Spring til hovedindhold

Forslag

Seneste nyt fra myndighederne

Overblik over de seneste nyheder og anvisninger om coronavirus/COVID-19 fra de danske myndigheder.

9. april 2020

 

Sundhedsstyrelsen: Sådan går vi i børnehave igen (video til børn)

Sundhedsstyrelsen: Sådan går vi i skole igen (video til børn)

Statens Serum Institut: Covid-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 9. april 2020

Sundhedsstyrelsen: Råd og informationsmateriale til lærere, pædagoger og forældre om den kontrollerede genåbning af skoler og daginstitutioner

Finansministeriet: Dansk økonomi hårdt ramt af coronaepidemien 

Forsvaret: Gradvis genåbning af Forsvaret 

Sundhedsstyrelsen:Gode råd til praktiserende læger, der visiterer patienter til test for COVID-19

Sundhedsstyrelsen: Information om PCR test for COVID-19 til almen praksis

 

8. april 2020

 

Rigspolitiet: Nu kan politiet forbyde ophold et sted

Børne- og Undervisningsministeriet: 3.g'ere og 2.hf'ere skal til færre prøver til sommer

Sundhedsstyrelsen: Forebyggelse af smitte med COVID-19 og brug af værnemidler i sundheds-, social- og ældresektoren

Sundhedsstyrelsen: Håndtering af COVID-19: Behandling af benzodiazepinforgiftning og -abstinens

Sundhedsstyrelsen: Hvordan kan plejecentre bosteder og andre institutioner forebygge spredning af covid-19?

Sundheds- og Ældreministeriet: Ny digital løsning til borgere skal afdække smitte med COVID-19 i Danmark

Sundheds- og Ældreministeriet: Klare krav skal sikre, at campingpladser kan holde åbent

Styrelsen for Patientsikkerhed: Informationsmateriale til private kontorarbejdspladser om smitteforebyggelse (COVID-19)

Arbejdstilsynet: Vejledende informationsmateriale til private kontorarbejdspladser 

Transport- og Boligministeriet: Virksomhederne bør bidrage til at begrænse belastningen på den kollektive trafik 

Statens Serum Institut: Covid-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 8. april 2020

Invitation: Fælles pressebriefing i Eigtveds Pakhus kl. 11:00

Materiale om modelberegninger vedrørende en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark, fra sundheds- og ældreministeren

 

 

7. april 2020

 

Vejledning og materialer til genåbning af ungdoms - og voksenuddannelser

Social- og Indenrigsministeriet: Bredt politisk flertal enige om hjælpepakke til sociale organisationer

Statens Serum Institut: Modelberegninger for scenarier ved genåbning af Danmark (der findes tre rapporter i PDF på denne side)

Sundhedsstyrelsen: Daginstitutioner, de små skoletrin og afgangsklasser forventes at åbne efter påske

Sundhedsstyrelsen: Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Sundhedsstyrelsen: Vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger

Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen har gjort status på COVID-19 ved indgangen til 6. epidemiuge

Lægemiddelstyrelsen: COVID-19: Se listen over godkendte danske forsøg med medicin mod COVID-19

Statens Serum Institut: Covid-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 7. april 2020

Kriminalforsorgen: Indsatte i fængsler skal producere værnemidler

Lægemiddelstyrelsen: COVID-19: Fakta om klorokin og hydroxyklorokin

Uddannelses- og Forskningsministeriet: De videregående uddannelser fortsat fysisk lukkede frem til 10. maj

 

6. april 2020

 

Børne- og Undervisningsministeriet: Sådan åbner dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner i første fase

COVID-19: Første trin i kontrolleret genåbning af det danske samfund

Styrelsen for Patientsikkerhed: Styrelsen for Patientsikkerhed har givet to påbud om, at borgere skal lade sig isolere (COVID-19)

Styrelsen for Patientsikkerhed: Landslægen på Færøerne er sygemeldt

Forsvarskommandoen: Gode råd til sejlerfolket

Sundhedsstyrelsen: Information om COVID-19 til ledere og medarbejdere på det kommunale sundheds-, social- og ældreområde

Udlændinge- og Integrationsministeriet: Regeringen iværksætter indsats over for hjemløse udlændinge uden lovligt ophold

Statens Serum Institut: Covid-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 6. april 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed: Ændringer i bekendtgørelsen om besøgsrestriktioner på sygehuse, plejehjem mv.

