Spring til hovedindhold

Forslag

Retningslinjer fra sektorpartnerskaber

Der kan være særlige hensyn fra sektor til sektor, der skal tages højde for, for at undgå smittespredning i forbindelse med genåbningen af Danmark.

Regeringen har i en række sektorpartnerskaber med relevante erhvervs-, interesse-, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer udarbejdet retningslinjer for en ansvarlig genåbning inden for de enkelte sektorer. Har du aktivitet eller virksomhed inden for disse sektorer, er du omfattet af retningslinjerne.

 

Retningslinjerne justeres, såfremt omstændighederne ændrer sig, herunder hvis sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer i forbindelse med COVID-19 ændres.

 

Spørgsmål vedrørende indholdet af sektorpartnerskabsretningslinjerne kan rettes til det pågældende ressortministerium.

 
Under Udenrigsministeriet
Under Uddannelses- og Forskningsministeriet