Spring til hovedindhold

Forslag

Følg smittespredningen globalt, regionalt og lokalt

Overblik over antallet af testede, smittede, indlagte og dødsfald. Information fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Sundhedsstyrelsens status på spredning af COVID-19

Sundhedsstyrelsen opdaterer tallene dagligt.

 

Se alle Sundhedsstyrelsens tal og overvågning af COVID-19

 

Antal testede, smittede og døde som følge af COVID-19 i rigsfællesskabet

(Opdateret 10. april kl. 14.00)

 

Geografsk område  Antal testede  Antal smittede Antal overstået COVID-19-infektion  Antal døde
 Danmark 64.731**
5.819 1.773**** 247***
 Færøerne 5.408 184 145 0
 Grønland 844 11 11 0

 

*Smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet.
**Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
***Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis ikke den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Opgørelsesmetoden er ændret fra og med 29. marts efter rådgivning fra COVID-19-netværket under det europæiske agentur for smitsomme sygdomme ECDC. Opgørelsen til og med 29. marts viser det samme antal døde uanset om afgrænsningen er på 30 eller 60 dage efter påvist COVID-19.
****Patienter med påvist COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som "overstået COVID-19 infektion" 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af "overstået COVID-19 infektion" i rapporten COVID-19 i Danmark Epidemiologisk trend og fokus af 8. april 2020.

 

Tal for testede og smittede personer er opgjort 10. april kl 07.15. Kilde Statens Serum Institut.
Tal for dødsfald og overstået infektion i Danmark er opgjort 10. april kl 12.00. Kilde Statens Serum Institut
Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion på Færøerne er opgjort 10. april kl 02.30 og kl. 07.30 (færøsk tid). Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed 

Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion i Grønland er opgjort 9. april kl 13.00 (grønlandsk tid) Kilde: Landslægeembedet i Grønland
  

COVID-19 på Færøerne

COVID-19, Landslægeembedet i Grønland

 

Antal dødsfald med COVID-19 infektion, vist på dødsdato

 

Antal døde 10. april 2020 

Kilde: Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen. Opgjort 10. april kl. 08.00.

Note: Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Opgørelsesmetoden er ændret fra og med 29. marts efter rådgivning fra COVID-19-netværket under det europæiske agentur for smitsomme sygdomme ECDC. Opgørelsen til og med 29. marts viser det samme antal døde uanset om afgrænsningen er på 30 eller 60 dage efter påvist COVID-19.

 

Antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 i Danmark

(Opdateret 10. april kl. 14.00)

 

 Geografisk område  Antal indlagte i alt  Heraf på intensiv  Heraf i respirator
Region Nordjylland 23 9 7
Region Midtjylland 65 17 17
Region Syddanmark 58 17 16
Region Hovedstaden 199 56 45
 Region Sjælland 56 14 10
 Hele landet 401 113 95
 Færøerne 0  0  0
 Grønland 0  0  0

 

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen

Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. 
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator. 
* For perioden 24. marts - 2. april indeholder antallet af patienter i respirator i Region Hovedstaden og Region Sjælland patienter, der på et tidspunkt i deres hospitalsindlæggelse har modtaget respiratorbehandling. Fra 3. april og frem indeholder tallene fra de to regioner ikke længere patienter, som har afsluttet respiratorbehandling, hvilket forklarer faldet i antallet af respiratorpatienter. 

 

 

Udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 per dag

Udviklingen i antal indlagte patienter 10. april 2020

 

Opdateret 10. april kl. 14.00. Kilde: Indberetning fra regionerne; Note: Data indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts-1. april og Sundhedsdatastyrelsen siden 2.april. Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 07.00 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.

*For perioden 24. marts - 2. april indeholder antallet af patienter i respirator i Region Hovedstaden og Region Sjælland patienter, der på et tidspunkt i deres hospitalsindlæggelse har modtaget respiratorbehandling. Fra 3. april og frem indeholder tallene fra de to regioner ikke længere patienter, som har afsluttet respiratorbehandling, hvilket forklarer faldet i antallet af respiratorpatienter fra og med 4. april.

 

 

Statens Serum Institut

 

Download Statens Serum Instituts seneste epidemiologiske overvågningsrapport om COVID-19

Se tidligere rapporter på ssi.dk

 

EU

EU's center for sygdomsforebyggelse og kontrol (ECDC) følger tilsvarende smittespredningen verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes. Find seneste tal på EU Situation Updates (Opdateres dagligt midt på dagen).

 

Global smittespredning ifølge EU

(Opdateret 10. april kl. 12.00) 

 

 Geografisk område  Antal smittedde  Antal døde
 Europa (EU, EØS, Storbritannien) 697.732
64.010
 Globalt 1.563.857
95.044

Tal for Globalt samt EU, EØS og UK er opgjort 9. april.

 

WHO

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 i mere end 100 lande verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal på WHO's Situation Reports (Opdateres dagligt sidst på dagen).

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University følger løbende spredningen på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Spredningen er desuden tilgængelig på et interaktivt verdenskort: 

 

Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Afvis cookies