Spring til hovedindhold

Forslag

Om Kriminalregisteret

Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) opbevarer oplysninger om lovovertrædelser bl.a. til brug ved udarbejdelse af straffeattester.

Kriminalregisteret

Kriminalregisteret hører under Politiets Administrative Center.

Kontakt Kriminalregisteret
Værd at vide om Kriminalregisteret

I Kriminalregisteret opbevarer vi bl.a. oplysninger om rejste sigtelser og om afgørelser truffet i straffesager. Kriminalregisteret opbevarer også oplysninger, som udelukkende er af politimæssig betydning.

 

Når du får en udskrift af din straffeattest eller giver lov til (samtykke), at fx en arbejdsgiver må tjekke din straffeattest, bliver oplysningerne hentet i Kriminalregisteret.

Den, der modtager oplysninger fra Kriminalregisteret, skal behandle og opbevare oplysningerne fortroligt. Oplysningerne må ikke videregives. Uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes.
Nej tak til cookie