Spring til hovedindhold

Forslag

Tyveri af køretøj

Brugstyveri af køretøj er, når en gerningsmand fx tager din bil, uden at have fået lov, for at bruge den i en kortere periode, og derefter efterlader bilen.

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

Anmeld tyveri

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Ring 114, hvis gerningsmanden ikke længere er til stede. Du kan også henvende dig personligt på en politistation. Hvis du har været udsat for tyveri i udlandet, skal du anmelde det til politiet i det pågældende land.

Find politistation
Du bedes have følgende oplysninger parat

CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Forsikringsselskab og policenummer

Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt

Oplysninger om det stjålne køretøj (registreringsnummer, fabrikat, model), og om skader opstået i forbindelse med tyveriet og eventuelle spor, fx blod eller genstande

Hvis det stjålne køretøj ejes af en virksomhed, skal du oplyse navn på en kontaktperson for virksomheden og virksomhedens CVR-nummer

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets behandling af sagen

Hvad gør politiet, når vi modtager din anmeldelse?

Når vi modtager din anmeldelse, efterlyser vi dit køretøj i vores registre. Normalt vil vi ikke komme, når du anmelder et tyveri af køretøj.

 

Da der ofte ikke er spor efter gerningsmanden eller andre oplysninger, der kan føre til opklaring, vil vi normalt ikke foretage os mere.

Når vi har modtaget din anmeldelse eller umiddelbart efter, sender vi en kvittering med sagens journalnummer til din digitale postkasse på Borger.dk og til din e-Boks.

 

Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.

 

Bemærk, at du selv skal anmelde tyveriet til dit forsikringsselskab.

Bliver køretøjet fundet, vil vi kontakte dig, så du kan få det tilbage. Har du allerede modtaget erstatning fra dit forsikringsselskab, vil forsikringsselskabet få køretøjet udleveret.
Hvis vores efterforskning fører til, at en gerningsmand bliver tiltalt, vil du blive underrettet om det.
Hvis du har fremsat erstatningskrav i sagen eller skal afgive vidneforklaring i retten, vil du blive indkaldt til retsmødet.
Hvis vi beslutter at standse efterforskningen, fx fordi det ikke er muligt at finde gerningsmanden, underretter vi dig om det.
Nyttige links
Nej tak til cookie