Spring til hovedindhold

Forslag

Bære eller anvende blankvåben

Det kræver som udgangspunkt tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære og/eller anvende knive og skarpe eller spidse våben med en klingelængde på over 12 cm.

Der findes to typer tilladelser til blankvåben; en bære/anvendetilladelse og en samlertilladelse. Du kan søge om tilladelse til at bære/anvende blankvåben, hvis du anvender blankvåben i forbindelse med medlemsskab af en forening/loge eller som en del af militær uniform ved private arrangementer. 

 

Uanset om det er første gang, du søger, eller du søger om en fornyelse af din tilladelse skal du huske at vedhæfte:


 • en underskrevet samtykkeerklæring
 • dokumentation for dit medlemskab af forening (eller kopi af dit militær-id, hvis du er medlem af forsvaret/hjemmeværnet).

Bemærk, at det ikke kræver tilladelse at besidde/bære/anvende blankvåben, der anvendes til fx jagt og fiskeri, eller blankvåben, der anvendes som led i erhversudøvelse.

 

Se mere om de specifikke krav til ansøgningen herunder. 

Sådan ansøger du om tilladelse

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

Samtykkeerklæring

VIGTIGT! Uanset om det er første gang, du søger, eller om du søger om fornyelse af din tilladelse skal du huske at vedhæfte:

 

- dokumentation for medlemskab af forening/loge eller kopi af dit militær-id

- en underskrevet samtykkeerklæring

 

Det er et krav, at du søger digitalt.
Ansøg
Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du søge via blanket:
Bære og anvende blankvåben
Værd at vide

Sammen med ansøgningen om en bære-/anvendetilladelse skal du sende:

 

 • vedtægter for foreningen
 • oplysninger om blankvåbenart og antal (der udstedes én tilladelse pr. blankvåben)
 • dokumentation for medlemskab af en forening, der godtgør brugen af blankvåben
 • medlemsbevis
 • seneste kontingentindbetaling
 • militær-id (hvis fra forsvaret/hjemmeværnet)
 

Du skal søge om fornyelse af din tilladelse til at bære/anvende blankvåben på samme måde, som hvis det var en ny tilladelse. Klik på 'Ansøg digitalt' herover for at forny din tilladelse.

 

Husk at vedhæfte:

 • en underskrevet samtykkeerklæring
 • dokumentation for medlemskab af forening eller loge/kopi af militær-id.  

Følgende kræver tilladelse at erhverve, besidde, bære eller anvende, og tilladelse gives kun undtagelsesvist og i ganske særlige tilfælde:

 

 • knive med tværstillet greb, beregnet til stød
 • springknive og springstiletter
 • faldknive og faldstiletter
 • foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive)
 • knive, der er konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, og som kan trækkes ved brug af én hånd (halsknive)
 • kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende
 • kårdestokke, ”kreditkortknive” og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand 
 

Du må gerne købe blankvåben i udlandet, men du skal være opmærksom på reglerne for indførsel af blankvåben.

 

Læs mere om indførsel af våben

En bæretilladelse eller en bære-/anvendetilladelse kan gives til personer, der:

 

 • ønsker at bære eller anvende blankvåben i foreningsregi, fx:
  - Logearbejde
  - Kampsport
  - Reenactment
  - Teater/skuespil
 • er ansat ved forsvaret eller hjemmeværnet og bærer blankvåben som en del af deres uniform ved private arrangementer, fx:
  - et bryllup
  - en begravelse
 
Sammen med ansøgningen om en bæretilladelse skal du sende:

 

 • dokumentation for medlemskab (militærid hvis fra forsvaret/hjemmeværnet)
 • vedtægter for foreningen 
 
Det er gratis at søge om bære-/anvendetilladelse til knive og blankvåben.

Knive og blankvåben skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

 

Læs mere om opbevaring af våben og ammunition

 
Læs mere

Inden for ganske kort tid, efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen.

 

Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver sendt til dig i e-boks. Hvis du er fritaget for digital selvbetjening får du tilladelsen med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

 
Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år skal du vedhæfte en samtykkeerklæring fra din værge/forældre.

Samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver
Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.