Spring til hovedindhold

Forslag

Rejser ind i eller ud af Danmark

Oftest stillede spørgsmål og svar fra Udenrigsministeriet, Rigspolitiet m.fl. om rejser ind i, via eller ud af Danmark.

Hent sideindhold som PDF

Udenrigsministeriets sider om coronavirus/COVID-19

 

Alle ikke-nødvendige rejser frarådes til og med 31. maj 2020. Regeringen er i dialog med Danmarks nabolande og vil tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger senest 1. juni 2020. 

 

Myndighederne modtager mange spørgsmål fra udenlandske og danske statsborgere om rejser ind i eller ud af Danmark. Nedenfor kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende Udenrigsministeriets og Rigspolitiets vejledninger.

 

Politiets hotline om indrejse i Danmark

Kan du ikke her finde svar på dit spørgsmål, kan du henvende dig til Politiets Hotline vedrørende spørgsmål om indrejse i Danmark på 70206044. Her kan du få svar på, hvad der er et anerkendelsesværdigt formål for at indrejse i eller passere gennem Danmark. Hotlinen har tlf. nr.: 7020 6044 og har åbent hverdage kl. 08.00-16.00 og weekend og helligdage kl. 09.00-14.00.

 

Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral

For spørgsmål angående rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på e-mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 3392 1112 hele døgnet.

 

Tysk hotline

Tysklands myndigheder har oprettet en myndighedsfælles hotline, hvor du blandt andet kan få svar på spørgsmål vedr. indrejse til Tyskland 0049 461 313 2300. Hvis du har spørgsmål om indrejse til Danmark fra Tyskland, kan du kontakte den danske hotline 7020 6044.

Danskere strandet i udlandet

Undersøg alle muligheder for at rejse hjem, herunder kontakt dit rejse-, fly- og forsikringsselskab. Hjemrejser kan også foregå med mellemlandinger i andre lande.

 

Hvis du er strandet og ikke kan rejse videre, bør du være særligt opmærksom på din personlige sikkerhed og sundhed og sikre dig adgang til sikkert logi, mad og rent vand, eventuel nødvendig medicin, mobiltelefoni/wifi, kontanter eller mulighed for at hæve penge samt undersøge mulighederne for adgang til sundhedsvæsen, såfremt du skulle blive syg.

 

Tilmeld dig Danskerlisten på Udenrigsministeriets app "Rejseklar" eller via um.dk, hvor du også kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Hvis du er strandet og har brug for hjælp til hjemrejse kan du kontakte den danske ambassade, der hvor du opholder dig.

 

Udenrigsministeriet og danske ambassader arbejder sammen med andre landes ambassader på at finde løsninger med de lokale myndigheder for strandede. Vi henstiller til tålmodighed, da det kan tage tid at løse.

 

Udenrigsministeriet arbejder sammen med rejsearrangørerne og flyselskaberne målrettet på at sikre mulighed for transport hjem til Danmark. Men vi må også forberede os på, at det ikke bliver muligt at sikre, at alle kommer hjem på kort sigt.

 

Hvis du har spørgsmål, så kan du altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på e-mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 3392 1112.

 

Udenrigsministeriet opfordrer desuden danske rejsende til at tilmelde sig Facebook-gruppen "Danskere Globalt – Sammen Mod Corona", hvor rejsende kan kommunikere med hinanden og få kontakt til udenlandsdanskere i det pågældende land.

Undersøg alle muligheder for at rejse hjem, herunder i dialog med dit rejse-, fly- og forsikringsselskab. Hjemrejser kan også foregå med mellemlandinger i andre lande.

 

Udenrigsministeriet fører sammen med EU og de nordiske lande dialog med lokale myndigheder for at holde luftrum åbne, fremrykke fly og forhandle det praktiske på plads. Hele verden er lukket midlertidigt ned, hvormed udfordringen er global i sin karakter.

 

Udenrigsministeriet iværksætter kun evakueringer i helt ekstraordinære situationer, hvor ingen andre løsninger er mulige. Det er ikke den situation, vi står i.

 

Udenrigsministeriet arbejder i døgndrift sammen med rejsearrangørerne og flyselskaberne på at organisere transport hjem til Danmark. Men vi må også forberede os på, at det ikke bliver muligt at sikre alle kommer hjem på helt kort sigt.

 

Udenrigsministeriet kan ikke afholde udgifterne til borgeres hjemrejsebilletter til Danmark. Får man mulighed for at komme med et fly hjem, skal man i alle tilfælde selv betale. Den enkelte rejsende kan derudover kontakte sit rejse-, fly- eller forsikringsselskab om evt. spørgsmål om mulig refusion af udgifter.

 

Udenrigsministeriet opfordrer alle strandede danskere til at holde sig opdaterede om situationen hos den danske ambassade i det pågældende land, og til at tilmelde sig Facebook-gruppen "Danskere Globalt – Sammen Mod Corona".

 

Hvis man som dansker i udlandet der ønsker at vende hjem selv får mulighed for en kommerciel flyrejse hjem, er det Udenrigsministeriets klare anbefaling at man benytter denne.