 

5. april 2020

 

Statens Serum Institut: Covid-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 5. april 2020

 

4. april 2020

 

Rigspolitiet: Spred dine påskeindkøb

Færdselsstyrelsen: Syn under coronakrisen

Statens Serum Institut: Covid-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 4. april 2020

Sundhedsstyrelsen: Tandlæger skal fortsat behandle kritiske patienter under COVID-19

 

3. april 2020

 

Statens Serum Institut: Vejledning til minimering af risiko for Legionella i vandsystemer under COVID-19 pandemien

Sundhedsstyrelsen: Er du bekymret eller bange for COVID-19?

Region Hovedstaden: Test: Region Hovedstaden beder om borgernes forståelse

Transport- og Boligministeriet: Transportminister: Begræns dine rejser i påsken

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Nye regionale tal viser hvem der har meldt sig ledige

Rigspolitiet: Rigspolitichefen: Følg myndighedernes anvisninger - også i påsken 

Dagens myndighedsfælles pressebrief kl. 14.00 udgår

Statens Serum Institut: Usikkert om kighosteepidemien er forsvundet som følge af de mange tiltag mod COVID-19

Statens Serum Institut: Covid-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 3. april 2020

Sundhedsstyrelsen: Pressebriefing i Eigtveds Pakhus klokken 12.00

Lægemiddelstyrelsen: Følg studier og forskning verden over om medicin mod COVID-19

Sundhedsstyrelsen: Gode råd til psykisk sårbare

Erhvervsstyrelsen: Restriktioner på indrejse: Hvad betyder det for min virksomhed?

 

2. april 2020

 

Sundhedsstyrelsen: Opdateret retningslinje: Hvordan skal medarbejdere i risikogrupper, som arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren håndteres?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Midlertidig mulighed for udskydelse af ferie til et efterfølgende ferieår

Beredskabsstyrelsen: Fem tips: Lær af organisationens corona-håndtering

Statens Serum Institut: Covid-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 2. april 2020

Myndighedsfælles pressebriefing i Eigtveds Pakhus klokken 14.00

 

1. april 2020

 

Social og Indenrigsministeriet: Børnepakke skal sikre hjælp til udsatte børn under COVID-19

Banedanmark medfinansierer corona-faciliteter på byggepladser

Sundhedsstyrelsen: Flere kan blive henvist til test for COVID-19

Statens Serum Institut: Epidemiologisk trend og fokus rapport 1. april 2020

Lægemiddelstyrelsen: EMA indskærper retningslinjer for brug af klorokin og hydroxyklorokin mod COVID-19

Center for Cybersikkerhed: Råd til borgerne om cybersikkerhed  

Sundhedsstyrelsen: Praktiserende speciallæger får ny rolle under COVID-19 epidemien

Statens Serum Institut: Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling

Statens Serum Institut: Covid-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 1. april 2020

Udlændinge- og Integrationsministeriet: COVID-19: Regeringen giver hjælpende hånd til trængte sprogcentre

Børne- og Undervisningsministeriet: Et samlet Folketing er klar med hjælpepakke til efterskolerne

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats udskydes

 

31. marts 2020

 

Sundheds- og Ældreministeriet: Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

Social- og Indenrigsministeriet: Enigt folketing sender akut coronastøtte til hjemløseorganisationer

Transportministeriet: Nye regler for fornyelse af handicapparkeringskort

Sundheds- og Ældreministeriet: Enigt folketing sender akut coronastøtte til hjemløseorganisationer

Skatteministeriet: Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september

Dagens myndighedsfælles pressebrief udgår

Statens Serum Institut: Covid-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 31. marts 2020

Rigspolitiet: Pas på coronarelaterede apps, hjemmesider og Facebook-grupper 

Sundhedsstyrelsen: Husk at gå til lægen, når du har brug for det

 

30. marts 2020

 

Social- og Indenrigsministeriet: Minister understreger: Botilbud kan ikke nægte beboere adgang

Skatteministeriet: Nu kan danskerne bruge deres udenlandske bil til at komme hjem

Statens Serum Institut: Status og prognose for epidemiens fremtidige udvikling

Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag status på COVID-19 ved indgangen til 5. epidemiuge

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrittering: Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen

Lægemiddelstyrelsen: Ingen dokumentation for forlydender om, at blodtryksmedicin kan forværre COVID-19

Statens Serum Institut: COVID-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 30. marts

Sundhedsstyrelsen: Sundhedsplejersker fortsætter med hjemmebesøg og konsultation under COVID-19 epidemien

 

29. marts 2020

 

Statens Serum Institut: COVID-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 29. marts

 

28. marts 2020

 

Statens Serum Institut: COVID-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 28. marts

Kriminalforsorgen: Første indsatte med COVID-19 konstateret

 

27. marts 2020 

 

Skatteministeriet: Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer

Sundhedsstyrelsen: Hvordan sikrer man en god udskrivelse af personer med mistanke eller påvist smitte med COVID-19 til kommunal pleje?

Sundhedsstyrelsen: Månedsbladet Rationel Farmakoterapi samler op på den nuværende evidens om COVID-19 og finder ikke belæg for negative effekter af ibuprofen og blodtrykssænkende medicin

Sundhedsstyrelsen: Gode råd til dig, der har tegn på sygdom

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: Økonomisk håndsrækning til luftfartsbranchen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

Lægemiddelstyrelsen igangsætter dataanalyser om COVID-19

Sundhedsstyrelsen: Invitation: Pressebriefing i Eigtveds Pakhus klokken 13.30 – 14.00

Invitation: Myndighedsfælles pressebriefing i Eigtveds Pakhus klokken 14.00 

Statens Serum Institut: COVID-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 27. marts

Lægemiddelstyrelsen: Over 1.000 henvendelser til kampagnen Danmark hjælper Danmark

 

26. marts 2020

 

Dagens myndighedsfælles pressebrief udgår

Statens Serum Institut: COVID-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 26. marts

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Det betyder COVID-19 for Flere skal med-indsatsen

Statens Serum Institut: SSI får millionbevilling til styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme

 

25. marts 2020

 

Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen har opdateret og præciseret retnings­linjerne for håndteringen af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen: Ny version af Retningslinjer for håndtering af COVID-19

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Fjernundervisning kan opkvalificere medarbejdere, mens lønudgift dækkes

Justitsministeriet: Justitsminister vil have strengere straffe for corona-kriminalitet

Statens Serum Institut: COVID-19 trend og fokus

Sundhedsstyrelsen: Gode råd til trivsel og mental sundhed

Lægemiddelstyrelsen: COVID-19: Lægemiddelstyrelsen advarer mod ulovlige forhandlere

Statens Serum Institut: COVID-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 25. marts

Invitation: Myndighedsfælles pressebriefing i Eigtveds Pakhus klokken 16.00

Forsvarskommandoen: Ingen værnepligtige hos Livgarden i Høvelte er testet positive for covid-19

Sundhedsstyrelsen: Hvordan skal plejepersonale forebygge smitte med COVID-19?

 

24. marts 2020

 

Lægemiddelstyrelsen: Paracetamol til børn kan fremover midlertidigt kun købes på apoteker

Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen har justeret retningslinjerne for håndtering af COVID-19 hos gravide og fødende

Statens Serum Institut: COVID-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data fra den 24. marts

Transport- og Boligministeriet: Minister indskærper regler for køreskolers undervisning

Sundhedsstyrelsen: Rådgivning til forældre om smertestillende medicin til børn

Styring for Arbejdsmarked og Rekruttering: Nyt lovforslag om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

Styring for Arbejdsmarked og Rekruttering: Opkrævning af præmien for sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende udskydes

