Spring til hovedindhold

Forslag

Rejser ud af Danmark

Oftest stillede spørgsmål og svar om rejser ud af Danmark fra Udenrigsministeriet.

Rejse ud af Danmark

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

For EU/Schengen-lande samt UK baseres Udenrigsministeriets rejsevejledninger på Statens Serum Instituts kategorisering af lande som henholdsvis ’åbne’ og ’karantæneramte’. 

Statens Serum Instituts kategoriserer et land som ’åbent’, hvis landet i løbet af en uge har haft mindre end 20 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere. For åbne lande vil Udenrigsministeriets rejsevejledning være gul (vær ekstra forsigtig), såfremt landet heller ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende.  For ’karantæneramte’ lande og andre lande med betydelige indrejserestriktioner er rejsevejledningen fortsat orange (alle ikke-nødvendige rejser frarådes). 

Hvis udviklingen i smittetrykket begynder at gå den forkerte vej, kan et åbent land igen skifte status til ’karantæneramt’ og Udenrigsministeriets rejsevejledning vil strammes fra gul til orange. Det vil ske, hvis smittetallet i et land stiger til mere end 30 nye tilfælde per 100.000 indbyggere på en uge. 

For tredjelande tager rejsevejledningerne udgangspunkt i EU’s liste over lande, hvorfra der kan åbnes for indrejse. Den opdateres hver 14. dag og indebærer bl.a. et krav om, at antallet af nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere over de sidste 14 dage skal være sammenligneligt med eller under EU-gennemsnittet. Rejsevejledningen vil dog kun blive lempet for et land på EU’s liste, hvis der samtidig ikke er indrejserestriktioner, karantæneregler og sikkerhedssituationen i øvrigt tilsiger det.

Du bør også være opmærksom på, at man i andre lande med kort varsel kan indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med coronavirus/COVID-19. Restriktionerne kan være tvungen karantæne, aflysning af flyafgange, lukning af grænseovergange eller andet.

 

Hvis du er på rejse, anbefaler vi, at du holder dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør læse Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19. Du kan også finde informationer på de danske ambassaders hjemmesider ligesom du anbefales at læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som du finder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


I sidste ende beslutter man selv, om man ønsker at tage af sted. Man bør undersøge nøje, hvorvidt ens forsikringsdækning er tilstrækkelig. Hvis der er den mindste tvivl om forsikringsdækningen, bør man kontakte sit forsikringsselskab.

Ja. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for EU/Schengen-lande samt UK bases på Statens Serum Instituts kategorisering af lande som henholdsvis ’åbne’ og ’karantæneramte’ lande. 

Statens Serum Institut kategoriserer et land som ’åbent’, hvis landet i løbet af en uge har haft mindre end 20 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere. For åbne lande vil Udenrigsministeriets rejsevejledning være gul (vær ekstra forsigtig), såfremt landet heller ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende.  For ’karantæneramte’ lande og andre lande med betydelige indrejserestriktioner er rejsevejledningen fortsat orange (alle ikke-nødvendige rejser frarådes). 

Hvis udviklingen i smittetrykket begynder at gå den forkerte vej, kan et åbent land skifte status til ’karantæneramt’ og Udenrigsministeriet blive nødt til at stramme rejsevejledningerne igen. Det vil konkret ske, hvis smittetallet i et land stiger til mere end 30 nye tilfælde per 100.000 indbyggere på en uge. 

For tredjelande tager rejsevejledningerne udgangspunkt i EU’s liste over lande, hvorfra der kan åbnes for indrejse. Den opdateres hver 14. dag og indebærer bl.a. et krav om, at antallet af nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere over de sidste 14 dage skal være sammenligneligt med eller under EU-gennemsnittet. Rejsevejledningen vil dog kun blive lempet for et land på EU’s liste, hvis der samtidig ikke er indrejserestriktioner, karantænekrav og sikkerhedssituationen i øvrigt tilsiger det.
 
Hvis du er på rejse, anbefaler vi, at du er opmærksom på din personlige sikkerhed og holder dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og sit rejsebureau.
Du bør også læse Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19.
 

