Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om tilladelse til motorløb og banegodkendelse

Du skal ansøge om politiets tilladelse til at afvikle motorløb på offentlig vej eller på en bane eller isbane. Ved baneløb skal du også ansøge om banegodkendelse.

Hav følgende parat
Du skal logge ind med dit NemID
 • Afholdelsessted, rutebeskrivelse og kort med markering af rute, start- og slutområde samt tydelige vejnavne ved motorløb på vej. Ved behov for trafikregulering skal postplanen også fremgå.
 • Forventet antal tilskuere
 • Opgørelse over antallet af evt. kontrolposter, herunder hemmelige kontrolposter og kontrolposter på tid.
 • Tilladelse fra kommune og vejmyndighed ved motorløb på offentlig vej eller fra grundejer ved motorløb på privat område. Dog ikke ved orienteringsløb og lignende løb inden for færdselslovens rammer.
 • Kopi af gældende arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække eventuelt erstatningskrav over for publikum.
 • Kvittering for betalt forsikring for dækningsperioden.
 • Adresse
 • Baneskitse – inkl. tilkørselsforhold og evt. skiltning.
 • Sikkerhedsreglement – dvs. et af Færdselsstyrelsen godkendt reglement for banesikkerheden for den pågældende banetype.
 • Kopi af gældende forsikringspolice. Hvis banen er under en fællesforsikring fra f.eks. Dansk Motorsportsunion (DMU) eller Dansk automobil sportsunion (DASU) er det nok med kopi af policen, hvor perioden for dækning fremgår.
 • Kvittering for betalt forsikring for dækningsperioden (ikke nødvendigt ved DMU- eller DASU- arrangement).
 • Miljøgodkendelse fra kommunen.
Spørgsmål og svar
Det koster ikke noget at ansøge om tilladelse til motorløb, isbaneløb eller banegodkendelse.
Du skal sende din ansøgning senest 4-6 uger før, du skal afvikle motorløb, men meget gerne tidligere.
Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi svaret til din e-boks. Der kan være særlige omstændigheder i det pågældende arrangement, som gør, at sagsbehandlingstiden bliver længere. I disse tilfælde vil vi kontakte dig.

Hvis du ikke har NemID, skal du i stedet sende de relevante oplysninger med fysisk post til tilladelseskontoret i den politikreds, hvor arrangementet skal finde sted.

Find tilladelseskontorer.

Du skal dog være opmærksom på, at det øger risikoen for fejl i ansøgningen, at tilladelsesafdelingen skal bruge længere tid på at behandle ansøgningen, og at Post Nord skal bruge 5 hverdage til levering af almindelige breve.

Hvis du ansøger via brevpost, kan det altså forlænge sagsbehandlingstiden væsentligt, og du skal derfor sørge for at ansøge i ekstra god tid.


Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger