Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeldelse, klage og erstatning

Meld det hurtigst muligt til politiet, hvis du har været udsat for kriminalitet. Du har forskellige muligheder for erstatningskrav for eventuelle skader med og uden en forsikring.

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede cookies. Ret dit samtykke nedenfor for at se det.Læs mere om cookies.
Om at anmelde og hvad du skal gøre

Har du været udsat for kriminalitet, er det vigtigt, at du melder det til politiet så hurtigt som muligt. Men du er ikke forpligtet til at anmelde kriminalitet.
 
Hvis du skal søge om erstatning for en skade, som du har fået i forbindelse med kriminaliteten, kan det være nødvendigt at anmelde den til politiet.
 
Det er dog ikke alle sager, du kan melde til politiet. Vi tager os af straffesager og en række relaterede sager, for eksempel krav efter hundeloven eller restaurationsloven, forbud mod at gøre visse ting efter straffeloven og anden lovgivning m.m.
 
Hvis din sag ikke er en straffesag eller relateret til en straffesag, kan du muligvis anlægge et civilt søgsmål ved domstolene.
 
Det gælder fx, hvis du er blevet æreskrænket, hvis der er uenighed om ydelser, hvis en tidligere bofælle ikke har afleveret sin nøgle, eller hvis du ikke har modtaget det fulde depositum tilbage fra en lejlighed, du tidligere har lejet.

 

Du kan læse mere om civile søgsmål på domstol.dk.

Ring 112, hvis du har akut brug for politiets hjælp, eller der er fare for dit eller andres liv.

 

Ring 114, hvis du har været udsat for kriminalitet, men ikke har akut brug for politiets hjælp, eksempelvis hvis gerningsmanden har forladt stedet.

 

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller lignende men ikke har akut brug for hjælp, så ring altid 114 for at få vejledning i sagen. Find politistation.

 

Du kan også anmelde det her på hjemmesiden, hvis du har været udsat for tyveri, hærværk, cyber-angrebit-relateret økonomisk kriminalitet eller er blevet krænket seksuelt på internettet. Du kan også anmelde det direkte her på hjemmesiden, hvis du har set seksuelle overgreb mod børn på internettet.

 

 

Anmeld kriminaliteten så hurtigt som muligt efter, at den er begået.
 
OBS! Har du været udsat for vold, kan du normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du anmelder forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået.

Har du været udsat for kriminalitet i udlandet, skal du anmelde kriminaliteten i det land, hvor den er begået.
 
Har det ikke været muligt at anmelde kriminaliteten i det land, hvor den er begået, eller har du været udsat for seksuelle overgreb, grovere vold eller lignende, og er kriminaliteten begået i et andet EU-land, så kan du anmelde det til politiet i Danmark.
 
Prøv altid at anmelde kriminaliteten i det land, hvor den er begået.

Får du dækket dit tab gennem dit forsikringsselskab, skal du ikke gøre mere.

Har du ikke en forsikring, eller dækker din forsikring ikke dine tab, kan du bede politiet om at medtage dine krav om erstatning ved en eventuel straffesag i retten.

Bliver dit erstatningskrav rejst i et retsmøde, oplyser retten dig om afgørelsen af kravet. Bemærk, at du efter domfældelsen selv skal sørge for at inddrive erstatningsbeløbet, evt. gennem fogedretten.

 

Butikstyveri

Ved butikstyveri vil du ofte få varen uskadt tilbage, hvis gerningsmanden er blevet pågrebet, og der vil derfor ikke være noget erstatningskrav.

Har du undtagelsesvist et erstatningskrav, skal du selv anmelde det til dit forsikringsselskab. Du kan bruge kvitteringen for anmeldelsen som dokumentation til forsikringsselskabet.

 

Vold eller røveri

Hvis du har været udsat for vold eller røveri, og retten dømmer gerningsmanden til at betale erstatning, men gerningsmanden ikke betaler, kan du modtage erstatning fra Erstatningsnævnet.

Du kan også søge om at få erstatning fra Erstatningsnævnet, selv om gerningsmanden er ukendt, ikke kan findes eller ikke kan straffes.

Politiet giver dig ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet. Når du har returneret det, og sagen er færdigbehandlet, og der evt. er afsagt dom, bliver det sendt videre til Erstatningsnævnet.

 

Færdselsuheld

Har du været indblandet i et færdselsuheld, skal du selv kontakte dit forsikringsselskab eller evt. modpartens forsikringsselskab vedr. erstatning i forbindelse med uheldet.

Dit forsikringsselskab vil normalt få tilsendt en kopi af politirapporten eller vores registrering af uheldet. Har forsikringsselskabet ikke fået oplysningerne kan selskabet rette henvendelse til politiet og få dem tilsendt.

På politi.dk/ofre finder du svar på en række spørgsmål, der ofte opstår, efter at man har været udsat for en forbrydelse. Du finder også kontaktinformation til en række organisationer, der tilbyder støtte og vejledning.

 

Hjælp til dig, der har været udsat for en forbrydelse