 
Hvis du har booket ferie eller lign. til et land, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendig rejse til, skal spørgsmål vedr. økonomisk erstatning rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde denne type udgifter.  
Spørgsmål vedrørende afbestilling og evt. refusion skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde denne type udgifter.
Udenrigsministeriet har indført en ny model for rejsevejledninger for tredjelande. 

Den indebærer, at rejsevejledningerne for tredjelande tager udgangspunkt i EU’s liste over lande, hvorfra der kan åbnes for indrejse. Den opdateres hver 14. dag og indebærer bl.a. et krav om, at antallet af nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere over de sidste 14 dage skal være sammenligneligt med eller under EU-gennemsnittet. Rejsevejledningen vil dog kun blive lempet for et land på EU’s liste, hvis der samtidig ikke er indrejserestriktioner, karantænekrav og sikkerhedssituationen i øvrigt tilsiger det. 

For øvrige lande gælder Udenrigsministeriets anbefaling om at undgå ikke-nødvendige rejser til ikke-EU/Schengen-lande frem til den 31. august fortsat. 
 
Den kraftige opfordring til at blive hjemme 14 dage efter ikke-nødvendig rejse til et orange land, gælder ikke arbejdstagere, der krydser grænsen.

Danskere og borgere bosat i Danmark, der eksempelvis pendler til en orange region i Sverige for at arbejde, opfordres altså ikke til at blive hjemme, når de rejser tilbage til Danmark.  Men som almindelig rejsende, der krydser grænsen, må man forvente markant forlænget rejsetid ind i Danmark, så længe grænsekontrollen står på. 

Hold dig opdateret om myndighedernes tiltag på her på cornasmitte.dk.
 
Læs rejsevejledningen for Sverige her

Når et nordisk land – fx Sverige – ikke kan kategoriseres som ’åbent’ fordi landet som helhed ikke opfylder kriteriet om færre end 20 nye ugentlige smittede per 100.000 indbyggere, træder en regional model for rejsevejledningerne i kraft. 

Det betyder, at rejsevejledningen i stedet vil afhænge af antallet af nye ugentlige smittetilfælde i hver enkelt region. Det giver mulighed for at åbne for rejser til og fra regioner med få nye smittetilfælde, mens vi fortsat fraråder ikke-nødvendige rejser til regioner med over 20 nye ugentlige tilfælde per 100.000 indbyggere. 

Udenrigsministeriet fraråder ikke ophold på egen ødegård el. lign., selvom øvrige ikke-nødvendige rejser fortsat måtte frarådes til den pågældende region. Hvis man tager ophold på egen ødegård el.lign. er man heller ikke omfattet af opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemrejse.
 
Udenrigsministeriets vejledning har til formål at give danskere med egen afsidesliggende bolig i Sverige mulighed for at rejse dertil, også selvom regionen i øvrigt er karantæneramt.

Formålet er ikke at åbne for turisme generelt, herunder ikke ved lån af eksempelvis venner eller bekendtes sommerhuse. Samtidig bør man så vidt muligt undgå ophold i tætbefolkede områder. 

Vores rejsevejledninger er vejledende, og der er ikke tale om, at Udenrigsministeriet skal give tilladelse, dispensation eller lignende i forbindelse med en udlandsrejse. I sidste ende er det op til en selv, om man vælger at rejse. 
 
Hvis du som dansker eller borger bosat i Danmark rejser i transit gennem en orange region fx i Sverige for at komme til eller fra Norge, vil du ikke blive afvist ved den danske eller den norske grænse. Det samme gælder transit fra Danmark til en ’gul’ svensk region, eller fra Sjælland gennem Sverige til Bornholm.

Du vil i så fald ikke være omfattet af Udenrigsministeriets generelle rejsevejledning for Sverige, ligesom du ikke er omfattet af opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter en rejse i udlandet. Du bør ikke tage ophold i en orange region på vejen, herunder ikke booke indkvartering,

Som almindelig rejsende, der krydser grænsen mellem Danmark og Sverige, må du forvente markant forlænget rejsetid, så længe grænsekontrollen står på. 
 
Under rejsen

Hvis du strander, bør du undersøge alle muligheder for at rejse hjem, herunder tage kontakt til dit rejse-, fly- og forsikringsselskab. Hjemrejser kan også foregå med mellemlandinger i andre lande. 

