Spring til hovedindhold

Forslag

Hvis du rejser med fly, tog, bus og færger

Information og gode råd fra Transport- og Boligministeriet, bl.a. om brug af mundbind.

Spørgsmål og svar fra Transport- og Boligministeriet om kollektiv trafik

1. Hvornår gælder kravet om brug af mundbind eller visir?

Kravet gælder fra lørdag den 22. august 2020 og indtil videre til den 31. oktober 2020.

 

2. Hvor skal jeg bruge mundbind eller visir?

Kravet gælder i al kollektiv trafik mv. på alle tidspunkter af døgnet. Det omfatter:

 

 • Alle busser, dvs. både lokal- og regionalbusser, skolebusser, X-busser, fjernbusser, turistbusser.
 • Hvis du lejer en bus med chauffør, fx til en firmaudflugt, til en grupperejse, til en lejrtur eller lignende. Dette omfatter også partybusser.
 • Alle tog, herunder privatbaner, letbaner og metro.
 • Alle færger i dansk farvand
 • Alle taxier
 • Al flextrafik, herunder flextur, individuel handicapkørsel, og befordringsordninger som udføres af flextrafik.

 

Kravet gælder også, når du befinder dig i afgangshaller, ventesale, på perroner og lignende på:

 

 • Busstationer
 • Togstationer
 • Metrostationer
 • Letbanestationer eller letbanestoppested
 • Færgeterminaler

 

Mundbind eller visir skal være påført, inden man stiger ombord i den kollektive trafik, eller inden man går ind på et af de ovennævnte steder. 

 

Hvis en institution eller virksomhed, fx et plejehjem eller en skole, har sin egen bus, som fx føres af en ansat på institutionen, er kørsel heri privat kørsel, og dermed ikke omfattet af kravet om brug af mundbind. Men her kan gælde anbefalinger om anvendelse af værnemidler fra sundhedsmyndighederne.

 

3. Hvilken slags mundbind eller visir må jeg bruge?

Ved et mundbind forstås et engangsmundbind eller et stofmundbind, som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet.

 

Hvis du anvender et stofmundbind, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du anvender et trelags mundbind

 

Se Sundhedsstyrelsens gode råd om brug af mundbind

 

Du kan også bruge visir. Ved visir forstås skærme af plastic, der dækker øjne, næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

 

4. Hvem er undtaget for kravet?

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke for børn under 12 år.

 

Hvis en institution eller virksomhed, fx et plejehjem eller en skole, har sin egen bus, som fx føres af en ansat på institutionen, er kørsel heri privat kørsel, og dermed ikke omfattet af kravet om brug af mundbind. Men her kan gælde anbefalinger om anvendelse af værnemidler fra sundhedsmyndighederne.

 

Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau, eller fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget. Sundhedsstyrelsen oplyser, at sådanne fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at man ikke kan bære mundbind eller visir, fx kan være:

 

 • Fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslet, sår eller forbindinger.
 • Angst, klaustrofobi eller vrangforestillinger.
 • Hvis mundbindet eller visiret forhindrer udførelse af vigtige funktioner, såsom mundbetjent kørestol.

 

Læs mere om undtagelserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Hvis du af ovennævnte årsager ikke kan bære mundbind eller visir, behøver du ikke dokumentere dette med en lægeerklæring. Tvivlen kommer den rejsende til gode. 

 

5. Skal jeg bruge mundbind eller visir på rejser med kollektiv trafik til udlandet?

Du skal bruge mundbind eller visir så længe den kollektive trafik bevæger sig i Danmark. Tager du fx med bus til udlandet, skal mundbind eller visir bæres, indtil bussen krydser grænsen. Herefter gælder reglerne i det pågældende land, eller de regler, som er fastlagt af busselskabet.

 

Det samme gælder for togtrafik og færger mv.

 

Ved færgetrafik gælder kravet om mundbind eller visir, så længe færgen befinder sig i dansk farvand, eller så længe, færgerederiet kræver det.