Under rejsen
Udenrigsministeriet opfordrer danske rejsende, der befinder sig ude i verden til at tage hjem, så snart det er muligt, i tæt dialog med dit rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab. Med de mange restriktioner, som er indført både i Danmark og i udlandet, er det svært at finde hjemrejsemuligheder.

Hvis du allerede er på rejse og har svært ved at rejse tilbage til Danmark, eller hvis du vælger at fortsætte din rejse, anbefales det, at du følger de lokale myndigheders anbefalinger og holde dig orienteret via lokale medier. Danske ambassader har på deres hjemmeside information om særlige lokale forhold i forhold til coronavirus. Find kontaktinformation på danske ambassader.

Tilmeld dig desuden Danskerlisten via um.dk eller via appen rejseklar. Danskerlisten er den hurtigste måde for Udenrigsministeriet at sende dig information om det land, du befinder dig i.

Udenrigsministeriet opfordrer danske rejsende til at tilmelde sig Facebook-gruppen "Danskere Globalt – Sammen Mod Corona", hvor rejsende kan kommunikere med hinanden og få kontakt til udenlandsdanskere i det pågældende land.

Man bør være ekstra opmærksom grundet coronavirus, og man bør altid følge de råd til rejsende, som er på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kommer du hjem fra privat rejse i udlandet opfordres du kraftigt til at holde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Dette gælder alene ved hjemkomst fra rejser og således ikke ved regelmæssig pendling til og fra arbejde, hvor man krydser landegrænser. Den kraftige opfordring gælder både danskere og udlændinge, der indrejser i Danmark. De pågældende bør under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den kollektive trafik, og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til befolkningen vedr. symptomer på COVID-19.

Hvis du opholder dig i et land og du ikke har mulighed for at rejse ud før dit visum udløber, bør du søge information hos det pågældende lands immigrationsmyndigheder og kontakte den danske ambassade eller konsulat i det pågældende land.

 

Hvis du har behov herfor, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 3392 1112.

 
 

Udenrigsministeriet opfordrer alle danske rejsende, der befinder sig ude i verden, til at tage hjem, så snart det er muligt. Anvises du personligt af lokale myndigheder til at handle anderledes, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Du skal i så fald tage kontakt til den pågældende danske ambassade og orientere om din situation.  Du kan finde en oversigt over danske ambassader. Du bør også kontakte dit rejse- og forsikringsselskab.


Udenrigsministeriet har begrænsede muligheder for at yde bistand til udenlandsrejsende, der skulle blive bedt om ikke at forlade deres hotel eller bedes om at gå i karantæne i et privat hjem. Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som de mener, er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

 

Mistænker du, at du er smittet eller er du smittet, bør du – hvis du ikke allerede har gjort det – hurtigt at tage kontakt til din rejseforsikring. Det er også altid vigtigt at følge de lokale myndigheders anvisninger.

 

Du kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside og kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (+45 3392 1112), hvis du har brug for akut bistand. Af hensyn til smitterisiko, kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

 

Helt generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil epidemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.


Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19 smitte eller symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

 

Endelig kan du kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

 

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt.

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring/egenbetaling.

 

Af hensyn til smitterisiko kan ambassaden ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Om forsikringen dækker i en given situation er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

Har du brug for særlig hjælp eller assistance, så kontakt den relevante taskforce, Det Globale Vagtcenter i Udenrigsministeriet eller den danske ambassade i det land, som du befinder dig i.

Rejse til Danmark

Regeringen har indført kontrol ved alle Danmarks grænser som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19, foreløbigt frem til og med 31. maj 2020.

 

Personer, der ikke har dansk statsborgerskab, men som ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen – fx hvis den pågældende bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer eller tjenesteydelser til Danmark. Kontrollen betyder således ikke, at de danske grænser bliver lukket for danskere eller andre der bor i Danmark, der er på vej hjem fra ferie eller andet udlandsophold.

 

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, fx hoste, feber og lignende, vil ikke få lov at rejse ind i Danmark uanset formål.

 

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, henhører ikke under Udenrigsministeriet men under Politiet. Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark kan kontaktes på: +45 7020 6044 på hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00 og i weekender og helligdage mellem kl. 09.00 og 14.00.

Danske statsborgere kan altid indrejse i Danmark. Øvrige personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. 

 

Anerkendelsesværdige formål kan ifølge Politiet være fx:

 • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark
 • Personer med en gyldig arbejdstilladelse, herunder også personer, der endnu ikke har udnyttet deres arbejdstilladelse og hvis indrejse sker for at arbejde i Danmark
 • Personer, der skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark eller varer ud af Danmark, herunder også personer, der i erhvervsøjemed skal fragte varer ud af Danmark i personbil
 • Ægtefæller, faste samlevere, forældre og børn til en dansker, der er bosiddende i Danmark, eller til en herboende udlænding, såfremt det tilrejsende udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark
 • Ægtefæller, faste samlevere og børn til en dansker, der er bosat i udlandet, som indrejser sammen med den danske ægtefælle/samlever for et korterevarende ophold i Danmark under COVID-19-krisen (det kan fx være, at den pågældende familie, der bor og arbejder i udlandet, i en periode under COVID-19-krisen midlertidigt ønsker at opholde sig i og arbejde fra Danmark). Disse udenlandske familiemedlemmer kan dog ikke indrejse, hvis formålet alene er turisme, ferie eller fx et besøg hos venner eller anden familie end den nævnte. Det tilrejsende udenlandske familiemedlem skal i øvrigt lovligt kunne indrejse i Danmark.
 • Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn
 • Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)
 • Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark
 • Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark
 • Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark
 • Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark
 • Studerende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning)
 • Personer, der skal på højskoleophold i Danmark
 • Erhvervsrejsende, der som led i deres arbejde, indrejser i Danmark med henblik på deltagelse i møder o.l., betragtes som havende et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, såfremt disse ikke kan udsættes eller afvikles uden fysisk tilstedeværelse. Den erhvervsrejsende skal kunne fremvise dokumentation (fx i form af en e-mail) for arbejdsforholdet samt for tid og sted for mødet/arbejdet. Dokumentationen skal indeholde en begrundelse for, at mødet ikke praktisk muligt kan udsættes eller i stedet afholdes via en virtuel platform. Endvidere skal der kunne fremvises kontaktoplysninger på en relevant kontaktperson i forbindelse med mødet/arbejdet i Danmark, som kan bekræfte det af udlændingen oplyste
 • Sømænd, der skal af- eller påmønstre i Danmark i forbindelse med besætningsskifte
 • Besætningsmedlemmer på fly, diplomater, offshore-arbejdere eller andre persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksen bilag VII. Dog vil landlov for sømænd (jf. Schengengrænsekodeksen bilag VII nr. 3) ikke anses for et anerkendelsesværdigt formål.

 

Personer med fast bopæl i Tyskland eller de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island)

For personer med fast bopæl i Tyskland eller de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island) anses formålene nævnt overfor for anerkendelsesværdige.

 

Endvidere anses for denne persongruppe følgende formål som anerkendelsesværdige:

 

Ægtefæller, faste samlevere, forlovede, kærester, forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn til en dansker, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark, eller til en herboende udlænding, såfremt det udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark. Den nævnte persongruppe kan også indrejse i Danmark sammen med det danske familiemedlem/kæreste, såfremt sidstnævnte er bosiddende i Tyskland eller de nordiske lande.

 

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt 6 måneder, og personerne skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, anses ikke for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner. Kæresteforholdets karakter og varighed kan godtgøres ved fremvisning af dokumentation af relationen i form af oplysning om navn, bopæl og kontaktoplysninger på kæresten i Danmark i kombination med fremvisning af fx mail- eller sms-korrespondance, opkaldsliste i telefon eller fotos. Det er op til borgeren selv at vurdere, hvor meget og hvilken dokumentation man vil fremvise for at sandsynliggøre relationen til kæresten i Danmark. I sidste ende er det en samlet vurdering foretaget af grænsekontrollanten, der afgør om borgeren får lov at rejse ind i Danmark.

 

Indrejse med henblik på ophold i eget sommerhus i Danmark, herunder ferieophold i eget sommerhus. Afholdelse af ferie i lejet sommerhus eller på hotel er ikke et anerkendelsesværdigt formål.

 

Deltagelse i jobsamtale i Danmark.

 

Transit gennem Danmark med henblik på ferieophold udenfor Danmark. Fx har en person med fast bopæl i Tyskland, der ønsker at rejse igennem Danmark med henblik på at holde ferie i Sverige eller andetsteds i Tyskland, eksempelvis Sylt, et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. 

 

Listen er baseret på oplysninger fra Politiet. Hvis du ikke kan finde svaret her, har politiet etableret en hotline vedr. indrejse i Danmark til besvarelse af spørgsmål om, hvad der er et anerkendelsesværdigt formål for at indrejse i eller passere gennem Danmark.

 

Politiets hotline kan kontaktes på: +45 7020 6044.

 

Hotlinen er åben:
Hverdage 08:00-16:00
Weekend og helligdage: 09:00-14:00

 

Særligt for udlændinge

 

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, fx hoste, feber og lignende, vil ikke få lov at rejse ind i Danmark uanset formål.

 

Udlændinge vil efter omstændighederne blive anmodet om at forevise dokumentation for det anerkendelsesværdige formål.

 
Ved afrejse fra opholdslandet kan luftfartsselskabet ikke med henvisning til de midlertidige danske indrejserestriktioner afvise at tage dig med på en afgang til Danmark, hvor du har billet, hvis du er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark. .

I visse tilfælde kan du blive bedt om at dokumentere, at du kan komme ind i Danmark.

Er du ikke dansk statsborger eller har bopæl i Danmark, skal du kunne dokumentere et anerkendelsesværdigt formål for indrejsen i Danmark. Kan du ikke det, vil du i den danske lufthavn blive nægtet videre indrejse i Danmark.

Der henvises i øvrigt til svaret på spørgsmål om, hvad der udgør anerkendelsesværdige formål.
 

EU’s anbefalede indrejserestriktioner gælder ikke indrejse i EU som led i hjemrejse for unionsborgere eller statsborgere fra de Schengen-associerede lande (Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz), deres familiemedlemmer eller personer som bor i EU i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning. 