Hvis du er strandet og ikke kan rejse videre, bør du være særligt opmærksom på din personlige sikkerhed og sundhed og sikre dig adgang til sikkert logi, mad og rent vand, eventuel nødvendig medicin, mobiltelefoni/wifi, kontanter eller mulighed for at hæve penge samt undersøge mulighederne for adgang til sundhedsvæsen, såfremt du skulle blive syg. Følg Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som du kan læse mere om på www.coronasmitte.dk. Du bør også læse Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19. 

Tilmeld dig Danskerlisten på Udenrigsministeriets app ”Rejseklar” eller via www.um.dk, hvor du også kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Hvis du er strandet og har brug for hjælp, kan du kontakte den danske ambassade, der hvor du opholder dig eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

 

Hvis du er strandet og ikke kan rejse videre, bør du være særligt opmærksom på din personlige sikkerhed og sundhed og sikre dig adgang til sikkert logi, mad og rent vand, eventuel nødvendig medicin, mobiltelefoni/wifi, kontanter eller mulighed for at hæve penge samt undersøge mulighederne for adgang til sundhedsvæsen, såfremt du skulle blive syg. Følg Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som du kan læse mere om på www.coronasmitte.dk. Du bør også læse Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19


Tilmeld dig Danskerlisten på Udenrigsministeriets app ”Rejseklar” eller via www.um.dk, hvor du også kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Hvis du er strandet og har brug for hjælp, kan du kontakte den danske ambassade, der hvor du opholder dig eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

Hvis rejsevejledningen ændres fra gul til orange under din ferie i et givent land, kan du blive indtil din ferie er slut. Du bør være ekstra opmærksom på at følge Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19. Opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst vil ikke være gældende, men du opfordres til at lade dig teste. Du bør løbende at holde dig opdateret om udviklingen i smittebilledet, der kan variere betydeligt fra region til region. Statens Seruminstitut vil opdatere ugentligt smittetal på regionalt niveau for de fleste EU- og Schengenlande samt UK. Såfremt du opholder dig i en region, hvor smitteniveauet stiger markant, opfordres du til ved hjemkomst at lade dig teste. 
Undersøg alle muligheder for at rejse hjem, herunder i dialog med dit rejse-, fly- og forsikringsselskab. Hjemrejser kan også foregå med mellemlandinger i andre lande.

Udenrigsministeriet iværksætter kun evakueringer i helt ekstraordinære situationer, hvor ingen andre løsninger er mulige. Det er ikke den situation, vi står i.

Udenrigsministeriet kan ikke afholde udgifterne til borgeres hjemrejsebilletter til Danmark. Den enkelte rejsende kan kontakte sit rejse-, fly- eller forsikringsselskab om evt. spørgsmål om mulig refusion af udgifter.
Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til borgeres hjemrejse til Danmark. Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab.

Hvis du opholder dig i et land og du ikke har mulighed for at rejse ud før dit visum udløber, bør du søge information hos det pågældende lands immigrationsmyndigheder og om nødvendigt kontakte den danske ambassade eller konsulat i det pågældende land.

 

Hvis du har behov herfor, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 3392 1112.

 
 

Anvises du personligt af lokale myndigheder til at gå i karantæne, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Du skal i så fald tage kontakt til den pågældende danske ambassade og orientere om din situation.  Du kan finde en oversigt over danske ambassader. Du bør også kontakte dit rejse- og forsikringsselskab.


Udenrigsministeriet har begrænsede muligheder for at yde bistand til udenlandsrejsende, der skulle blive bedt om ikke at forlade deres hotel eller bedes om at gå i karantæne i et privat hjem. Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som de mener, er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

Mistænker du, at du er smittet eller er du smittet, bør du – hvis du ikke allerede har gjort det – hurtigt at tage kontakt til din rejseforsikring. Det er også altid vigtigt at følge de lokale myndigheders anvisninger.

 

Du kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside og kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (+45 3392 1112), hvis du har brug for akut bistand. Af hensyn til smitterisiko, kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

 

Helt generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil epidemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.


Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19 smitte eller symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

 

Endelig kan du kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

 

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt.

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring/egenbetaling.

