Spring til hovedindhold

Forslag

Afhænding af våben og ammunition

Sådan skal du forholde dig, når du vil afhænde våben.

Det kan være dine egne våben, eller det kan være våben fra et dødsbo.

 

Det er en betingelse for at overdrage et tilladelseskrævende våben, at den, du overdrager våbnet til, har tilladelse til våbnet eller lovligt kan besidde våbnet.

 

Våben kan afhændes til en privatperson eller en våbenhandler.

Værd at vide

Før du udleverer et tilladelseskrævende våben skal du sikre dig, at modtageren kan vise gyldig tilladelse eller påtegning. 

 

Forhandler kan vise gyldig

 • Våbenhandlertilladelse

 

Privatperson kan vise gyldig: 

 • Glatløbet haglgevær
  Jagttegn eller våbenpåtegning
 • Riflet våben våbentilladelse
  Våbenpåtegning til det specifikke våben
 • Blankvåben blankvåbentilladelse
  Tilladelse til knive og blankvåben
 • Samlervåben af enhver art
  Tilladelse til samlingen

Indenfor fire uger efter dødsfaldet:

 • Du kan som pårørende uden særskilt tilladelse opbevare våben i op til 4 uger efter dødsfaldet. Dette gælder dog alene våben, som afdøde lovligt kunne besidde.
 • Du skal oplyse våbenafdelingen om, hvem der opbevarer våbnet og dermed besidder det, og hvor det bliver opbevaret.
 • Du kan lovligt transportere våben til en eventuel køber/våbenhandler eller en politistation indenfor disse fire uger.

Vær opmærksom på, at politiet kan bestemme, at våben og ammunition mv. skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed, og vi kan under særlige omstændigheder fastsætte en længere frist end de fire uger.

 

Har du modtaget et brev fra våbenafdelingen, skal du følge vejledningen i brevet.

 

Bemærk fristen for lovligt at transportere våben til en eventuel køber/våbenhandler eller en politistation, samt krav om dokumentation under transporten.

 

Har du ikke modtaget et brev, skal du kontakte våbenkontoret.


Du kan til enhver tid aflevere våben til destruktion hos politiet.

Kontakt politiet og informer om, at du er på vej med våben.

Tildæk våbnene, så de ikke vækker unødig opsigt.


Du skal følge vejledningen for køb af våben. Se vejledningen for jægere her.

 

Som erhvervsdrivende skal du orientere våbenafdelingen om, at du har indført våbnet i din våbenbog. 

En riffel må kun overdrages til en person, der kan fremvise en gyldig våbentilladelse eller en våbenpåtegning til det konkrete våben samt billedlegitimation (pas, kørekort m.v.).

 

I tilfælde af salg skal du som sælger sikre dig, at køberen har fået våbentilladelse til det konkrete våben, samt ligeledes ved fremvisning af billedlegitimation sikre dig, at køberen er den person, han udgiver sig for, når våbnet overdrages.

 

Et haglgevær må ved salg overdrages, når du som sælger har fået forevist købers gyldige jagttegn, våbenpåtegning eller våbentilladelse til det konkrete våben. Du skal også her ved fremvisning af billedlegitimation sikre dig, at køberen er den person, han udgiver sig for, når våbnet overdrages.