 

Indrejserestriktionerne gælder heller ikke for rejsende i transit som led i hjemrejse.

 

Hvis du indrejser i et andet land (herunder også EU- og Schengenlande) på vej til Danmark, anbefaler vi fortsat, at du holder dig opdateret om mulige indrejserestriktioner, f.eks. via myndighedshjemmesider i det pågældende land.

 

Personer, der lander i en europæisk lufthavn med henblik på videre rejse til Danmark via land, bør konsultere hjemmesiden for den Danske ambassade i det pågældende land samt landets relevante myndighedshjemmesider. Find hjemmesiderne for de danske ambassader

 

De tyske myndigheder oplyser, at danskere på vej hjem til Danmark fra bl.a. Sydeuropa som udgangspunkt kan transitere gennem Tyskland. Der kan forekomme forskellige regionale udmøntninger heraf og ændringer kan ikke udelukkes, hvorfor hurtigst mulig transit tilrådes. Det er ikke tilladt for danskere, som er smittet med COVID-19 eller burde være i karantæne herfor, at transitere gennem Tyskland.

 

For spørgsmål specifikt vedrørende de tyske myndigheders tiltag i lyset af situationen henvises til den tyske forbundsregerings liste over spørgsmål og svar.


 

Transit gennem Danmark kan kun ske, hvis rejsen har et anerkendelsesværdigt formål, for eksempel svenske statsborgere, der har været på ferie i udlandet og ønsker at rejse ind i Danmark med henblik på at rejse hjem. Det samme gælder ved transit i lufthavnen og for flypersonale. Transitten skal ske uden unødigt ophold.

 

Personer, der ønsker at rejse ind i Danmark for at rejse videre til øvrige lande, vil skulle leve op til kravene om anerkendelsesværdige formål. Har man ikke dansk statsborgerskab eller bopæl, kan man fx ikke få tilladelse til at rejse fra Sverige ind i Danmark for at rejse videre til et tredje land, medmindre rejsen har et anerkendelsesværdigt formål, fx hjemrejse, deltagelse i begravelse eller behandling på sygehus.

 

Særligt vedrørende transit for personer med fast bopæl i Tyskland eller de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island)

For personer med fast bopæl i Tyskland eller de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island) anses det for anerkendelsesværdigt at foretage transit gennem Danmark med henblik på ferieophold uden for Danmark. Fx har en person med fast bopæl i Tyskland, der ønsker at rejse igennem Danmark med henblik på at holde ferie i Sverige eller andetsteds i Tyskland, eksempelvis Sylt, et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

Ikke-danske statsborgere med fast bopæl i Danmark skal kunne dokumentere dette f.eks. med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

 

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret, såfremt du ikke har anden form for dokumentation. 

 
 
 

Udlændinge, der allerede har fået en opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen, vil fortsat som udgangspunkt kunne indrejse i Danmark. Vi anbefaler, at du kontakter Politiets Hotline for vurdering af, om du kan indrejse på dit Working Holiday visum her: 7020 6044

Udlændinge- og Integrationsministeren har besluttet midlertidigt at suspendere alle Working Holiday-aftaler. Det betyder at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) indtil videre stopper med at udstede nye opholdstilladelser til Working Holiday. Læs mere om suspenderingen her

 
I perioden fra d. 1. april frem til den 31. maj 2020 er det muligt at bruge udenlandsk indregistrerede køretøjer til at komme hjem til Danmark uden at kunne se frem til en ekstraregning. Før et udenlandsk indregistreret køretøj anvendes i Danmark, skal Motorstyrelsen via denne formular på deres hjemmeside underrettes om, hvilken dag kørslen i Danmark finder sted på. 

Køretøjet må kun bruges direkte fra grænsen og til førerens bopæl, og køretøjet skal være ude af landet igen senest den 31. december 2020. Yderligere spørgsmål vedrørende de nye regler kan rettes til Motorstyrelsen.

Kommer du hjem fra privat rejse i udlandet opfordres du kraftigt til at holde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.  Den kraftige opfordring gælder både danskere og udlændinge, der indrejser i Danmark.

 

De pågældende bør under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den kollektive trafik, og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til befolkningen vedr. symptomer på COVID-19.

 

Efter hjemkomst bør man nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning i samfundet. 

 

Medarbejdere i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller området for socialt udsatte, som arbejdsgiveren vurderer varetager kritiske funktioner, kan tage kontakt til deres arbejdsgiver med henblik på aftale om vilkår for tilbagevenden til arbejde samt en konkret og individuel vurdering af, om den pågældende kan starte på arbejde umiddelbart efter hjemkomst.

Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til borgeres hjemrejse til Danmark. Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab.
Rejse ud af Danmark
Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Vejledningen gælder foreløbig frem til og med 31. maj 2020, med mindre der bliver behov for ændringer tidligere.

 

Situationen ift. coronavirus udvikler sig i øjeblikket hastigt. Hvis du er på rejse eller trods udenrigsministeriets anbefalinger planlægger at rejse, bør du være opmærksom på, at man i andre lande med kort varsel kan indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med coronavirus/COVID-19. Restriktionerne kan være tvungen karantæne, aflysning af flyafgange, lukning af grænseovergange eller andet. 
Som rejsende kan man ydermere uforvarende risikere at være med til at sprede smitte under sin rejse. 