 

Af hensyn til smitterisiko kan ambassaden ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Om forsikringen dækker i en given situation er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

Har du brug for særlig hjælp eller assistance, så kontakt den relevante taskforce, Det Globale Vagtcenter i Udenrigsministeriet eller den danske ambassade i det land, som du befinder dig i.

Rejse hjem til Danmark

Kommer du hjem fra rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder ikke-nødvendige rejser, opfordres du kraftigt til at holde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Den kraftige opfordring gælder både danskere og udlændinge, der indrejser i Danmark. 

De pågældende bør under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den kollektive trafik, og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til befolkningen vedr. symptomer på COVID-19.

Efter hjemkomst bør man nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning i samfundet. 

Hvis man rejser til et land der er kategoriseret i gul, dvs. åben, og overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19, så behøver man ikke at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Det samme gælder, hvis du kommer hjem fra et orange land, som alene er orange pga. indrejserestriktioner og ikke pga. smittetal. Du opfordres heller ikke til at blive hjemme, hvis du kommer hjem fra et ophold på egen ødegård el. lign i et andet nordisk land - uagtet den overordnede rejsevejledning for landet. 

Læs Sundhedsstyrelsens råd og søg mere information på her på coronasmitte.dk
 
Medarbejdere i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller området for socialt udsatte, som arbejdsgiveren vurderer varetager kritiske funktioner, kan tage kontakt til deres arbejdsgiver med henblik på aftale om vilkår for tilbagevenden til arbejde samt en konkret og individuel vurdering af, om den pågældende kan starte på arbejde umiddelbart efter hjemkomst.

 
Nej, opfordringen bortfalder hvis man kommer hjem fra et land, som alene er orange pga. indrejserestriktioner og ikke pga. smittetal.
Hvis du kommer hjem fra en nødvendig rejse, f.eks. en erhvervsrejse, kan du bestille tid til en COVID-19-test. Du skal bruge dit NemID til at logge ind og bestille tid på www.coronaprover.dk. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark, men ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark. Testen foretages af Testcenter Danmark, som har oprettet testcentre over hele landet. Såfremt testen er negativ, kan du afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved hjemkomst fra udlandet.

Hvis man kommer hjem fra et land, hvortil Udenrigsministeriet ikke fraråder ikke-nødvendige rejser bortfalder opfordringen til at blive hjemme i 14 dage, hvis man har fulgt  Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19.
 

Personer, der lander i en europæisk lufthavn med henblik på videre rejse til Danmark via land, bør konsultere hjemmesiden for den danske ambassade i det pågældende land samt landets relevante myndighedshjemmesider. Find hjemmesiderne for de danske ambassader

 

For spørgsmål specifikt vedrørende de tyske myndigheders tiltag i lyset af situationen henvises til den tyske forbundsregerings liste over spørgsmål og svar.

Ikke-danske statsborgere med fast bopæl i Danmark skal kunne dokumentere dette ifm. Indrejse f.eks. med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret, såfremt du ikke har anden form for dokumentation. 

 
UM's rejsevejledninger
Udenrigsministeriets rejsevejledninger for EU/Schengen-lande opdateres for så vidt angår COVID-19 hver torsdag, såfremt der sker ændringer i den liste over ’åbne’ og ’karantæneramte’ lande i EU/Schengen-området, som Statens Serum Institut samme ugedag offentliggør. Derudover kan ske ændringer i rejsevejledningerne, hvis indrejserestriktionerne til et land ændrer sig.
Udenrigsministeriets rejsevejledninger for tredjelande opdateres for så vidt angår COVID-19 hver 14. dag, såfremt der sker ændringer i EU-listen over lande, der opfylder COVID-19-kriterierne for, hvornår der kan åbnes for indrejse. Derudover kan ske ændringer i rejsevejledningerne, hvis indrejserestriktionerne for danske rejsende eller den generelle sikkerhedssituation i landet ændrer sig.

Nej. Udenrigsministeriet laver rejsevejledninger for alle lande, hvor Danmark har en ambassade. Vi laver også vejledninger til lande, hvor der både er mange danske rejsende, og en særlig sikkerhedsrisiko. F.eks. på grund af krig, fare for terrorisme, uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet eller lignende.

