Spring til hovedindhold

Forslag

Om Kriminalregisteret

Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) opbevarer de oplysninger om lovovertrædelser, der blandt andet bliver brugt til at udarbejde straffeattester.

Kriminalregisteret hører under Politiets Administrative Center.

Kontakt Kriminalregisteret
Om Kriminalregisteret

I Kriminalregisteret opbevarer vi blandt andet oplysninger om rejste sigtelser og om afgørelser truffet i straffesager. Kriminalregisteret opbevarer også oplysninger, som udelukkende er af politimæssig betydning.
 
Når du får en udskrift af din straffeattest eller giver samtykke til, at eksempelvis en arbejdsgiver må tjekke din straffeattest, bliver oplysningerne hentet i Kriminalregisteret.

 
Hvis du modtager oplysninger fra Kriminalregisteret, skal du behandle og opbevare oplysningerne fortroligt. Det kan straffes, hvis du videregiver oplysningerne.