 

Du kan også finde informationer på den danske ambassades hjemmeside og husk at læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som du finder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Udenrigsministeriet anbefaler desuden, at man er opmærksom på sin personlige sikkerhed og holder sig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og sit rejsebureau. 

 

I sidste ende beslutter man selv, om man ønsker at tage af sted.
 

 

 

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Vejledningen gælder foreløbig frem til og med 31. maj 2020, med mindre der bliver behov for ændringer tidligere.

Den globale situation ændrer sig hastigt, og det er derfor for tidligt at vurdere, hvorvidt og/eller hvor meget rejsevejledningerne kan ændre sig efter 31. maj 2020. Dette vil blandt andet afhænge af den aktuelle smittespredning samt nationale og lokale myndigheders tiltag.
Udenrigsministeriet fraråder generelt alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Vejledningen gælder foreløbig frem til og med 31. maj 2020.

Hvis man allerede har booket en rejse, skal spørgsmål vedr. økonomisk erstatning rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.
Danskere der pendler til Tyskland eller Sverige for at arbejde, vil ikke blive afvist, når de ønsker at rejse tilbage til Danmark. Men som almindelig rejsende, der krydser grænsen, må man forvente markant forlænget rejsetid ind i Danmark så længe grænsekontrollen står på. Beslutningen om at fraråde alle ikke-nødvendige rejser gælder i princippet også for pendling til udlandet.

 

Den kraftige opfordring til at blive hjemme 14 dage efter udlandsrejse gælder borgere, der kommer hjem fra privat rejse. Dermed er arbejdstagere der krydser grænsen fortsat undtaget.

 

Der er nu også indført midlertidigt indrejseforbud i Sverige, foreløbigt frem til 15. maj. Det svenske indrejseforbud gælder ikke EU-borgere og dermed heller ikke danske borgere eller deres familie.

 

Udenrigsministeriet kan ikke garantere, at der ikke sker pludselige ændringer i andre landes tilgang, herunder f.eks. at grænsekontrollen skærpes. Danske ambassader har på deres hjemmeside information om særlige lokale forhold i forhold til tiltag angående coronavirus. Find kontaktinformation på danske ambassader.

 

For spørgsmål specifikt vedrørende de tyske myndigheders tiltag i lyset af situationen henvises til den tyske forbundsregerings liste over spørgsmål og svar.

UM's rejsevejledninger
Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Færøerne. Af samme grund gælder indrejsebegrænsningerne for Danmark også for Færøerne. Spørgsmål om rejse mellem Færøerne og Danmark henvises til Politiet. 

Færøerne har den 12. marts indført mange af de samme tiltag som i DK, bl.a. lukket skoler og børnehaver samt forsamlingsforbud på over 10 personer. 

Herudover er al flytrafik til og fra Færøerne stærkt begrænset med kun tre ugentlige afgange, alle mod København. Alle indrejsende til Færøerne skal i 14 dages hjemmekarantæne.

De færøske myndigheder har fra mandag den 20. april påbegyndt en gradvis åbning af samfundet, bl.a. ved åbning af børnehaver og skoler for 1-3 klasse. 

Der henvises til de færøske sundhedsmyndigheder – for information og viden om coronavirus ift. Færøerne. 

 

 

Situationen ift. coronavirus udvikler sig hastigt i øjeblikket. Du bør altid, også i forbindelse med rejseaktivitet, læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger om coronavirus/COVID-19.

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Af samme grund gælder indrejsebegrænsningerne for Danmark også for Grønland. 

 

Naalakkersuisut - det grønlandsske landsstyre – har oplyst, at al almindelig passagertransport ti og fra Grønland er indstillet, foreløbigt frem til den 1. juni 2020. 

 

Ansøg om rejse til og fra Grønland her

 

Der henvises til Landslægeembedet - nun.gl – som er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus. 

 

Hvis du har spørgsmål angående suspension af al passagertransport til og fra Grønland kan du kontakt følgende e-mail: corona@nanoq.gl eller telefon: + 299 80 11 00. 

 

Det bemærkes, at der for danske statsborger bosiddende i Grønland, som er strandet i udlandet, gælder samme retningslinjer som for andre danske statsborgere; det anbefales at tilmelde sig "danskerlisten" og kontakte Udenrigsministeriets borgerservice, bbb@um.dk eller tlf.: +45 33 92 11 12.

Vi har ekstraordinært travlt i øjeblikket med mange henvendelser. Vi har i den seneste tid gennemført mange opdateringer af rejsevejledningerne til alle lande. Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på bbb@um.dk med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

 

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

 
Danskere bosat i udlandet

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres til som udgangspunkt at blive hvor de er og følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

 

Man kan også være på længerevarende ophold men ikke fastboende, f.eks. som udvekslingsstuderende. Danskere, der er på længerevarende ophold i udlandet, men som ikke er fastboende, bør i udgangspunktet selv vurdere om de i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, man selv træffer. Man bør i den situation overveje faktorer som bl.a. hvor længe opholdet forventes at vare, alder og helbred hos personen på det længerevarende ophold, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risikoen for smittespredning, mulighederne for hjemrejse samt risiko for lokale tiltag der hæmmer bevægelsesmuligheder (herunder ift. visum og lovligt opholdsgrundlag) mv. Man bør derudover følge den lokale situation tæt og holde sig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

 

Tilmeld dig Danskerlisten, det giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Tilmeld dig her.

