Spring til hovedindhold

Forslag

Tyveri af genstande

Anmeld tyveri, for eksempel hvis en gerningsmand stjæler en pung fra din lomme eller en taske fra din bil.

Anmeld tyveri

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Ring 114, hvis gerningsmanden ikke længere er til stede. Du kan også henvende dig personligt på en politistation. Hvis du har været udsat for tyveri i udlandet, skal du anmelde det til politiet i det pågældende land.

Find politistation
Hav følgende oplysninger parat

CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Forsikringsselskab og policenummer

Hvis de stjålne genstande ejes af en virksomhed, skal du oplyse navn på en kontaktperson for virksomheden og virksomhedens CVR-nummer

Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt

Oplysninger om de stjålne genstande, herunder oplysninger om eventuel mærkning eller sporingsmulighed, fx gps, nummerering eller indgravering

IMEI-nummer (din mobiltelefons 15-cifrede ID- eller serienummer), hvis du har fået stjålet din mobiltelefon

Identitet eller signalement på eventuelle mistænkte

Oplysninger på eventuelle vidner til tyveriet

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets behandling af sagen

Hvad kan du selv gøre?

Send hurtigst muligt liste over de stjålne genstande til politiet.  Du kan få blanketten, når du henvender dig, eller udfylde den på forhånd:

Fortegnelse over stjålne genstande

Fortegnelse over stjålne smykker

Hvad sker der, når du har anmeldt tyveriet?
Vi kommer normalt ikke ud, når du anmelder et tyveri. I stedet vil vi vurdere mulighederne for at sikre spor, optagelser fra tv-overvågning og øvrige beviser og afhøre dig og eventuelle vidner.
 
Når vi taler med dig, vil vi også vejlede dig om, hvad du selv kan gøre for at sikre spor e.l., indtil vi har haft mulighed for at komme til stedet.
Når du har anmeldt tyveriet, får du en kvittering med sagens journalnummer til din digitale postkasse på Borger.dk og til din e-Boks.
 
Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.
 
Bemærk, at du selv skal anmelde tyveriet til dit forsikringsselskab.
Hvis en gerningsmand bliver tiltalt, vil du få besked. Du vil blive indkaldt til retsmødet, hvis du skal vidne eller søge om erstatning. Du kan også overvære retssagen, hvis ikke du skal vidne.
Bliver de stjålne genstande fundet, vil du blive kontaktet, så du kan få dem tilbage. Har du allerede modtaget erstatning fra dit forsikringsselskab, vil forsikringsselskabet få genstandene udleveret.
Hvis du har fremsat erstatningskrav i sagen eller skal afgive vidneforklaring i retten, vil du blive indkaldt til retsmødet.
Hvis efterforskningen stopper, eksempelvis fordi det ikke er muligt at finde gerningsmanden, vil du få besked om det .
Afvis cookies