Spring til hovedindhold

Forslag

Tyveri af køretøj

Brugstyveri af køretøj er, når en gerningsmand fx tager din bil, uden at have fået lov, for at bruge den i en kortere periode, og derefter efterlader bilen.

Anmeld tyveri

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Ring 114, hvis gerningsmanden ikke længere er til stede. Du kan også henvende dig personligt på en politistation. Hvis du har været udsat for tyveri i udlandet, skal du anmelde det til politiet i det pågældende land.

Find politistation
Du bedes have følgende oplysninger parat

CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Forsikringsselskab og policenummer

Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt

Oplysninger om det stjålne køretøj (registreringsnummer, fabrikat, model), og om skader opstået i forbindelse med tyveriet og eventuelle spor, fx blod eller genstande

Hvis det stjålne køretøj ejes af en virksomhed, skal du oplyse navn på en kontaktperson for virksomheden og virksomhedens CVR-nummer

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets behandling af sagen

Hvad sker der, når du har anmeldt tyveriet?
Når du har anmeldt tyveriet, bliver dit køretøj efterlyst i politiets registre. Normalt kommer politiet ikke ud, når du anmelder et tyveri af køretøj.
Når du har anmeldt tyveriet, modtager du en kvittering med sagens journalnummer i din digitale postkasse på Borger.dk og til din e-Boks.
 
Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.
 
Bemærk, at du selv skal anmelde tyveriet til dit forsikringsselskab.
Bliver køretøjet fundet, bliver du kontaktet, så du kan få det tilbage. Har du allerede modtaget erstatning fra dit forsikringsselskab, vil forsikringsselskabet få køretøjet udleveret.
Hvis en gerningsmand bliver tiltalt, vil du få besked. Du vil blive indkaldt til retsmødet, hvis du skal vidne eller søge om erstatning. Du kan også overvære retssagen, hvis ikke du skal vidne.
Hvis efterforskningen stopper, fx fordi det ikke er muligt at finde gerningsmanden, vil du få besked om det.
Nyttige links
Afvis cookies