Spring til hovedindhold

Forslag

Overgreb mod børn på nettet (børneporno)

Anmeld, hvis du ser billeder, videoer, kommunikation e.l., der viser eller nævner seksuelle overgreb på børn.

Ved anmeldelser, der vedrører hjemmesider e.l., skal du kopiere linket til den pågældende side og indsætte det i anmeldelsen herunder.
Hvis du ikke har NemID, kan du stadig lave en anmeldelse. 

Undgå selv at søge efter materiale eller downloade billeder eller videoer, som indeholder seksuelle overgreb mod børn. Hvis du gør det, risikerer du at blive straffet.

Kontakt politiet vedr. seksuelle overgreb mod børn på nettet

Ring 114, eller mød personligt op på en politistation, hvis det ikke er akut.

Find politistation
Hav følgende oplysninger parat

Hvis du har NemID, skal du have det parat

Eventuelle oplysninger om den mistænkte fx navn, brugernavn, mailadresse mm.

URL eller linkadresse på det eller de steder, hvor krænkelsen er sket

Når du har indsendt din anmeldelse, sker der følgende tre ting
Der kan gå nogle dage, før en digital anmeldelse er registreret. 
Du kan downloade din anmeldelse fra skærmen, når den er udfyldt og sendt til politiet. 
Du, eller den du anmelder for, modtager en kvittering i e-Boks fra den politikreds der behandler din anmeldelse.
Vi kontakter dig, eller den du anmelder på vegne af, så hutigt det er muligt.
Værd at vide
Det er strafbart at udbrede, besidde eller at gøre sig bekendt med pornografisk materiale af personer under 18 år. Pornografisk materiale dækker over seksuelt misbrug af børn, men også gengivelser af børn, hvor der er fokuseret på kønsdelene. Begrebet ’børneporno’ bliver ofte brugt om denne form for billeder og video.

Begrebet bliver internationalt brugt som betegnelse for tilfælde, hvor en voksen person igennem strategisk manipulation opbygger et tillidsforhold til en mindreårig på internettet.
 
Formålet med at opbygge dette tillidsforhold er at begå seksuelle overgreb eller lokke den mindreårige til at sende nøgenbilleder af sig selv.

 

Grooming

Sextortion er sammensat af ordene 'sex' og det engelske ord for afpresning 'extortion'.
 
Sextortion betegner tilfælde, hvor en person lokker en mindreårig til at optræde nøgen og seksuelt foran et kamera, ofte under påskud af at være en jævnaldrende person.
 
Herefter bliver den mindreårige truet med, at billederne eller videoerne offentliggøres, hvis ikke han/hun betaler penge, optræder i mere grænseoverskridende seksuelle scener eller måske i sidste ende mødes for at have sex.

 

Sextortion

Med internettet er der også opstået den mulighed, at gerningsmænd kan bestille seksuelle overgreb på børn i udlandet for herefter at se og styre overgrebet via webcam og chat.
 
Ofrene for disse overgreb bor ofte i fattige områder i lande som Filippinerne, mens gerningsmændene, der bestiller og finansierer overgrebet, sidder i lande som Danmark. Du kan anmelde disse overgreb på samme måde, som det er beskrevet ovenfor.
 

Sexturisme