Spring til hovedindhold

Forslag

Bødetakster for at overtræde restriktioner som følge af COVID-19

Der er som følge af situationen med COVID-19 indført midlertidige restriktioner om bl.a. forsamlingsforbud, åbningsforbud og opholdsforbud.

På denne side kan du finde de bødetakster, der er eller har været fastsat for de midlertidige restriktioner, som er indført med bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19. Det bemærkes, at bekendtgørelsen, og de strafbelagte overtrædelser af bekendtgørelsen, løbende har ændret sig. De gældende regler kan til enhver tid findes på www.retsinformation.dk.

 

Overtrædelse af det midlertidige forsamlingsforbud og manglende efterkommelse af politiets påbud samt overtrædelse af opholdsforbud

Bøden for at overtræde det midlertidige forbud mod at forsamles mere end 100 personer og for ikke at efterkomme politiets påbud er fastsat til 2.500 kr. i førstegangstilfælde. Der vil i gentagelsestilfælde være grundlag for højere bødestraffe. Bødetaksten på 2.500 kr. gælder også for overtrædelse af et opholdsforbud, som politiet har nedlagt. I disse tilfælde vil der også være grundlag for højere straffe i gentagelsestilfælde.

 

Overtrædelse af det midlertidige lukkekrav

Hvis erhvervsdrivende ikke overholder krav om at holde visse lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden (lukkekrav), er bøden som udgangspunkt 10.000 kroner i førstegangstilfælde. Bøden afhænger dog af virksomhedens størrelse (se nedenstående skema). Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde og derover.

 

Virksomhedens størrelse
1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte)
10.000 kr. 20.000 kr. 30.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte)
20.000 kr. 40.000 kr.
60.000 kr.
Store virksomheder (50 ansatte eller derover)
40.000 kr. 100.000 kr. 150.000 kr.

 

Hvis juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende, herunder ikke-erhvervsdrivende fonde, foreninger eller trossamfund uden for folkekirken ikke overholder lukkekravet, er bøden som udgangspunkt 10.000 kr. i førstegangstilfælde. Bødetaksten vil stige i 2. og 3. gentagelsestilfælde (se nedenstående skema). Bødestraffen vil endvidere kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangs tilfælde eller derover.

 

1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
10.000 kr. 20.000 kr.
30.000 kr.

 

Overtrædelse af midlertidige restriktioner for lokaler og lokaliteter og manglende efterkommelse af påbud herom

Hvis erhvervsdrivende i de tilfælde, hvor det er muligt at holde åbent under visse nærmere betingelser, ikke overholder restriktioner for lokaliteter og for manglende efterkommelse af påbud herom, er bøden som udgangspunkt 3.000 kr. i førstegangstilfælde. Bøden afhænger dog af virksomhedens størrelse (se nedenstående skema). Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde eller derover.

 

Virksomhedens størrelse
1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte)
3.000 kr. 6.000 kr. 9.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte)
6.000 kr. 12.000 kr.
18.000 kr.
Store virksomheder (50 ansatte eller derover)
12.000 kr. 30.000 kr. 45.000 kr.

 

Hvis juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende, herunder ikke-erhvervsdrivende fonde, foreninger eller trossamfund uden for folkekirken i de tilfælde, hvor er muligt at holde åbent under visse nærmere betingelser, ikke overholder restriktioner for lokaliteter og for manglende efterkommelse af påbud herom er bøden som udgangspunkt 3.000 kr. i førstegangstilfælde. Bødetaksten vil stige i 2. og 3. gangstilfælde (se nedenstående skema). Bødestraffen vil endvidere kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangs tilfælde eller derover.

 

1. gangstilfælde
2. gangstilfælde
3. gangstilfælde
3.000 kr. 6.000 kr.
9.000 kr.

 

Undladelse af at efterkomme et påbud om undersøgelse, indlæggelse, isolation eller behandling

Bøden for at overtræde et påbud om at lade sig undersøge, indlægge, isolere eller behandle på grund af smitte eller formodet smitte med COVID-19 er fastsat til 3.500 kr.

 

Undladelse af at efterkomme et påbud om afspærring af et område

Bøden for at overtræde af påbud om afspærring af et område er fastsat til 2.500 kr.

 

Det bemærkes, at fastsættelsen af straffen altid vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen.

 

De nye takster erstatter de bødetakster på området, som tidligere er fastsat af Rigsadvokaten.

 

Du kan læse mere om de nye bødetakster i bemærkningerne til lovforslaget bag den nye lov.

Afvis cookies