Spring til hovedindhold

Forslag

Tyveri af sporbare genstande

Tyveri af sporbare genstande er fx, når en gerningsmand stjæler din telefon fra din lomme eller en taske.

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

Anmeld tyveri

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Ring 114, hvis gerningsmanden ikke længere er til stede. Du kan også henvende dig personligt på en politistation. Hvis du har været udsat for tyveri i udlandet, skal du anmelde det til politiet i det pågældende land.

Find politistation
Du bedes have følgende oplysninger parat

CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Forsikringsselskab og policenummer

Hvis de stjålne genstande ejes af en virksomhed, skal du oplyse navn på en kontaktperson for virksomheden og virksomhedens CVR-nummer

Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt

Oplysninger om de stjålne genstande, herunder oplysninger om eventuel mærkning eller sporingsmulighed, fx gps, nummerering eller indgravering

IMEI-nummer, hvis du har fået stjålet din mobiltelefon

Identitet eller signalement på eventuelle mistænkte

Oplysninger på eventuelle vidner til tyveriet

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets behandling af sagen

Det er vigtigt, at du overlader sagen til politiet, og at du ikke selv handler ulovligt for at få din stjålne genstand tilbage

Hvad gør politiet, når vi modtager din anmeldelse?

Når vi modtager en anmeldelse om et tyveri via 114, vil vi i hvert enkelt tilfælde vurdere, om vi skal foretage en ransagning e.l. I den forbindelse vil vi bl.a. vurdere validiteten af det pågældende sporingssystem, herunder systemets præcision mv.

 

Vi vil prioritere anmeldelsen alt efter sagens karakter, herunder genstandens værdi, det strafbare forhold, og vores opgaver i øvrigt. Ved en skriftlig anmeldelse vil vi vurdere sagen på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen.

Når vi har modtaget din anmeldelse eller umiddelbart efter, sender vi en kvittering med sagens journalnummer til din digitale postkasse på Borger.dk og til din e-Boks.

 

Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.

 

Bemærk, at du selv skal anmelde tyveriet til dit forsikringsselskab.

Hvis vores efterforskning fører til, at en gerningsmand bliver tiltalt, vil du blive underrettet om det.
Bliver den stjålne genstand fundet, vil vi kontakte dig, så du kan få det tilbage. Har du allerede modtaget erstatning fra dit forsikringsselskab, vil forsikringsselskabet få genstandene udleveret.

Der findes forskellige sporings- og lokaliseringstjenester, herunder gps-baserede tjenester. Vha. disse tjenester er der i visse tilfælde mulighed for at finde frem til den geografiske placering af en stjålen genstand.

 

Flere betingelser skal dog typisk være opfyldt for, at dette er muligt. I forhold til fx smartphones og tablets er det afgørende, at enhederne har netværksadgang, og at lokaliseringstjenesterne ikke er deaktiverede.

 

Såfremt det er muligt at finde frem til den geografiske placering af den stjålne genstand, skal vi efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder indhente en ransagningskendelse eller - hvis det vurderes, at sagen er så hastende, at øjemedet ellers ville forspildes - foretage en ransagning med det samme.

 

Der er imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt, for at politiet kan foretage en ransagning.

 

Bestemmelser om ransagning

Reglerne om ransagning findes i retsplejeloven. Ransagning af fx en lejlighed eller et værelse, som en mistænkt har rådighed over, må kun foretages, såfremt den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, og ransagningen må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen.

 

Såfremt det alene er muligt at lokalisere en stjålen genstand til fx en etageejendom med flere lejligheder og dermed ikke en specifik lejlighed, vil grundlaget for at foretage en ransagning normalt ikke være opfyldt.

Nyttige links
Nej tak til cookie