Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeldelse og klage

Hvad skal du gøre, hvis du har været udsat for kriminalitet? Hvordan og hvornår skal du anmelde et forhold, og hvad er dine klagemuligheder?

Generelt om at anmelde

Har du været udsat for kriminalitet, er det vigtigt, at du melder det til politiet så hurtigt som muligt. Du er ikke forpligtet til at anmelde kriminalitet.

 

Hvis du skal søge om erstatning for en skade, som du har lidt i forbindelse med kriminaliteten, kan det være nødvendigt at anmelde den til politiet.

 

Det er ikke alle sager, du kan melde til politiet. Vi tager os af straffesager og en række relaterede sager, som fx krav efter hundeloven eller restaurationsloven, forbud mod at gøre visse ting efter straffeloven og anden lovgivning m.m.

 

Hvis din sag ikke er en straffesag eller relateret til en straffesag, kan du muligvis anlægge et civilt søgsmål ved domstolene.

 

Det gælder fx i tilfælde af æreskrænkelser, uenighed om ydelser, en tidligere bofælle, der ikke har afleveret sin nøgle, eller hvis du ikke har modtaget det fulde depositum tilbage fra en lejlighed, du tidligere har lejet.

 

Du kan læse mere om civile søgsmål på domstol.dk.

Ring 112, hvis du har akut brug for politiets hjælp, eller der er fare for dit eller andres liv.

 

Ring 114, hvis du har været udsat for kriminalitet, men ikke har akut brug for politiets hjælp, fx hvis gerningsmanden har forladt stedet.

 

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, vold e.l. personfarlig kriminalitet og ikke har akut brug for hjælp, så ring altid 114 for at få vejledning i sagen. Find politistation.

 

Du kan også anmelde det her på hjemmesiden, hvis du har været udsat for tyveri, hærværk, cyber-angrebit-relateret økonomisk kriminalitet eller er blevet krænket seksuelt på internettet. Har du set seksuelle overgreb mod børn på internettet, kan du også anmelde det her på hjemmesiden.

Det er vigtigt, at du anmelder forbrydelsen så hurtigt som muligt efter, at den er begået.

 

I tilfælde, hvor du er blevet skadet, fx hvis du har været udsat for vold, kan du normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du anmelder forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået.

Har du været udsat for kriminalitet i udlandet, skal du som udgangspunkt anmelde kriminaliteten i det land, hvor den er begået.

 

Har det ikke været muligt at anmelde kriminaliteten i det land, hvor den er begået, eller har du været udsat for seksuelle overgreb, grovere vold e.l., og er kriminaliteten begået i et andet EU-land, kan du anmelde dette til politiet i Danmark.

 

Det er dog altid en god ide at anmelde kriminaliteten i det land, hvor den er begået.

Myndigheder, foreninger og organisationer hjælper, rådgiver og vejleder ofre for forbrydelser:

 

Har du været udsat for en forbrydelse? - Pjece med råd og vejledning til ofre for forbrydelser eller nære pårørende til ofre for forbrydelser.

Det Kriminalpræventive Råd

Offerrådgivningen

Hjælp voldsofre

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre

Stopindbrud.dk

Forsikring og Pension - Oplysninger om forsikring af fx din bil og om erstatning ved uheld mv.

Får du dækket dit tab gennem dit forsikringsselskab, skal du ikke gøre mere.

 

Har du ikke en forsikring, eller dækker din forsikring ikke dine tab, kan du bede politiet tage dit krav om erstatning ved en eventuel straffesag i retten. Du skal dokumentere dine tab over for os.

 

Bliver dit erstatningskrav rejst i et retsmøde, underretter retten dig om afgørelsen af kravet. Bemærk, at du efter domfældelsen selv skal sørge for at inddrive erstatningsbeløbet, eventuelt gennem fogedretten.

 

Du vil i forbindelse med butikstyveri ofte få varen uskadt tilbage, og der vil derfor ikke være noget erstatningskrav.

 

Har du undtagelsesvist et erstatningskrav, skal du selv anmelde det til dit forsikringsselskab. Du kan bruge kvitteringen for anmeldelsen som dokumentation til dit forsikringsselskab.

 

Har du været udsat for vold eller røveri, og retten dømmer gerningsmanden til at betale erstatning, og gerningsmanden ikke betaler, kan du modtage erstatning fra Erstatningsnævnet.

 

Du kan også søge om at få erstatning fra Erstatningsnævnet, selv om gerningsmanden er ukendt, ikke kan findes eller ikke kan straffes.

 

Politiet udleverer ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet til dig. Når du har returneret det, og sagen er færdigbehandlet, og der eventuelt er afsagt dom, sender vi det videre til Erstatningsnævnet.

 

Har du været indblandet i et færdselsuheld, skal du selv henvende dig til dit forsikringsselskab eller eventuelt modpartens forsikringsselskab vedrørende erstatning i forbindelse med uheldet.

 

Dit forsikringsselskab vil normalt få tilsendt en kopi af politirapporten eller vores registrering af uheldet. Har forsikringsselskabet ikke fået oplysningerne, kan det rette henvendelse til os og få dem tilsendt.

 

Hvis dit forsikringsselskab har dækket dine tab, skal du ikke foretage dig mere.

 

Har du ikke en forsikring, eller dækker din forsikring ikke dine tab, kan du bede politiet tage dit krav med ved en eventuel straffesag i retten. Du skal dokumentere dine tab over for os.

 

Bliver dit erstatningskrav rejst i et retsmøde, underretter retten dig om afgørelsen af kravet. Bemærk, at du efter domfældelsen selv skal sørge for at inddrive erstatningsbeløbet, eventuelt gennem fogedretten.

Nej tak til cookie