Spring til hovedindhold

Forslag

Hvis du besøger hospitaler og plejehjem

Der er indført besøgsrestriktioner m.m. på plejehjem og sygehuse. Information fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Begrænsning af besøg på sygehuse, plejehjem, bosteder m.v.

Ændringerne har udgangspunkt i Bekendtgørelse om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse. Stoppet gælder både fællesarealer og beboernes egen bolig. Tiltaget sker for at mindske smittespredning med coronavirus/COVID-19 og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom.

 

Nære pårørende kan dog stadig besøge en døende plejehjemsbeboer eller en kritisk syg patient på sygehuset - men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås. Forbuddet omfatter heller ikke forældres besøg hos et mindreårigt barn.

 

Det er kommunalbestyrelser og regionsråd, der har ansvaret for at sikre, at sygehuse, plejehjem, bosteder m.v. implementerer besøgsrestriktionerne. Privathospitalerne skal også implementere besøgsrestriktionerne.

 

Hvilke kritiske funktioner vil fortsat blive varetaget på sundheds- og ældreområdet?

Personalet på sundheds- og ældreområdet er ikke sendt hjem, og alle funktioner bliver fortsat varetaget. Behandling og pleje af vores syge, vores ældre og andre udsatte borgere er naturligvis en kerneopgave, som vi fortsat skal varetage. Ikke mindst i en situation som denne.

 

Med kritiske funktioner sigter der derfor bl.a. på personale i sundheds- og ældresektoren. Det drejer sig fx om læger, sygeplejersker, sociale- og sundhedsassistenter, jordemødre, portører, fysioterapeuter, ambulancepersonale m.v. og medarbejdere i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Afvis cookies