 

6. Kan jeg få en bøde, hvis jeg ikke har mundbind eller visir på?

Nej. Du kan ikke få en bøde for ikke at have mundbind eller visir på.

 

Transportvirksomhederne er forpligtede til at indskrive kravet om mundbind i deres rejseregler, og til at håndhæve kravet.

 

Det betyder, at du kan blive nægtet adgang til kollektiv trafik, hvis du ikke bærer mundbind eller visir, ligesom du kan blive bedt om at forlade transportmidlet eller stedet/stationen, hvis du ikke efterkommer en henstilling om at anvende mundbind eller visir.

 

Hvis en rejsende nægter at følge anvisningen om mundbind eller visir, og nægter at forlade den kollektive trafik, kan politiet blive tilkaldt for at fjerne vedkommende. Hvis du ikke følger anvisningen om at forlade transportmidlet, kan politiet endvidere give dig en bøde.

 

7. Under hvilke omstændigheder må mundbindet eller visiret fjernes?

Under visse omstændigheder tillades det, at mundbindet eller visiret fjernes midlertidigt, selvom man befinder sig i et kollektivt transportmiddel eller på en station mv. Disse omstændigheder kan eksempelvis være:

 

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller medicin.
 • Hvis du under færgeoverfart opholder dig i din egen bil eller i din egen kahyt.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis politiet eller billetkontrollen skal foretage identifikation.
 • Hvis du pludseligt får det dårligt ved brug af værnemidler.

8. Må jeg spise og drikke i kollektiv trafik?

Det er trafikvirksomheden, der bestemmer, om du må indtage mad og drikke i deres transportmidler.

 

Hvis du skal spise eller drikke, må du kortvarigt fjerne dit mundbind eller visir. Mundbindet/visiret skal påføres igen straks derefter.

 

9. Gælder kravet også udendørs på færger, fx på et soldæk?

Kravet gælder både ude og inde på færger. Kravet gælder dog ikke, hvis du sidder i dit eget køretøj, på færger hvor dette er tilladt, eller hvis du er i din egen aflukkede kahyt.

 

10. Kan jeg få min billet refunderet, hvis jeg bliver afvist på grund af manglende mundbind?

Trafikvirksomhedens egne rejseregler afgør, om du kan få din billet refunderet.

1. Hvornår træder kravet om brug af mundbind eller visir i kraft?

Kravet gælder fra lørdag den 22. august 2020 og indtil videre til den 31. oktober 2020. 

 

2. Hvor gælder kravet?

Kravet gælder i nedenstående former transportmidler på alle tidspunkter af døgnet:

 

- Alle busser, herunder lokal- og regionalbusser, skolebusser, X-busser, fjernbusser, turistbusser.
- Alle busser i øvrigt med bustilladelse, fx lejede busser med chauffør, partybusser mv. 
- Alle tog, herunder privatbaner, letbaner og metro.
- Alle færger.
- Alle taxier.
- Al flextrafik, herunder flextur, individuel handicapkørsel og andre befordringsordninger, som udføres af flextrafik.

 

Kravet gælder også i afgangshaller, ventesale, på perroner og lignende på:

 

- Busstationer
- Togstationer
- Metrostationer
- Letbanestationer eller letbanestoppesteder 
- Færgeterminaler

 

3. Hvem er omfattet af kravet?

Kravet omfatter alle passagerer, der befinder sig i et transportmiddel, der er nævnt under punktet ”Hvor gælder kravet?”, eller personer, som befinder sig på stationer el. lignende nævnt under samme punkt. 

 

Kravet omfatter alle ansatte, der opholder sig på et af de omfattede steder eller transportmidler.

Dette indebærer fx:

 

- Buschauffører (mundbind eller visir må ikke fjernes mellem stoppesteder)
- Togførere og øvrigt togpersonel
- Kontrollører
- Håndværkere, rengøringspersonale og lignende, der befinder sig i transportmidlerne og de omfattede steder, jf. punktet ”Hvor gælder kravet?”

