Spring til hovedindhold

Forslag

Hvis du er virksomhedsejer

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie. Information fra Erhvervsstyrelsen.

Hent sideindhold som PDF

 

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller holder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, fx eksport og leverancer.

 

Hold kun møder, hvis det er absolut nødvendigt. Overvej, om det kan klares på telefon, skype e.l. Hvis I skal mødes, så begræns antallet af mødedeltagere, begræns mødets varighed, og husk at holde afstand, vaske hænder og/eller bruge håndsprit.

 

 

Nyhed fra Transport- og Boligministeriet 8. april 2020:

Virksomhederne bør bidrage til at begrænse belastningen på den kollektive trafik

Opfordring til, at virksomhederne bidrager til at begrænse belastningen på den kollektive transport (PDF)

Erhvervsstyrelsen: Hvad betyder indrejserestriktionerne for min virksomhed?

Ja, hvis du indgår en handel, kontrakt, salgsaftale eller lignende om import af varer eller tjenesteydelser, kan du fortsat modtage dette. Du kan, ligesom før, der blev indført indrejserestriktioner, enten selv hente varen eller få den bragt til dig.

 

På samme måde kan du, hvis der er tale om en tjenesteydelse (fx reparation, håndværkerarbejde, rådgivning eller lignende) enten selv tage over grænsen for at modtage tjenesteydelsen, eller personen, der skal yde tjenesteydelsen (fx håndværkeren) kan komme til Danmark.

 

Vær dog opmærksom på, at andre lande kan have indført indrejserestriktioner.

 

Påkrævet dokumentation

Indrejsende skal fremvise én af følgende typer dokumentation:

 

 • Dokumentation for handlen i form af faktura, kvittering, købsaftale eller lignende
 • En ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, at personens arbejdssted er i Danmark
 • Kvittering for registrering i RUT-registret (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Kvitteringen skal videresendes fra arbejdsgiver til arbejdstager
 • Dokumentation for social sikring (PD A1) ifm. arbejde i et andet EU/EØS land udstedt af myndighederne i arbejdsgiverens/den selvstændiges hjemland.

Ja, hvis du indgår en handel, kontrakt, salgsaftale eller lignende om eksport af varer og tjenesteydelser, kan du fortsat rejse ud af Danmark for at levere dette.

 

Vær dog opmærksom på, at din pågældende slutdestination såsom Sverige eller Tyskland kan stille krav ved indrejsen, der går udover de danske myndigheders krav.

 

Herudover skal du være opmærksom på, at hvis din virksomhed sælger til privatpersoner (der ikke kan anses som virksomheder), der befinder sig i et andet land, kan disse være forhindret i at afhente varen eller modtage tjenesteydelsen, da det beror på et konkret skøn om privatpersoners køb kan anses for et anerkendelsesværdigt formål i forbindelse med indrejse til Danmark.

 

Påkrævet dokumentation

Ved udrejse anbefales det indtil videre at medbringe samme dokumentation, som hvis man skulle indrejse med samme formål til Danmark. Dette kan dog ændre sig.

Ja, hvis der er indgået en handel, kontrakt, salgsaftale eller lignende om varer eller tjenesteydelser (fx reparation, håndværkerarbejde, rådgivning eller lignende), kan personer rejse gennem Danmark for at levere varen eller tjenesteydelsen. Modtageren af varen eller tjenesteydelsen kan også rejse gennem Danmark for selv at hente varen.

 

Du skal dog være opmærksom på, at rejsen gennem Danmark skal være et naturligt led i rejseruten, og at gennemrejsen foretages hurtigt muligt.

 

Vær opmærksom på, at andre lande kan stille krav ved indrejse.

 

Påkrævet dokumentation

Indrejsende skal fremvise én af følgende typer dokumentation:

 

 • Dokumentation for handlen i form af faktura, kvittering, købsaftale eller lignende, der viser slutdestinationen.
Nej, privatpersoners indkøb af varer hos forhandlere, i forretninger, supermarkeder og lignende er ikke et anerkendelsesværdigt formål og giver derfor ikke adgang til Danmark, så længe der er indrejserestriktioner som følge af coronavirus/covid-19.

Det samme gælder ved indkøb af tjenesteydelser til privat forbrug, som fx klipning ved frisør eller tandbehandlinger ved privat klinik.

Danske statsborgere og personer med lovlig opholdstilladelse i Danmark vil dog fortsat kunne komme ind i Danmark.
Nej, turisme, sommerhusophold, koncerter, restaurantbesøg og lignende oplevelser er ikke et anerkendelsesværdigt formål og giver derfor ikke adgang til Danmark, så længe der er indrejserestriktioner som følge af coronavirus/covid-19.

Danske statsborgere og personer med lovlig opholdstilladelse i Danmark vil dog fortsat kunne komme ind i Danmark.

Ja, alle danskere statsborgere og personer med lovlig opholdstilladelse vil forsat kunne komme ind i Danmark. Herudover vil personer, der bor i et andet EU/EØS-land, men har arbejde i Danmark, fortsat kunne komme ind i Danmark for at arbejde.

 

Der påkræves forskellig dokumentation, alt efter om din medarbejder eksempelvis er dansk statsborger, grænsearbejder eller udsendt.

 

Påkrævet dokumentation

Danske statsborgere og personer med lovlig opholdstilladelse skal fremvise én af følgende typer af dokumentation:

 

 • Dansk pas
 • Dansk opholdsbevis

Grænsearbejdere, der arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land, skal fremvise én eller flere af følgende typer dokumentation for arbejde i Danmark i tillæg til almindelig ID:

 

 • Særligt sundhedskort fra Danmark,
 • En ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, at arbejdsstedet bl.a. er i Danmark
 • En lønseddel fra en dansk virksomhed.

Udsendte personer, som er udsendt af en arbejdsgiver i et andet EU/EØS-land for at udføre et arbejde i Danmark i en begrænset periode, skal fremvise én af følgende typer dokumentation for arbejde i Danmark i tillæg til almindelig ID:

 

 • En ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, at arbejdsstedet er i Danmark.
 • Kvittering for registrering i RUT-registret (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Kvitteringen skal videresendes fra arbejdsgiver til arbejdstager. Af kvitteringen fremgår ikke konkrete personnavne – disse kan findes ved opslag i RUT-registret. Erhvervsstyrelsen står klar til at tildele politifolk adgang til RUT-registret.
 • Dokumentation for social sikring (PD A1) ifm. arbejde i et andet EU/EØS land udstedt af myndighederne i arbejdsgiverens/den selvstændiges hjemland.

Ja, hvis der er tale om forretningsrejser eller møder, der relaterer sig til en kontrakt eller lignende, kan disse stadig gennemføres.

 

Ved forretningsrejser, hvor der ikke allerede er indgået en kontrakt eller lignende, herunder studierejser, deltagelse på seminarer m.v., foretages en konkret vurdering på baggrund af nødvendigheden af mødet, og om det kan afvikles uden fysisk tilstedeværelse.

 

Påkrævet dokumentation

Forretningsrejsende, hvor der allerede er indgået en kontrakt, skal fremvise:

 

 • Dokumentation for det kontraktuelle forhold, eksempelvis indgået kontrakt.

Forretningsrejsende, hvor der ikke er indgået en kontrakt, skal fremvise:

 

 • Dokumentation for det planlagte møde i form af mail eller anden korrespondance, samt
 • kontaktoplysninger til relevant kontaktperson for mødet, der kan bekræfte mødet og nødvendigheden af, at det gennemføres ved fysisk tilstedeværelse.
Nej, man skal ikke søge om tilladelse på forhånd. Men man kan kun indrejse til Danmark, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål.

Medbring derfor dokumentation for, at indrejsen sker med et anerkendelsesværdigt formål.

16. marts indførte de tyske myndigheder restriktioner på indrejse fra bl.a. Danmark. De tyske myndigheder har oprettet en hotline, hvor også danskere kan spørge til mulighederne for at komme ind i eller passere gennem Tyskland.

 

Ring på telefon +49 800 688 8000

Grundet mange opkald til linjen kan det på visse tidspunkter være svært at komme igennem.

 

Du kan også ringe til:

 

Den tyske ambassade i Danmark: +45 3545 9900.
Den danske ambassade i Tyskland: +49 3050 50 2000

For at forebygge spredning af coronavirus/covid-19 blev der indført restriktioner på, hvem der må krydse de danske grænser fra lørdag den 14. marts kl. 12.

 

Restriktionerne omfatter alle grænseovergange på land, lufthavne samt ankomster med færge.

 

Det vil alene være muligt at krydse grænsen med et anerkendelsesværdigt formål. Et anerkendelsesværdigt formål vil eksempelvis være, hvis personer bor eller arbejder i Danmark, eller hvis personer skal levere varer og tjenesteydelser i Danmark. Derfor vil det stadig være muligt at modtage og levere tjenesteydelser samt transportere varer eksempelvis fødevarer, medicin og nødvendige midler for industriens produktion på tværs af grænsen.

 

Desuden opfordres danske rejsende, der befinder sig ude i verden, til at tage hjem med det samme. Danske statsborgere og personer med lovlig opholdstilladelse i Danmark, vil fortsat kunne komme ind i Danmark.

Ja, en række andre lande har ligesom Danmark indført restriktioner på indrejse som følge af coronavirus/covid-19. 

EU vedligeholder en oversigt over andre europæiske landes restriktioner på indrejse og transport. Da situationen ændrer sig løbende kan der dog være tiltag, der endnu ikke fremgår af oversigten.

Find oversigt over restriktioner på indrejse og transport i EU
Afvis cookies