 

For mindreårige udvekslingsstuderende anbefaler Udenrigsministeriet, at man vender hjem til Danmark, bl.a. fordi lovligt opholdsgrundlag i nogle lande forudsætter f.eks. at studieprogrammer ikke lukkes ned. Mindreårige er også særligt udsatte i forbindelse med evt. socioøkonomiske ændringer i værtsfamilien som følge af krisen.

 

Udenrigsministeriet opfordrer desuden danske rejsende og udenlandsdanskere til at tilmelde sig Facebook-gruppen ”Danskere Globalt – Sammen Mod Corona”, hvor rejsende kan kommunikere med hinanden og få kontakt til udenlandsdanskere i det pågældende land.

 
Visum og visumansøgning

Personer med et gyldigt visum kan kun indrejse i Danmark, hvis de også har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen. Grundet indrejserestriktioner i Danmark er der midlertidigt lukket for indlevering af visumansøgninger til Danmark. Det er derfor ikke muligt at ansøge om visum eller at indlevere sin ansøgning på et visumansøgningscenter (VFS).

 

Visumansøgere, der har indleveret en visumansøgning inden d. 20. marts, får deres ansøgning behandlet som normalt. I hastesager, hvor ansøger skal indrejse inden 31. maj 2020 og har et anerkendelsesværdigt formål (se spørgsmål om anerkendelsesværdigt formål) vil det være muligt at kontakte den relevante danske ambassade for mulighed for at indlevere.

Grundet indrejserestriktioner i Danmark er der midlertidigt lukket for indlevering af visumansøgninger til Danmark. Det er derfor ikke muligt at ansøge om visum eller at indlevere sin ansøgning på et visumansøgningscenter (VFS).

 

Visumansøgere, der har indleveret en visumansøgning inden 20. marts, får deres ansøgning behandlet som normalt. I hastesager, hvor ansøger skal indrejse inden 31. maj 2020 og har et anerkendelsesværdigt formål (Se spørgsmål om anerkendelsesværdigt formål), vil det være muligt at kontakte den relevante danske ambassade for mulighed for at indlevere.

Ansøgere, der har søgt om et visum til Danmark før 20. marts og endnu ikke modtaget en afgørelse kan trække ansøgningen om visum tilbage. Normalt vil visumgebyret kun blive refunderet, hvis ambassaden ikke er begyndt på sagsbehandlingen. I lyset af indrejserestriktionerne er det blevet besluttet at lave en undtagelse til denne regel. Fra mandag den 16. marts 2020 vil det derfor være muligt for ansøgere, der ønsker at trække deres visumansøgning tilbage at få refunderet visumgebyret uanset om sagsbehandlingen er påbegyndt, hvis ansøgningen om visum er indgivet før 14. marts 2020.

 

Personer der allerede er i besiddelse af et gyldigt visum kan ikke få refunderet deres visumgebyr, selvom indrejserestriktionerne forhindrer personen i at indrejse i Danmark.

 
 

Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen. Grundet indrejserestriktioner i Danmark er der midlertidigt lukket for indlevering af visumansøgninger til Danmark. Det er derfor ikke muligt at ansøge om visum eller at indlevere sin ansøgning på et visumansøgningscenter (VFS).

 

Visumansøgere, der har indleveret en visumansøgning inden 20. marts, får deres ansøgning behandlet som normalt. I hastesager, hvor ansøger skal indrejse inden 31. maj 2020 og har et anerkendelsesværdigt formål (Se spørgsmål om anerkendelsesværdigt formål), vil det være muligt at kontakte den relevante danske ambassade for mulighed for at indlevere.

 

Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyret som ved den tidligere visumansøgning. Information om dette kan findes på visumansøgningscentrenes hjemmeside og på hjemmesiden for den relevante ambassade.

Det er i øjeblikket ikke muligt at søge om en forlængelse af kort opholdsvisum i Danmark. Det skyldes, at Udlændingestyrelsens Borgerservice er lukket for personlig betjening. Hvis det ikke har været muligt for dig at udrejse i tide på grund af den verdensomspændende coronavirus (COVID-19), vil politiet i lufthavnen ved din udrejse af Danmark udsætte din udrejsefrist med 60 dage. Læs mere på Udlændingestyrelsens hjemmeside her.  

 

Det er stadig muligt at kontakte Udlændingestyrelsen her. 

 

Ift. forlængelse af opholdstilladelser håndteret af Udlændingestyrelsen (sager om familiesammenføring, opholdstilladelser for religiøse arbejdstagere og opholdstilladelser baseret på tidligere dansk statsborgerskab, dansk arv eller tilknytning til dansk minoritet), kan du finde information på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

 

Ift. forlængelse af opholdstilladelser håndteret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) (sager med arbejdstilladelser, arbejdsferier og ophold under EU-forordninger osv.), besøg venligst denne hjemmeside.  