 

Undtaget er ansatte, som befinder sig i aflukkede rum, hvis der kun er adgang for personalet, og dermed ikke for passagerer eller kunder. Det kan fx være førerhuset i et tog, personalerum på stationer og lignende.

 

4. Hvem skal sørge for mundbind eller visirer til de ansatte?

Arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre værnemidler i form af mundbind eller visir til sine ansatte. Dette indebærer, at en operatør, der udfører kollektiv trafik på vegne af andre, fx en vognmand på vegne af et trafikselskab, er ansvarlig for at sikre sine ansatte mundbind eller visirer.

 

Arbejdsgiverne kan overveje at stille forskellige typer mundbind og visirer til rådighed for medarbejderne. Der kan være forskellige præferencer og behov hos den enkelte medarbejder, som dermed vil kunne dækkes. 

 

5. Hvem er undtaget for kravet?

Kravet gælder ikke for børn under 12 år.

 

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Sundhedsstyrelsen oplyser, at sådanne fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at man ikke kan bære mundbind eller visir, fx kan være:

 

 • Fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslet, sår eller forbindinger.
 • Angst, klaustrofobi eller vrangforestillinger.
 • Hvis mundbindet eller visiret forhindrer udførelse af vigtige funktioner, såsom mundbetjent kørestol.

 

Læs mere om undtagelserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Personer, der af ovenstående grunde er undtaget, skal ikke dokumentere dette ved en eventuel kontrol.

 

6. Under hvilke omstændigheder, må passagerer og personale fjerne mundbind/visir midlertidigt?

Under visse omstændigheder tillades det, at mundbindet eller visiret fjernes, selvom man befinder sig i et transportmiddel eller på et sted, som er omfattet af ovenstående liste over steder, hvor mundbind eller visir kræves, og som for personalets vedkommende ikke er undtaget, jf. punktet ”Hvem er omfattet af kravet?”.

Disse omstændigheder kan eksempelvis være:

 

- Under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller medicin.
- Hvis passageren under færgeoverfart opholder i egen bil eller i egen kahyt.
- Under samtale med personer, der mundaflæser.
- Hvis politiet eller billetkontrollen skal foretage identifikation. 
- Hvis pasageren pludseligt får det dårligt ved brug af værnemidler. 

 

Personale må fjerne mundbind eller visir kortvarigt, hvis der opstår problemer med den ansattes mulighed for udsyn, og dermed for trafiksikkerheden. 

 

Desuden må de ansatte fjerne mundbindet, hvis de skal indtage væske, mad, medicin eller andet eller hvis mundbindet giver dem vejrtrækningsbesvær og lignende. 

 

7. Er det færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt/lovligt for en chauffør at anvende visir under kørsel i kollektiv trafik?

En chauffør skal som trafikant altid optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed i trafikken. En chauffør skal således indrette sig, så der blandt andet ikke opstår fare eller ulempe for andre i en færdselsmæssig sammenhæng.

Man kan sagtens bære mundbind eller anvende visir og stadig optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed i trafikken. Ligesom man som chauffør også kan bære solbriller i kollektiv trafik.  

For at opfylde kravene om at begrænse risikoen for smitte, kan en chauffør altså lovligt vælge mellem at anvende et visir eller et mundbind i kollektiv trafik. 

Hvis der opstår problemer med chaufførens mulighed for udsyn i en konkret færdselssituation, giver reglerne giver mulighed for, at et mundbind eller et visir kan fjernes midlertidigt. 

8. Hvilke forpligtelser har transportørerne for overholdelse af kravet?

Alle trafikvirksomheder, operatører og vognmænd, der er ansvarlige for en af de omfattede former for kollektiv trafik, er ansvarlige for og forpligtede til, at kravet indskrives i de almindelige rejseregler, ordensregler eller lignende, som gælder i transportmidlet eller på stationen mv. 

