Spring til hovedindhold

Forslag

Følg smittespredningen globalt, regionalt og lokalt

Overblik over antallet af testede, smittede, indlagte og dødsfald. Information fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Sundhedsstyrelsens status på spredning af COVID-19

Sundhedsstyrelsen opdaterer tallene dagligt.

 

Se alle Sundhedsstyrelsens tal og overvågning af COVID-19

Se Statens Serum Instituts side om overvågning af COVID-19

 

Antal testede, smittede, indlagte og døde som følge af COVID-19 i Danmark

(Opdateret 6. juni kl. 14.00)

 

Geografisk område Antal prøver *1 Antal testede *2 Antal smittede *3 Indlagte *4  Heraf indlagte på intensiv  Heraf indlagte på intensiv og i respirator  Antal overstået COVID-19-infektion *5 Antal døde *6
 Danmark 696.334
571.832 11.924 81 15 9 10.721  587
 Ændring 11.777 8.927 49 -4 -2 -1 68 1

 

 Tal for testede og smittede personer i Danmark er opgjort 6. juni kl. 12.15 Kilde: Statens Serum Institut
 Tal for dødsfald og overstået infektion i Danmark er opgjort 6. juni kl. 12.15. Kilde: Statens Serum Institut

 

1) En person kan have fået foretaget flere tests. Antal prøver viser dermed det samlede antal tests, som er eller bliver analyseret.

2) Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
3) Smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet.
4) Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom.. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.
5) Patienter med bekræftet COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.
6) Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.

 

Antal dødsfald med COVID-19 infektion, vist på dødsdato

 

Døde   

Note: Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Opgørelsesmetoden er ændret fra og med 29. marts efter rådgivning fra COVID-19-netværket under det europæiske agentur for smitsomme sygdomme ECDC. Opgørelsen til og med 29. marts viser det samme antal døde uanset om afgrænsningen er på 30 eller 60 dage efter påvist COVID-19.

 

Antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 i Danmark

(Opdateret 4. juni kl. 14.00)

 

 Geografisk område  Antal indlagte i alt  Heraf på intensiv  Heraf i respirator
Region Nordjylland 10 4 2
Region Midtjylland 3 0 0
Region Syddanmark 9 1 0
Region Hovedstaden 59 11 5
 Region Sjælland 16 1 1
 Hele landet 97 17 8
 Færøerne 0 0 0
 Grønland 0 0 0

 

Kilde: Daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer.

Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator. 

 

Udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 per dag

Indlagte  

 

Opdateret 4. juni kl. 14.00.

Kilde: Indberetning fra regionerne; Note: Data indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts-1. april og Sundhedsdatastyrelsen siden 2.april. Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 07.00 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.

*For perioden 24. marts - 2. april indeholder antallet af patienter i respirator i Region Hovedstaden og Region Sjælland patienter, der på et tidspunkt i deres hospitalsindlæggelse har modtaget respiratorbehandling. Fra 3. april og frem indeholder tallene fra de to regioner ikke længere patienter, som har afsluttet respiratorbehandling, hvilket forklarer faldet i antallet af respiratorpatienter fra og med 4. april.

 

Antal testede, smittede og døde som følge af COVID-19 for Færøerne og Grønland

(Opdateret 5. juni kl. 14.00)

 

  Testede personer
Smittede personer
Overståede infektioner
Antal døde 
Færøerne
10.134
187 187 0
Grønland
2.288
13 13 0

 

Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion på Færøerne er opgjort 5. juni. Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion i Grønland er opgjort 5. juni kl. 13.30 (grønlandsk tid). Kilde: Landslægeembedet i Grønland.

 

COVID-19 på Færøerne

COVID-19, Landslægeembedet i Grønland

 

EU

EU's center for sygdomsforebyggelse og kontrol (ECDC) følger tilsvarende smittespredningen verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes. Find seneste tal på EU Situation Updates (Opdateres dagligt midt på dagen).

 

Global smittespredning ifølge EU

(Opdateret 6. juni kl. 12.00) 

 

 Geografisk område  Antal smittedde  Antal døde
 Europa (EU, EØS, Storbritannien) 1.429.883 168.293*
 Globalt 6.706.002
6.706.002

 

*Dødstallet for Europa er lavere end i går. Det skyldes, at Spanien har nedjusteret sit dødstal i forhold til i går.

 

WHO

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 i mere end 100 lande verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal på WHO's Situation Reports (Opdateres dagligt sidst på dagen).

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University følger løbende spredningen på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Spredningen er desuden tilgængelig på et interaktivt verdenskort: 

 

Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Afvis cookies