 

Den 13. marts 2020 udstedte Udenrigsministeriet en global rejsevejledning, som frarådede alle ikke-nødvendige rejser til alle lande på grund af COVID-19. I takt med, at denne vejledning ophæves for lande, hvor smittetrykket er lavt, vil der være lande, som Udenrigsministeriet igen ikke har nogen rejsevejledning for. 

 

Hvis du skal rejse til et land, som vi ikke laver en rejsevejledning for, kan du finde informationer i rejsevejledninger, der er udsendt af andre landes udenrigsministerier.

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet laver derfor ikke en særskilt rejsevejledning for Færøerne. Af samme grund gælder indrejsebegrænsningerne for Danmark også for Færøerne. For spørgsmål om evt. indrejse til Færøerne henvises til Politiet.

 

Du opfordres ikke til at gå i 14 dages karantæne, når du rejser fra Færøerne til Danmark.

 

Færøerne følger den samme genåbning af grænserne som Danmark. Alle indrejsende til Færøerne skal testes ved ankomst. Dog undtaget børn under 12 år. 

 

Testene kan tages ved ankomst i lufthavnen på Færøerne og ved afgang fra færgeterminalen i Hirtshals. Frem til den 10. juli vil testene være gratis. Fra den 11. juli betaler den rejsende selv for testen. Test foretaget i lufthavnen koster 390 kr. pr. test, mens test foretaget ifm. rejse med færge koster 500 kr. pr. test

 

Rejsende må forvente længere ventetid ved ankomst til Færøerne.  Alle rejsende til Færøerne bør gå i hjemmekarantæne indtil resultatet af testen foretaget ved ankomst foreligger. Resultatet foreligger normalt samme aften og senest kl. 12.00 dagen efter. 

 

Det er vigtigt at alle rejsende til Færøerne er ekstra forsigtige opmærksomme på evt. sygdomstegn ved ankomst. Rejsende bør nøje følge anbefalingerne fra de færøske sundhedsmyndigheder, herunder ift. afstand og hygiejne. Læs mere på www.corona.fo

 

 

 

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Af samme grund gælder indrejsebegrænsningerne for Danmark også for Grønland. 

 

Du opfordres ikke til at gå i 14 dages karantæne, når du rejser fra Grønland til Danmark.

 

Naalakkersuisut - det grønlandsske landsstyre – har oplyst, at det frem til 15. juni 2020 kun er muligt at flyve til Grønland, hvis rejsen på forhånd er godkendt af de grønlandske myndigheder. Yderligere information kan findes på www.naalakkersuisut.gl og www.nun.gl.

 

Fra den 15. juni ophører visitering for indrejse, og der kan købes kommercielle biletter. Alle indrejsende skal dog følge nedenstående regler om testning og hjemmekarantæne for indrejse, og udfylde en såkaldt Sumut-blanket.

 

Karantæne- og testregler ved indrejse til Grønland gældende fra 2. juni:

  • Du skal være testet negativ for Covid-19 senest fem dage før din indrejse til Grønland.
  • Når du er ankommet til Grønland, skal du gå direkte i hjemmekarantæne
  • På 5. dagen for din ankomst til Grønland skal du re-testes. Du bestiller test ved at kontakte det lokale sundhedscenter. 
  • Resultatet af re-test:

o Negativt testsvar – din karantæne ophører

o Positivt testsvar – du vil blive kontaktet af landslægeembedet omkring opstart af din hjemmeisolation.

For yderligere oplysninger henvises til Landslægeembedet - www.nun.gl – som er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus. 

Ansøg om rejse til og fra Grønland her

Der henvises til Landslægeembedet - nun.gl – som er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus. 

 

Det bemærkes, at der for danske statsborgere bosiddende i Grønland, som er strandet i udlandet, gælder samme retningslinjer som for andre danske statsborgere; det anbefales at tilmelde sig "danskerlisten" og kontakte Udenrigsministeriets borgerservice, bbb@um.dk eller tlf.: +45 33 92 11 12.

Modellen for EU/Schengenlande samt UK gælder for Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten/Den Hellige Stol, men ikke for oversøiske territorier tilknyttet andre EU-lande (fx. Fransk Polynesien eller Aruba).