 

Alle trafikvirksomheder, operatører og vognmænd, der er ansvarlige for en af de omfattede former for kollektiv trafik, er ansvarlige for og forpligtede til at håndhæve kravet over for passagererne. Håndhævelse af kravet skal ske på linje med håndhævelsen af de øvrige rejseregler og ordensregler mv. Det kan fx ske som et led i den almindelige billetkontrol, af stoppestedsværter, togførere, metrostewarder mv. 
Hvis en rejsende nægter at følge anvisningen om mundbind eller visir, og nægter at forlade den kollektive trafik, kan politiet blive tilkaldt for at fjerne vedkommende. Hvis den rejsende ikke følger anvisningen om at forlade transportmidlet, kan politiet endvidere give denne en bøde. 

 

Alle trafikvirksomheder, operatører og vognmænd, der er ansvarlige for en af de omfattede former for kollektiv trafik, er ansvarlige for og forpligtede til at informere om kravet til i transportmidlet og på stationer mv. Det skal ske ved at opsætte skilte eller andet informationsmateriale. 

 

Chauffører skal ikke håndhæve kravet løbende under kørslen af hensyn til trafiksikkerheden. 

 

Hvis fx en kommune er ansvarlig for egen skolebuskørsel (dvs. at denne ikke udføres at et trafikselskab), da er kommunen ansvarlig for og forpligtet til at sikre, at kravet om brug af mundbind eller visir håndhæves i skolebussen.

 

Vognmænd, der driver buskørsel, der kræver godkendelse efter buskørselslo-ven, og som ikke er nævnt i ovenstående, er ansvarlig for, at passagererne an-vender mundbind eller visir. Det gælder fx for partybusser, fjernbusser og turistbusser.

 

Hvis en institution eller virksomhed, fx et plejehjem eller en skole, har sin egen bus, som fx føres af en ansat på institutionen, er kørsel heri privat kørsel, og dermed ikke omfattet af kravet om brug af mundbind eller visir. 

 

Den transporttør, der er ansvarlig for og forpligtet til at indskrive kravet om brug af mundbind eller visir i rejsereglerne eller lignende, og som er ansvarlig for at kravet håndhæves, kan pålægges bødestraf, hvis kravet ikke håndhæves på linje med de andre ordensregler. 

 

9. Hvilken slags mundbind eller visir må anvendes?

Ved et mundbind forstås et engangsmundbind, eller et stofmundbind som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet.

 

Hvis du anvender et stofmundbind, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du anvender et trelags mundbind (se gode råd om mundbind fra SST).

 

Som alternativ kan anvendes visir. Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

 

10. Gælder kravet for turistbusser, der kører med lukkede grupper?

Al erhvervsbuskørsel er omfattet af kravet, herunder også turistbusser, der kører med lukkede grupper. 

 

11. Gælder kravet i busser, der er ejet af institutioner, fx plejehjem eller skoler?

Kravet om brug af mundbind gælder kun i busser, hvis kørsel kræver bustilladelse i henhold til lov om buskørsel. 

 

Hvis en institution, fx et plejehjem eller en skole ejer en bus til befordring af beboere eller elever, som fx føres af en af de ansatte, kræver dette ikke tilladelse, og vil derfor ikke være omfattet af kravet om mundbind eller visir. 

 

12. Gælder kravet i turist- eller fjernbusser, der kører til udlandet?

Kravet er gældende så længe bussen befinder sig i Danmark. Når grænsen til et landet krydses, gælder reglerne i det pågældende land, eller de regler, som er fastlagt af busselskabet.

 

13. Gælder kravet for udenlandske turist- eller fjernbusser i Danmark?

Udenlandske turist- eller fjernbusser, der kører ind i Danmark, skal overholde dansk lovgivning, herunder kravet om brug af mundbind eller visir for passagerer og ansatte.

 

14. Gælder kravet i færger, der sejler til og fra udlandet?

Kravet gælder så længe færgen befinder sig i dansk farvand. I udenlandsk farvand gælder det pågældende lands regler. 

 

15. Gælder kravet også udendørsarealer på færger, fx et soldæk?

Kravet gælder også udendørsarealer på færgen. Passagerer skal anvende mundbind alle steder på færgen, undtagen hvis de befinder sig i eget køretøj, på færger hvor dette er tilladt, eller fx i deres egen aflukkede kahyt. 