 
Andet

Har I spørgsmål til rejse og ophold i udlandet for jeres medarbejdere, henvises der til svarene ovenfor vedr. rejsende og ophold i udlandet. Har I markedsspecifikke spørgsmål om erhvervsforhold i enkeltlande, kan I kontakte den relevante danske ambassade i det pågældende land. I kan finde kontaktinformation til ambassaderne

 

Har I andre spørgsmål til, hvilke forholdsregler jeres virksomhed kan tage i forbindelse med coronavirus, henvises der til vejledning på Virksomhedsguiden og Erhvervsstyrelsens hotline på +45 7220 0034. Åbningstiden er dagligt mellem kl. 08.30 – 16.00 (fredag dog kl. 09.00 – 15.00).

 

Har I coronavirus-relaterede spørgsmål til ydelser, tilskud og programmer i The Trade Council, kan I henvende jer via nedenstående: 
SMV-tilskudsprogrammer (GROW, Vitus og Strategic Business Alliances (SBA)): kontakt os på EIG@um.dk eller på +45 3392 0038

 

Fælles erhvervsfremstød: kontakt os på eksportfrem@um.dk eller på +45 3392 0589.

 

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere om en rejse er nødvendig. Hvis du eller dine medarbejdere skal rejse til et land eller et område, hvortil vi fraråder ikke-nødvendige rejser, er det vigtigt, at du sikrer dig, at din forsikring dækker.

Pga. coronavirus/COVID-19 er der meget stort pres på sundhedssystemerne i de fleste lande. Det kan bl.a. betyde, at det for medarbejdere i udlandet kan vise sig markant sværere at få adgang til lokale privathospitaler. Det kan også betyde, at det ved kritisk sygdom eller ulykker i udlandet vil være svært at finde ambulancefly i tide, selvom man har en forsikring, der dækker. Vi anbefaler, at man indtænker disse forhold i overvejelserne omkring sikkerheden for ens medarbejdere, der enten er udstationeret eller rejser i udlandet.

I bør også være opmærksomme på, at der kan være udfordringer forbundet med rejser til og i udlandet, hvad enten du rejser i bil, tog eller fly. Situationen ændrer sig løbende, og lokale myndigheder kan med kort eller ingen varsel lukke for indrejse eller indføre restriktioner. Restriktioner kan bl.a. omfatte tvungen karantæne, aflysning af flyafgange, lukning af grænseovergange eller andet.

 

Har I spørgsmål til rejse og ophold i udlandet for jeres medarbejdere, henvises der til svarene ovenfor vedr. rejsende og ophold i udlandet.


Såfremt danske virksomheder møder konkrete udfordringer omkring ambulanceflyvninger og indlæggelser for danskere som ikke kan løses med deres forsikringsselskab, kan der rettes kontakt til den lokale danske ambassade eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på bbb@um.dk eller tlf.: +45 3392 1112.


Hvis du som dansker rejser gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm, vil du ikke blive afvist ved den danske grænse. Heller ikke selvom du fx er bosiddende i København, men rejser via Ystad til Bornholm for at tage til dit sommerhus e. lign. Det samme gælder for danskere bosiddende på Bornholm, der rejser i den modsatte retning.

Som almindelig rejsende, der krydser grænsen mellem Danmark og Sverige, må du forvente markant forlænget rejsetid, så længe grænsekontrollen står på. 

Hvis du udelukkende rejser gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm, er du ikke omfattet af Udenrigsministeriets rejsevejledning for Sverige, hvori alle ikke-nødvendige rejser til Sverige frarådes, ligesom du ikke er omfattet af opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter en privat rejse i udlandet.

 

Læs Sundhedsstyrelsens råd vedrørende coronavirus/COVID-19. Hold dig desuden opdateret om myndighedernes tiltag her på  www.coronasmitte.dk.

 

De tyske myndigheder oplyser, at polske statsborgere kan transitere igennem Tyskland til Danmark og Polen for at arbejde. Det vil være nødvendigt at kunne dokumentere ansættelse på normal vis. 

 

Polske statsborgere kan indrejse i Danmark fra Tyskland, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejse (se højere oppe på siden).

 

For spørgsmål specifikt vedrørende de tyske myndigheders tiltag i lyset af situationen henvises til den tyske forbundsregerings liste over spørgsmål og svar, som findes på det tyske udenrigsministeriums hjemmeside.

 
Udenrigsministeriet offentliggør eller videregiver ikke persondata til eksterne parter, som alene er registreret på Danskerlisten.

For borgere, der befinder sig i et kriseområde og potentielt ønsker Udenrigsministeriets assistance til hjemrejse, indhenter Udenrigsministeriet den supplerende persondata, som er nødvendig for at assistere borgeren, til Udenrigsministeriets krisedatabase. Det vil typisk være persondata som navn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer, nationalitet, pasnummer, udstedelses- og udløbsdato for pas, evt. rejseforsikring, opholdssted i kriseområdet, dansk adresse og hvorvidt borgeren rejser alene eller i en gruppe.