Vi har ekstraordinært travlt i øjeblikket med mange henvendelser. Vi har i den seneste tid gennemført mange opdateringer af rejsevejledningerne til alle lande. Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på bbb@um.dk med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

 

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

 
Da Udenrigsministeriet fastfrøs rejsevejledningerne den 17. marts, var der en række corona-relaterede risikoområder, som var røde i rejsevejledningerne. Her gjaldt nogle særlige anbefalinger f.eks. til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Denne anbefaling er i dag udbredt til alle lande, som er orange.
Danskere bosat i udlandet

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres til som udgangspunkt at blive hvor de er og følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

 

Man kan også være på længerevarende ophold men ikke fastboende, f.eks. som udvekslingsstuderende. Danskere, der er på længerevarende ophold i udlandet, men som ikke er fastboende, bør i udgangspunktet selv vurdere om de i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, man selv træffer. Man bør i den situation overveje faktorer som bl.a. hvor længe opholdet forventes at vare, alder og helbred hos personen på det længerevarende ophold, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risikoen for smittespredning, mulighederne for hjemrejse samt risiko for lokale tiltag der hæmmer bevægelsesmuligheder (herunder ift. visum og lovligt opholdsgrundlag) mv. Man bør derudover følge den lokale situation tæt og holde sig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

 

Tilmeld dig Danskerlisten, det giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Tilmeld dig her.

Visum og visumansøgning
Personer med et gyldigt visum kan kun indrejse i Danmark, hvis de også har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, henhører ikke under Udenrigsministeriet men under Politiet. Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark kan kontaktes på: +45 7020 6044 på hverdage mellem 08:00 og 16:00 og i weekender og helligdage mellem 09:00 og 14:00.

Du kan finde flere detaljer om de danske indrejserestriktioner her på siden.
Grundet indrejserestriktioner i Danmark er der midlertidigt lukket for indlevering af visumansøgninger til Danmark. Det er derfor ikke muligt at ansøge om visum eller at indlevere sin ansøgning på et visumansøgningscenter (VFS). I hastesager, hvor ansøger skal indrejse inden den 31. august 2020 og har et anerkendelsesværdigt formål (Se spørgsmålet ”Kan jeg rejse ind i Danmark” ), vil det være muligt at kontakte den relevante danske ambassade for mulighed for at indlevere. Visumansøgninger til erhvervsrejser kan indleveres 6 måneder før den planlagte rejse.
Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen (se spørgsmålet ”Kan der stadig søges om visum til Danmark”). Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyret som ved den tidligere visumansøgning.
Udlændinge, der har en gyldig opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen, vil fortsat som udgangspunkt kunne indrejse i Danmark.

Udlændinge- og Integrationsministeren har besluttet midlertidigt at suspendere alle Working Holiday-aftaler. Det betyder at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) indtil videre stopper med at udstede nye opholdstilladelser til Working Holiday.

Læs mere om suspenderingen her.

Hvis du har indleveret en ansøgning om Working Holiday, og ansøgningen er indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), er det ikke muligt at få refunderet gebyret betalt til ambassaden på 1455 DKK.
 
Andet

Har du spørgsmål til erhvervsrejser i udlandet, kan du læse vores rejseråd til erhvervsrejser her

 

Har du markedsspecifikke spørgsmål om erhvervsforhold i enkeltlande, kan du kontakte den relevante danske ambassade i det pågældende land. Du kan finde kontaktinformation til ambassaderne her.

 

Har du andre spørgsmål til, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med coronavirus/COVID-19, henvises der til vejledning på Virksomhedsguiden og Erhvervsstyrelsens hotline på +45 72 20 00 34. Åbningstiden er dagligt mellem 8.30 – 16.00 (fredag dog 9.00 – 15.00).

 

Har du spørgsmål til COVID-19-relaterede udfordringer ift. din eksportvirksomhed, samarbejde med Trade Council, herunder erhvervsfremstød kan du henvende dig og læse mere på eksporthjælp.nu.

 

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til ikke EU/Schengen-lande frem til den 31. august. Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation. 

 

Der er udsendt nye retningslinjer den 25. maj [læs mere her], så virksomhederne på en sundhedsmæssig forsvarlig måde kan foretage nødvendige erhvervsrejser til og fra udlandet.