 

Hent side som PDF

 

Fra 22. august 2020 er det et krav, at passagerer bærer mundbind eller visir i den kollektive trafik. Det samme gælder personalet i den kollektive trafik. 

 

Hvis du rejser med offentlig transport

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder fysisk afstand på 1 meter og især undgår at være tæt, hvis man er ansigt-til-ansigt. Der kan være en række situationer, hvor det – også over længere tidsrum – ikke er muligt at sikre mindst 1 meters afstand mellem personer. Det kan f.eks. være siddende transport over længere afstande i bus, tog eller fly, hvor sædeindretningen ikke muliggør at 1 meters afstand overholdes. I sådanne situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter.

Fra 22. august 2020 er det et krav, at alle passagerer bærer mundbind eller visir i den kollektive trafik. Det samme gælder personalet i den kollektive trafik.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter, fx i den kollektive transport.

 

Se Sundhedsstyrelsens råd, blandt andet om brug af mundbind

Der er krav om pladsbillet hos DSB på InterCity- og InterCityLyn-tog. Der er ikke krav om pladsbillet i regionaltog. Læs eventuelt mere på DSBs hjemmeside.

 

Råd og opfordringer til dig, der rejser med offentlig transport

I de offentlige transportmidler står eller sidder mange mennesker ofte tæt. Derfor er det relevant at tage særlige hensyn og forholdsregler for at begrænse smittespredningen.

 

1. Medbring mundbind på rejser med kollektiv transport

Fra 22. august 2020 er der krav om brug af mundbind eller visir i al kollektiv trafik.

 

Læs om nye krav fra og med den 22. august 2020 om mundbind eller visir i al kollektiv transport

 

2. Gå eller tag cyklen ved kortere ture

Skal du blot en kort tur, overvej da, om det er muligt for dig at cykle eller gå.På den måde undgår du tæt kontakt under transporten, og du giver andre rejsende – som ikke har samme mulighed – bedre plads i den offentlig transport.

 

3. Rejs uden for myldretiden

I myldretiden kan passagerne i den offentlige transport komme ud for at skulle stå særligt tæt, fx i busser, tog og metro. Overvej, om du har mulighed for at rejse uden for myldretiden, ved fx at flytte din aftale eller møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.

 

4. Vis hensyn til andre rejsende

Host og nys ikke i retningen af dine medrejsende. Skal du hoste eller nyse, gør det da i dit ærme eller i et engangslommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.

5. Husk den gode håndhygiejne

Når du rejser med offentlig transport, er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus/COVID-19. Vær derfor opmærksom på dette, når du er eller har været i direkte kontakt med de fælles berøringsflader (håndtag, stopknapper m.v.) med andre rejsende. Der opfordres til at medbringe håndsprit eller
vådservietter på rejsen.

6. Rejs ikke med offentlig transport, hvis du er syg, eller formoder at være smittet

Er du syg eller formoder du, at du er smittet, så tag hensyn til andre ved ikke at rejse med offentlige transportmidler. Hvis du lander i lufthavnen fra udlandet og har symptomer på coronavirus/COVID-19 eller formoder at være smittet, skal du tage egen bil hjem.

 

Download råd og opfordringer til dig, der rejser med offentlig transport

Læs de nyeste retningslinjer for udbydere af offentlig transport

Se Vejledning om chaufførers brug af ansigtsvisir og ansigtsmasker

 

Opdaterede opfordringer til transportudbyderne efter krav om brug af mundbind 22. august 2020

I forbindelse med covid-19-krisens start blev der udarbejdet seks opfordringer til udbyderne af den kollektive trafik. Disse er blevet løbende opdateret.