Persondata indhentes som udgangspunkt fra borgeren selv, men i nogle tilfælde modtager Udenrigsministeriet i stedet oplysningerne fra pårørende. Hvor Udenrigsministeriet finder det nødvendigt, bliver der gennemført søgninger i Udenrigsministeriets systemer efter manglende persondata eller for at sikre, at oplysningerne er korrekte.

Borgeren modtager en underretning fra Udenrigsministeriet om indsamlingen af personoplysninger til Udenrigsministeriets krisedatabase. Efter omstændighederne deler Udenrigsministeriet oplysningerne fra krisedatabasen for at facilitere hjemrejsen. Det gør sig navnlig gældende, når borgeren f.eks. skal anvises en plads på et særfly. I så fald deles de relevante oplysninger med danske og udenlandske myndighed samt transportøren.
Spørgsmål og svar fra Rigspolitiet
Det må anses for et anerkendelsesværdigt formål, hvis en selvstændigt erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark, skal indrejse for at udføre administrativt arbejde, rengøring mv., såfremt vedkommendes øvrige rejsedokumentation (visum mv.) tillader det.

Personer uden dansk statsborgerskab må indrejse med henblik på at deltage i et allerede igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark, såfremt vedkommendes øvrige rejsedokumentation (visum mv.) tillader det.

 

Behandling på et privathospital kan i den forbindelse sidestilles med behandling på et offentligt hospital.

Ja, der er tale om et anerkendelsesværdigt formål, da det tyske firma skal indrejse i Danmark for at levere en tjenesteydelse.

 

Flyttefirmaet skal dog medbringe dokumentation for ydelsen.

Au pairs kan indrejse, hvis de har opholdstilladelse, registreringsbevis eller opholdskort.

Ægtefæller, faste samlevere, forældre og børn til en dansker, der er bosiddende i Danmark, eller til en herboende udlænding, kan indrejse, såfremt det/de tilrejsende udenlandske familiemedlemmer i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark.

 

Ægtefæller, faste samlevere og børn til en dansker, der er bosat i udlandet, som indrejser sammen med den danske ægtefælle/samlever kan indrejse for et korterevarende ophold i Danmark under COVID-19-krisen (det kan fx være, at den pågældende familie, der bor og arbejder i udlandet, i en periode under COVID-19-krisen midlertidigt ønsker at opholde sig i og arbejde fra Danmark). Disse udenlandske familiemedlemmer kan dog ikke indrejse, hvis formålet alene er turisme, ferie eller fx et besøg hos venner eller anden familie end den nævnte. Det/de tilrejsende udenlandske familiemedlemmer skal i øvrigt lovligt kunne indrejse i Danmark.

 

Særligt vedrørende indrejse for personer med fast bopæl i Tyskland eller de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island)

Ægtefæller, faste samlevere, forlovede, kærester, forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn kan indrejse til en dansker, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark, eller til en herboende udlænding, såfremt det udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark. Den nævnte persongruppe kan også indrejse i Danmark sammen med det danske familiemedlem/kæreste, såfremt sidstnævnte er bosiddende i Tyskland eller de nordiske lande.

Faste samlevende kan som dokumentation for et fast samliv af en vis varighed i Danmark eller i udlandet eksempelvis forevise en fælles bopælsregistrering, fælles lejekontrakt eller lignende, der viser, at man deler bopæl på daglig basis og har etableret et familieliv. Dokumentation for fælles børn kan således også tillægges vægt.
Hvis praktikken er et obligatorisk led i en formel videregående uddannelse i udlandet, er praktikken i Danmark at sidestille med uddannelse i Danmark. Vedkommende, der skal indrejse, har derfor et anerkendelsesværdigt formål og kan indrejse, såfremt de gængse indrejsebetingelser i øvrigt er opfyldt.
Personer, der med den fødendes samtykke skal deltage i deres barns umiddelbart forestående fødsel i Danmark, har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. De kan derfor indrejse, såfremt de gængse indrejsebetingelser i øvrigt er opfyldt.

Som dokumentation for den forestående fødsel og personens forældretilknytning kan fx anvendes kopi af vandrejournalen og samtykkeerklæring fra den fødende med angivelse af, at denne vedstår, at personen er forælder til barnet, og at den fødende ønsker personens deltagelse ved fødslen.
Frivilligt arbejde betragtes ikke som et anerkendelsesværdigt formål.

For at kunne indrejse til en kæreste i Danmark skal I kunne dokumentere, at kæresteforholdet har haft en vis varighed, som udgangspunkt seks måneder. I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, anses ikke for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

 

Kæresteforholdets karakter og varighed kan godtgøres ved fremvisning af dokumentation af relationen i form af oplysning om navn, bopæl og kontaktoplysninger på kæresten i Danmark i kombination med fremvisning af fx mail- eller sms-korrespondance, opkaldsliste i telefon eller fotos.

 

Det er op til borgeren selv at vurdere, hvor meget og hvilken dokumentation man vil fremvise for at sandsynliggøre relationen til kæresten i Danmark. I sidste ende er det en samlet vurdering foretaget af grænsekontrollanten, der afgør om borgeren får lov at rejse ind i Danmark.

Afvis cookies