Spring til hovedindhold

Forslag

Følg smittespredningen globalt, regionalt og lokalt

Overblik over antallet af testede, smittede, indlagte og dødsfald. Information fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Sundhedsstyrelsens status på spredning af COVID-19

Sundhedsstyrelsen opdaterer tallene dagligt.

 

Se alle Sundhedsstyrelsens tal og overvågning af COVID-19

Se Statens Serum Instituts side om overvågning af COVID-19

 

Antal testede, smittede, indlagte og døde som følge af COVID-19 i Danmark

(Opdateret 10. august kl. 14.00)

 

Geografisk område Antal prøver *1 Antal testede *2 Antal smittede *3 Indlagte *4  Heraf indlagte på intensiv  Heraf indlagte på intensiv og i respirator  Antal overstået COVID-19-infektion *5 Antal døde *6
 Danmark 1.755.433 1.286.375 14.815 23 2 2 12.925 620
 Ændring 75.207 47.040 373 -2 0 0 85 3

 

Tallene er opgjort 10. august kl. 12.15. Kilde: Statens Serum Institut.

 

1) En person kan have fået foretaget flere tests. Antal prøver viser dermed det samlede antal tests, som er eller bliver analyseret.

2) Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
3) Smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet.
4) Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom.. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.
Antal indlagte inklusive på intensiv afdeling og i respirator er data indrapporteret fra regionernes IT-systemer kombineret med data fra den danske Mikrobiologidatabase (MiBa). En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2-prøve. Indlæggelser afgrænses ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve, hvis patienten fortsat er indlagt.
5) Patienter med bekræftet COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.
6) Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.

 

Antal dødsfald med COVID-19 infektion, vist på dødsdato

(Opdateret 4. august kl. 14:00. Kilde: Statens Serum Institut)

Antal døde 040820

Note: Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Opgørelsesmetoden er ændret fra og med 29. marts efter rådgivning fra COVID-19-netværket under det europæiske agentur for smitsomme sygdomme ECDC. Opgørelsen til og med 29. marts viser det samme antal døde uanset om afgrænsningen er på 30 eller 60 dage efter påvist COVID-19.

 

Antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 i Danmark

(Opdateret 4. august kl. 14.00)

 

 Geografisk område  Antal indlagte i alt  Heraf på intensiv  Heraf i respirator
Region Nordjylland 4 0 0
Region Midtjylland 8 1 0
Region Syddanmark 0 0 0
Region Hovedstaden 6 1 1
 Region Sjælland 6 1 1
 Hele landet 24 3 2
 Færøerne 1 1 0
 Grønland 0 0 0

 

Kilde: Daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer.

Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator. 

 

Udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 per dag

Antal indlagte over tid   

Opdateret 4. august kl. 14.00.

Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator. For perioden 24. marts-2. april indeholder antallet af patienter i respirator i Region Hovedstaden og Region Sjælland patienter, der på et tidspunkt i deres hospitalsindlæggelse har modtaget respiratorbehandling. Fra 3. april og frem indeholder tallene fra de to regioner ikke længere patienter, som har afsluttet respiratorbehandling, hvilket forklarer faldet i antallet af respiratorpatienter fra og med 4.april. 
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april

 

Antal testede, smittede og døde som følge af COVID-19 for Færøerne og Grønland

(Opdateret 10. august kl. 14.00)

 

  Testede personer
Smittede personer
Overståede infektioner
Antal døde 
Færøerne
57.863 313 225 0
Grønland 6.026
14 14 0

Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion på Færøerne er opgjort 10. august.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion i Grønland er opgjort 7. august kl. 11.15 (grønlandsk tid).

Kilde: Landslægeembedet i Grønland.

 

COVID-19 på Færøerne

COVID-19, Landslægeembedet i Grønland

EU

EU's center for sygdomsforebyggelse og kontrol (ECDC) følger tilsvarende smittespredningen verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes. Find seneste tal på EU Situation Updates (Opdateres dagligt midt på dagen).

 

Global smittespredning ifølge EU

(Opdateret 10. august kl. 14.00) 

 

 Geografisk område  Antal smittedde  Antal døde
 Europa (EU, EØS, Storbritannien) 1.820.986 183.848
 Globalt 19.845.788
731.263

 

 

WHO

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 i mere end 100 lande verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal på WHO's Situation Reports (Opdateres dagligt sidst på dagen).

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University følger løbende spredningen på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Spredningen er desuden tilgængelig på et interaktivt verdenskort: 

 

Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Afvis cookies