1. Begræns trængslen og understøt afstand i de kollektive transportmidler

Tag nødvendige initiativer for at sikre, at passagererne ikke er for tæt. Det bør sikres, at passagerne så vidt muligt holder fysisk afstand på stationer, knudepunkter, perroner mv. – fx ved hjælp af klistermærker, plakater, gulvklæb, højttalerudkald, info-skærme og vejledning fra personalet. Hvor det er muligt, bør der oprettes særlige baner eller på anden måde sørges for adskillelse af forskellige passagerstrømme ved transportknudepunkter – dvs. togstationer, busstoppesteder, offentlige transportknudepunkter i byerne mv.

2. Informer de rejsende mest muligt om hensigtsmæssig adfærd

Kommunikér myndighedernes opfordringer og gode råd til de rejsende via plakater, informationsskærme, vejledning fra personale mv. Tag nødvendige initiativer til at sikre hensigtsmæssig adfærd på stationer, perroner, centrale busstoppesteder, knudepunkter mv., herunder indretning af opholds- og venterum, så det er muligt at holde den anbefalede afstand.

3. Kontaktløse rejser bør fremmes

Gennemfør flest mulige tiltag, der gør rejsen kontaktløs. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden i de større byer bør busserne så vidt muligt stoppe ved alle stoppesteder og åbne alle døre, for at minimere passagerernes brug af fælles kontaktpunkter som stopknapper mv. I tog, hvor dørene ikke kan åbnes automatisk, bør vejledes om albuebetjent døråbning.

4. Vær særlig opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader

Sørg for hyppigt at rengøre passagernes fælles kontaktflader - håndtag, stopknapper m.v. Frekvens af rengøring af fælles kontaktpunkter bør tilpasses aktivitet, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktpunkter – såsom trykknapper til åbning af døre (såfremt dette ikke kan ske automatisk), trykknapper/skærm på billetautomater, trykknapper ved og i elevatorerne, håndstropper, gelændere, rækværk, eventuelle kundetoiletter m.v.

5. Sæt fokus på god hygiejne

Giv ansatte og passagerer adgang til håndsprit, fx på centrale knudepunkter. Gør de ansatte opmærksom på de seneste anbefalinger fra myndighederne, så det sikres, at de ansatte er særligt opmærksomme på god hygiejne og symptomer. I fjernbusser skal operatøren give passagererne desinficerende vådservietter ved indstigning. I intercitytog skal togoperatørerne sørge for at stille desinficerende vådservietter til rådighed for passagererne.

6. Opsæt plakater der opfordrer syge til ikke at rejse med kollektiv transport

Udbyderne af kollektiv trafik skal opfordre borgerne til at tage hensyn til hinanden. Der bør kommunikeres klart via plakater, klistermærker, højtalerudkald mv. om at man ikke bør rejse med kollektiv trafik, hvis man har mistanke om, at man er syg eller smittet med coronavirus/COVID-19.

 

Download opdaterede opfordringer til transportudbyderne

 

Hvis du rejser med fly

I takt med den yderligere gradvise genåbning af landet forventes flere flyrejsende i de danske lufthavne den kommende tid. Den 4. juni 2020 indgik den danske luftfartsbranche derfor en frivillig aftale med transportministeren om, at danske lufthavne og luftfartsselskaber med enkelte tilpasninger skal implementere og efterleve de nye retningslinjer for en sundhedsmæssig sikker håndtering af COVID-19 i lufthavne og ombord på fly, som det Europæiske Flyvesikkerhedssikkerhedsagentur (EASA) og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publicerede den 21. maj 2020.

Foruden Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for god hygiejne og COVID-19, vil de nye retningslinjer blandt andet betyde, at man som rejsende skal bære kirurgisk mundbind fra det øjeblik, man træder ind i terminalerne, ombord på flyet, og indtil man forlader terminalerne igen efter ankomst. Retningslinjerne fra Det Europæiske Flysikkerhedsagentur (EASA) og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) kan du finde her.

For nærmere spørgsmål til, hvilke konkrete retningslinjer der gælder for netop din rejse, bedes du kontakte de pågældende lufthavne, som du rejser fra og til, samt det luftfartsselskab, som du rejser med.

 

Transport- og Boligministeriets hjemmeside

Afvis cookies