Spring til hovedindhold

Forslag

Hvis du transporterer gods på vejen

Oftest stillede spørgsmål og svar fra Transport- og Boligministeriet om transport af gods, efter at der er indført indrejserestriktioner ved de danske grænser.

Hent sideindhold på PDF

 

Regeringen er i dialog med Danmarks nabolande og vil tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger senest 1. juni 2020. 

 

De danske myndigheder lægger stor vægt på at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder samt Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport, da den betragtes som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark.

 

Råd og opfordringer til dig, der transporterer gods på vejen

 

1. Eksportchauffører kan fortsat udføre deres arbejde i udlandet

Da eksportchauffører varetager en kritisk funktion med at opretholde forsyningskæderne, er det vigtigt, at de fortsat udfører denne opgave. Det gælder også, hvis chauffører i forbindelse med deres arbejde opholder sig uden for Danmark. 

 

Myndighedernes generelle opfordring til danskere om at holde sig hjemme i 14 dage, når de returnerer fra en udlandsrejse, er primært møntet på private rejsende, og ikke henvendt til eksempelvis eksportchaufføren, der som en del af sit jobvirke udfører en kritisk funktion med relativ lav risiko for smitte i sit arbejde.

2. Godstransport er et ”anerkendelsesværdigt formål” for indrejse i Danmark

Chauffører, der leverer varer til eller fra Danmark, vil kunne krydse grænsen. De danske myndigheders grænsekontrol tilrettelægges med udgangspunkt i, at godstransporten ikke forsinker de nødvendige forsyningskæder og Danmarks import og eksport. 

 

3. Dokumentationskrav for at komme ind i Danmark

Danske statsborgere – herunder chauffører på vej hjem - kan altid komme ind i landet. Udenlandske chauffører, der fragter gods til Danmark, vil med fremvisning af de almindeligt påkrævede transportdokumenter, såsom fragtbrev, kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål med indrejsen.

 

4. Udenlandske chauffører ansat i en dansk virksomhed

Udenlandske chauffører, der er ansat i Danmark, og som skal ind i landet for derfra at udføre deres arbejde, vil skulle godtgøre det anerkendelsesværdige formål. Det kan fx ske ved at fremvise legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel, arbejdskontrakt hos den danske arbejdsgiver, stort kørekort eller chaufførbevis. 

 

Transport- og Boligministeriets hjemmeside

Spørgsmål og svar
Der er ikke fastsat restriktioner for specifikke varetyper – alt godstransport er i udgangspunktet undtaget indrejseforbuddet. 
Nej, begge former for godstransport anses som at have et anerkendelsesværdigt formål, og vil kunne dokumenteres ved fremvisning af fragtbrev. 

Der vil som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport.

 

Generelt skal personer, der har et anerkendelsesværdigt formål med deres indrejse i Danmark, kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål. Det kan f.eks. være ved fremvisning af legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel eller arbejdskontrakt. 

 

Lastbilchauffører vil ydermere kunne fremvise kørekort til lastbil, chaufførbevis og fragtbrev, som yderligere bevis for det anerkendelsesværdige formål med indrejsen i Danmark. For så vidt angår udenlandske varebilschauffører vil de kunne fremvise kørekort og fragtbrev.

 
 
Indtil videre er det kun i Danmark, at vi for en kortere periode accepterer fortsat kørsel med udløbne kort og beviser. Derfor vil danske chauffører godt kunne køre godstransport inden for Danmarks grænser. Men i udlandet skal de fortsat skal have gyldige beviser for at leve op til EU-reglerne.

At Udenrigsministeriet generelt anbefaler ikke-nødvendige rejser handler ikke om, at smitterisikoen generelt på nuværende tidspunkt er større i andre lande end i Danmark. Beslutningen om, at alle lande er minimum orange, skal ses i lyset af, at der rigtigt mange steder indføres rejserestriktioner og andre begrænsninger, der gør det mere usikkert at være rejsende og øger risikoen for, at man strander.

 

Den risiko er anderledes for eksportchauffører end turister, da chaufførerne så at sige har deres egen transport med. Der gælder samtidig samme anbefaling til rejsende, der returnerer fra orange områder til Danmark, som gælder for alle andre danskere: flest mulige skal blive hjemme for at reducere mobiliteten og derved smittespredningen, mens personer der varetager kritiske funktioner fortsat skal varetage disse. Det gælder eksempelvis eksportchauffører, der udfører en vigtig funktion for at opretholde vareforsyningen. Chaufførerne er således ikke særlig udsat. Tværtimod har de et job, hvor man har meget lidt kontakt med andre. De er derfor godt sikrede, hvis de følger Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd - også når turen går til andre lande. 

Svar: Da eksportchauffører varetager en kritisk funktion med at opretholde forsyningskæderne, er det vigtigt, at de fortsat udfører denne opgave. Det gælder også, hvis chaufføren i forbindelse med sit arbejde har opholdt sig i et land uden for Danmark. Myndighedernes generelle opfordring til danskere om at holde sig hjemme i 14 dage, når de returnerer fra en udlandsrejse, er primært møntet på private rejsende, og ikke henvendt til eksempelvis eksportchaufføren, der som en del af sit jobvirke udfører en kritisk funktion med relativ lav risiko for smitte i sit arbejde
Ja, det vil være muligt at køre transit med passagerer gennem Danmark med bus. Også hvis bussen og passagerene kommer fra et land, der er kategoriseret som rødt. Det vil dog være afgørende, at bussen ikke har planlagt et længere stop i landet.
Nej, den slags transport lever ikke op til kravet om at have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.
Ja, i begge tilfælde vil chaufføren kunne rejse ind i Danmark for at udføre sit arbejde. Der vil skulle fremvises legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel eller arbejdskontrakt som bevis for det anerkendelsesværdige formål. Chauffører vil herudover kunne fremvise kørekort til lastbil og chaufførbeviser, som dokumentation for, at de er chauffører.
Chaufføren skal i udgangspunktet kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål, og derfor vil det stadig være relevant for ham at kunne fremvise legitimation, ansættelsesbevis i den udenlandske virksomhed og kørekort til lastbil. Og såfremt der foreligger bevis eller ordre for den transport, han skal ind i landet for at udføre, vil det også være relevant information at medbringe.
Ja, det vil være tilladt. Som dokumentation vil chaufføren skulle kunne fremvise bevis for transporten, som skal udføres. Ligesom i en normal situation.
Svar: Ja, transit gennem Danmark er tilladt – også fra ’røde’ lande. Det vil dog være afgørende, at chaufføren ikke i sit kørselsmønster har planlagt et længere stop eller overnatning på dansk territorium. 
Ja. For at kunne køre cabotage skal lastbilen have en indgående international transport til Danmark for at få adgang til at køre med varer internt i Danmark – det er de almindelige cabotageregler. Og der er tale om et anerkendelsesværdigt formål, hvis lastbilen har bevis for det. 
Afvis cookies