Spring til hovedindhold

Forslag

Flytning med våben

Sådan skal du forholde dig, hvis du skal eller er flyttet og dermed får ny adresse.

Søg om ændring af opbevaringsadresse for dine våben

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den i hånden.

Samtykkeerklæring

Det er et krav, at du søger om tilladelsen digitalt.

Ansøg

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening skal du søge via denne blanket og sende den til våbenafdelingen:

Ændring af opbevaringsadresse

Værd at vide

Du skal ansøge om registrering af en ny opbevaringsadresse i følgende situationer:

  • Din folkeregisteradresse og din opbevaringsadresse ikke er den samme
  • Dine våben flyttes fra en tidligere registreret opbevaringsadresse (forskellig fra din folkeregisteradresse) til din egen folkeregisteradresse eller en anden opbevaringsadresse

Du skal ikke ansøge om registrering af ny opbevaringsadresse i følgende situationer:

  • Du har våben opbevaret på din bopæl og flytter folkeregisteradresse, hvor våben også skal opbevares
  • Du har våben opbevaret på en anden adresse end din folkeregisteradresse. Du flytter til en ny adresse, men dine våben forbliver på den oprindeligt oplyste opbevaringsadresse.

Du har følgende muligheder i forbindelse med flytning til udlandet:

  • Hvis dine våben forbliver i Danmark, skal du ansøge om registrering af opbevaringsadresse i Danmark 
 

Du søger om ændring af opbevaringsadressen for dine våben via ansøgningformularen øverst på siden. 


Det er gratis at søge om registrering af en ny opbevaringsadresse.
Våbenafdelingen sender dig en ny tilladelse med den nye adresse på. Tilladelsen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne. 

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning, til vi sender din tilladelse herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oveni sagsbehandlingsdagene.

 
Den nye tilladelse gælder i samme periode som den oprindelige tilladelse.