Retningslinjerne indeholder følgende hovedelementer: 

  1. Hver virksomhed skal vurdere, hvad der er nødvendige rejser. Alt der kan udskydes, bør fortsat udskydes eller afholdes virtuelt.
  2. Nye rejseråd til erhvervsrejser, der giver råd, om hvordan man mindsker risikoen for at erhvervsrejsende bliver smittet eller risikerer at sprede COVID-19-smitte. Virsomheder og medarbejdere opfordres til at følge disse rejseråd. 
  3. Et tilbud om COVID-19-test til alle, der kommer hjem til Danmark efter erhvervsrejse til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser. Såfremt testen er negativ, anbefaler vi ikke, at man bliver hjemme i 14 dage.
  4. Der vil blive iværksat en ekstra kommunikationsindsats over for tilrejsende erhvervsrejsende, så de med en ansvarlig adfærd bidrager til at minimere smittespredning.
  5. Hvis man skal foretage en erhvervsrejse til et land, hvor dokumentation for en negativ COVID-19 test er en betingelse for indrejse, kan man få taget en COVID19-test og få et certifikat på testen. 

Læs mere i retningslinjerne, rejseråd for erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende. 

Find information om indrejserestriktioner og lignende i andre lande hos den relevante danske ambassade.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge Udenrigsministeriets rejseråd til erhvervsrejser.  

 

Hvis du som dansker eller borger bosat i Danmark rejser gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm, vil du ikke blive afvist ved den danske grænse. Heller ikke selvom du fx er bosiddende i København, men rejser via Ystad til Bornholm for at tage til dit sommerhus e. lign. Det samme gælder for danskere eller borgere bosat i Danmark, som er bosiddende på Bornholm, der rejser i den modsatte retning.

Som almindelig rejsende, der krydser grænsen mellem Danmark og Sverige, må du forvente markant forlænget rejsetid, så længe grænsekontrollen står på. 

Hvis du udelukkende rejser gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm, er du ikke omfattet af Udenrigsministeriets rejsevejledning for Sverige, ligesom du ikke vil være omfattet af en eventuel opfordring til at blive hjemme i 14 dage.

 

Læs Sundhedsstyrelsens råd vedrørende coronavirus/COVID-19. Hold dig desuden opdateret om myndighedernes tiltag her på  www.coronasmitte.dk.

 
Udenrigsministeriet offentliggør eller videregiver ikke persondata til eksterne parter, som alene er registreret på Danskerlisten.

For borgere, der befinder sig i et kriseområde og potentielt ønsker Udenrigsministeriets assistance til hjemrejse, indhenter Udenrigsministeriet den supplerende persondata, som er nødvendig for at assistere borgeren, til Udenrigsministeriets krisedatabase. Det vil typisk være persondata som navn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer, nationalitet, pasnummer, udstedelses- og udløbsdato for pas, evt. rejseforsikring, opholdssted i kriseområdet, dansk adresse og hvorvidt borgeren rejser alene eller i en gruppe.

Persondata indhentes som udgangspunkt fra borgeren selv, men i nogle tilfælde modtager Udenrigsministeriet i stedet oplysningerne fra pårørende. Hvor Udenrigsministeriet finder det nødvendigt, bliver der gennemført søgninger i Udenrigsministeriets systemer efter manglende persondata eller for at sikre, at oplysningerne er korrekte.

Borgeren modtager en underretning fra Udenrigsministeriet om indsamlingen af personoplysninger til Udenrigsministeriets krisedatabase. Efter omstændighederne deler Udenrigsministeriet oplysningerne fra krisedatabasen for at facilitere hjemrejsen. Det gør sig navnlig gældende, når borgeren f.eks. skal anvises en plads på et særfly. I så fald deles de relevante oplysninger med danske og udenlandske myndighed samt transportøren.
Myndighedernes hotlines

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

 

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse i Danmark og få svar på, hvad der er et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i eller passere gennem Danmark.

 

Ring på telefon (+45) 7020 6044

 

Hotlinen er åben:

Hverdage 08:00-16:00

 

Der kan ikke sendes e-mail til politiet om dette.

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet:

 

Ring på telefon (+45) 3392 1112

E-mail: bbb@um.dk

 

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Sådanne spørgsmål skal i stedet rettes til politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark.

Afvis cookies