Spring til hovedindhold

Forslag

Samlertilladelse til blankvåben

Du kan få tilladelse til at samle på blankvåben til f.eks. dekorative formål, eller hvis du kan godtgøre at være samler.

Obs!

I våbenafdelingen har vi i øjeblikket forlængede sagsbehandlingstider. Vi arbejder på højtryk for at nå til netop din ansøgning.

Senest opdateret september 2020.

Du skal søge om tilladelse til samling af blankvåben på samme måde, uanset om det er første gang, du søger, eller om du skal have fornyet din tilladelse.

 

Hvis du ikke samler på blankvåben, men i stedet ønsker at bære og/eller anvende blankvåben (fx i forbindelse med medlemskab af en forening/loge eller som en del af en militær uniform) skal du søge om tilladelse til at bære/anvende blankvåben.

 

Sådan ansøger du om tilladelse

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

Samtykkeerklæring

Der er krav om, at du søger digitalt om tilladelsen:
Ansøg
Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du søge via blanket: 
Våbensamling, samling af aftagelige magasiner og samling af patroner
Værd at vide

En samlertilladelse er en tilladelse, der kan gives til samlere af blankvåben eller til personer, som ønsker blankvåben til dekorative formål.

 

En bæretilladelse eller en bære-/anvendetilladelse er en tilladelse, der kan gives til personer, der:

 

 • ønsker at bære eller anvende blankvåben i en forening, der godtgør brugen af blankvåben, fx i loge eller til kampsport
 • er ansat i forsvaret eller hjemmeværnet, og som skal bære våben ved private arrangementer, fx et bryllup

Læs mere om tilladelse til at bære/anvende blankvåben

 

 

 

Det er vigtigt, at du søger om fornyelse af din våbentilladelse i god tid inden den udløber.

Selvom der ikke kræves tilladelse til en kniv, er det langt fra sikkert, at den må tages med på et offentligt tilgængeligt sted. Det er som udgangspunkt forbudt at medtage knive og blankvåben:

 

 • på offentligt tilgængelige steder
 • i ungdomsklubber
 • i fritidsordninger
 • på uddannelsessteder og lignende steder

Det er ikke forbudt at tage knive og blankvåben med:

 

 • hvis det sker som led i erhvervsudøvelse. Hvis en kniv skal anvendes som værktøj i erhverv, fx en håndværkers besiddelse af kniv, så er det tilladt at bære og besidde den på et offentligt tilgængeligt sted. Du må også gerne besidde kniven på vej direkte til eller fra det arbejde, hvor kniven skal anvendes.
 • til brug ved jagt eller lystfiskeri. Hvis en kniv skal anvendes ifm. jagt eller lystfiskeri, er det tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor jagten eller lystfiskeriet foregår.
 • til brug ved sportsudøvelse. Hvis en kniv skal anvendes ifm. en sportsaktivitet, er det tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor sportsaktiviteten foregår.
 • hvis det sker med et (som ovenfor) lignende anerkendelsesværdigt formål. En kniv vil også lovligt kunne bæres og besiddes som led i en lovlig fritidsaktivitet. Det gælder fx spejdere og andre, der dyrker friluftsvirksomhed, såsom vandreture, skovture, sejlture m.v. og i den forbindelse anvender kniv. Det er også tilladt at besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor den lovlige fritidsaktivitet foregår.

Der kan endvidere foretages ophold eller ærinder undervejs til/fra aktiviteten, når dette ud fra en samlet vurdering af omstændighederne må anses for rimeligt.

 

Kniven skal transporteres forsvarligt.

Det er gratis at søge om tilladelse til samling af blankvåben.

Nogle knive og dolke med klingelængde over 12 cm kan besiddes og anvendes uden tilladelse, såfremt de tjener et anerkendelsesværdigt formål såsom:

 

 • jagt
 • lystfiskeri
 • sportsudøvelse
 • erhverv
 • husholdningsbrug
 • eller andet lignende anerkendelsesværdigt formål

Det er et krav, at kniven eller dolken er udformet til formålet.


Følgende våben er som udgangspunkt ulovlige, og politiet giver kun i ganske særlige tilfælde tilladelse til dem:

 

 • Knive med tværstillet greb beregnet til stød
 • Springknive og springstiletter
 • Faldknive og faldstiletter
 • Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive)
 • Knive konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, så de kan trækkes med én hånd
 • Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser m.m.
 • Våben, der fremtræder som en anden genstand, som fx kårdestokke
 • Slag- og stødvåben som fx knojern, totenschlægere og gummiknipler. Slagvåben må dog gerne bruges til jagt og lystfiskeri uden tilladelse, hvis de er udformet hertil

Klingelængden måles fra skæftet til klingespids.

 

Et evt. krummende, uslebet stykke af bladet skal måles med til klingen, da dette stykke af kniven fungerer som en del af klingen, hvis kniven anvendes som stikvåben.


Knive og blankvåben skal opbevares forsvarligt, og utilgængeligt for uvedkommende.

Se mere om opbevaring


Du kan læse mere om knivloven på Justitsministeriets hjemmeside.
 

Du må gerne købe blankvåben i udlandet, men du skal være opmærksom på reglerne for indførsel af blankvåben.

 

Læs mere om indførsel af våben