Spring til hovedindhold

Forslag

Eksplosivstoffer

Tilladelse til eksplosivstoffer kan gives til erhvervsmæssigt brug.

Hvis du som privatperson gerne vil have tilladelse til eksplosivstoffer, skal du søge om tilladelse hos Rigspolitiet.

 

 
Værd at vide

Når du søger skal du sende følgende med din ansøgning:

 • Beskrivelse af hvad eksplosivstoffet skal anvendes til
 • Mængde og art samt UN-numre på de ønskede eksplosivstoffer
 • Navn, CVR og adresse på virksomheden du påtænker at erhverve eksplosivstofferne af
 • Dokumentation for kendskab til sprængning (kursusbevis)
 

Du kan via denne blanketten søge om anvendelse af eksplosivstoffer:

P704-10 Tilladelse til køb og opbevaring af eksplosivstof

Medsend følgende detaljer til din ansøgning:

 • Mængde og art samt UN-numre på de ønskede eksplosivstoffer
 • Information om hvad du skal bruge eksplosivstofferne til
 • Kopi af sprængningsplanen
 • Oplysninger om hvor afspærringen påtænkes placeret (gerne kort)
 • Dokumentation for bestået sprængningskursus?

 

 

Du kan via denne blanketten  søge om overførsel (flytning) af eksplosivstoffer:

P704-10 Tilladelse til køb og opbevaring af eksplosivstof

Medsend følgende detaljer til din ansøgning:

 • Information om mængder, art samt UN-numre på de ønskede eksplosivstoffer
 • Information om hvad du skal bruge eksplosivstofferne til
 • Dokumentation for dit kendskab til sprængning (kursusbevis).
 • Information om transportmåden samt beskrivelse af den rute, der skal benyttes

 

 

Du kan via denne blanket  søge om opbevaring af eksplosivstoffer:

P704-10 Tilladelse til køb og opbevaring af eksplosivstof

Medsend følgende detaljer til din ansøgning:

 • Mængde, art og UN-numre på de ønskede eksplosivstoffer
 • Information om hvad du skal bruge eksplosivstofferne til
 • Dokumentation for kendskab til sprængning (kursusbevis)
 • Detaljer omkring opbevaringsforhold, herunder billeder af opbevaringsstedet, plantegning, skitser mv.
 • Beskrivelse af hvordan eksplosivstofferne opbevares, herunder hvilke rum der støder op til rummet, hvor der skal opbevares eksplosivstoffer
 • Detaljer omkring det installerede alarmsystem, herunder kopi af AIA-erklæring
 • Beskrivelse af afstanden til boliger, offentlig vej samt bygninger, der er oplaget uvedkommende

 

 

Læs om hvordan du kan få godkendt dine anstatte

Godkendelse af ansatte

Der er gratis at søge om tilladelse til køb, anvendelse, flytning og opbevaring af eksplosivstoffer, samt om godkendelse af ansatte.

Tilladelsen er som udgangspunkt kun gyldig til det aktuelle formål, der er søgt om tilladelse til.

 

Tilladelse til at opbevare eksplosivstoffer gælder i maksimum 5 år.

 

Du skal selv være opmærksom på at forny din våbentilladelse i god tid, inden den udløber.

 

4-6 uger før din godkendelse udløber skal du søge om en ny godkendelse, såfremt du stadig har behov for den.

 

Hvis du ikke ønsker at forny din våbentilladelse, skal du kontakte våbenafdelingen og informere om dette.

 

Husk at våben skal afhændes jf. våbenlovens bestemmelser.

Se mere afhændelse af våben

 

 

Kravene til opbevaring af eksplosivstoffer er beskrevet i eksplosivstofbekendtgørelsens § 6 og § 7.

Læs mere om opbevaring

 

Der er krav om en installeret alarm jf. §7 i eksplosivstofbekendtgørelsen.

 

Våbenafdelingen sender som udgangspunkt godkendelsen til eBoks. I visse tilfælde sender vi dog godkendelsen med almindelig post.

 

Læs mere

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne. 

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oveni sagsbehandlingsdagene.

 
 

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når de har truffet afgørelse i sagen.