Invitation: Myndighedsfælles pressebriefing i Eigtveds Pakhus klokken 14.00

Styrelsen for patientsikkerhed: Vedrørende kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed om risikofyldt adfærd

Region Hovedstaden: Dansk hastelevering af coronavisirer til hovedstadens hospitaler

Regeringen har sat Dublin-overførsler i bero

Lægemiddelstyrelsen: Sundhedsministeren får flere beføjelser til at modvirke forsyningsproblemer

Sundhedsstyrelsen: Nye materialer giver råd til hjemløse og særligt udsatte borgere

 

23. marts 2020

 

Forsvaret: Syge værnepligtige ved Livgarden testes 

Fødevarestyrelsen: Salg af foder til kæledyr 

Lægemiddelstyrelsen: COVID-19 og produktion af værnemidler: Lægemiddelstyrelsen og danske virksomheder i samarbejde

DSB: DSB sætter salg af Orangebilletter på pause i påsken 

Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen gør status i forbindelse med epidemiens første bølge

Statens Serum Institut: Vurdering af det aktuelle smittetryk i Danmark i forhold til COVID-19, pr 23. marts 2020

Lægemiddelstyrelsen: Ny kampagne for at undgå mangel på værnemidler: Danmark hjælper Danmark

Dagens myndighedsfælles pressebrief udgår

 

22. marts 2020

 

Sundheds- og Ældreministeriet: Teststrategi skal sikre, at flest muligt testes for COVID-19

Forsvarskommandoen: Meddelelse vedrørende situationen for værnepligtige ved Livgarden

Lægemiddelstyrelsen: Risiko for forsyningssvigt: Spar på værnemidlerne

Københavns Politi: Nye tiltag for at forebygge smittespredning i Københavns Lufthavn

Beskæftigelsesministeriet: Ny mulighed for opkvalificering frem for afskedigelse af medarbejdere i service- og restaurationsbranchen under Corona-krisen

Transport- og Boligministeriet: Minister forlænger undtagelse på køre- og hviletidsområdet

 

21. marts 2020

 

Sundhedsstyrelsen: God håndhygiejne er nødvendig for at forebygge coronavirus/COVID-19

Udenrigsministeriet: Danske frivillige i hele verden mobiliseres til hjælp for strandede landsmænd

Transport- og Boligministeriet: Antallet af personbiler på vejene falder, mens godstransporten er upåvirket

 

20. marts 2020

 

Sundhedsstyrelsen: Hvordan skal man som forældre forholde sig til børn og legeaftaler?

Sundhedsstyrelsen: Hvornår kan personer i kritiske funktioner blive testet for COVID-19

Transport- og Boligministeriet: Nye regler for syn af køretøjer 

Sundhedsstyrelsen: Hvornår kan personer i kritiske funktioner blive testet for COVID-19

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:  Ny bekendtgørelse udmønter en midlertidig suspension af beskæftigelsesindsatsen

Invitation: Myndighedsfælles pressebriefing i Eigtveds Pakhus klokken 17.00

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: Coronavirus/Covid-19’s betydning for flypassagerers rettigheder

Sundhedsstyrelsen: I dag får alle borgere information om COVID-19 i deres e-boks

Rigspolitiet: Rigspolitichef: Hold nu afstand til hinanden

Styrelsen for Patientsikkerhed: Vigtig besked til sundhedspersoner og -organisationer i Danmark

Sundhedsstyrelsen: Fortsæt din lægemiddelbehandling for hjertesvigt og forhøjet blodtryk

Miljø- og Fødevarestyrelsen: Coronasmitte: Kan man spise sig til et bedre immunforsvar?

Statens Serum Institut: Kåre Mølbak skal sidde i EU's coronapanel

 

19. marts 2020

 

Statens Serum Institut: Vil du hjælpe Statens Serum Institut med at overvåge influenza og COVID-19?

Statens Serum Institut: Ændret testmønster påvirker COVID-19 tal

Transport- og Boligministeriet: Trafikvirksomheder tilpasser køre- og sejlplaner

Social- og Indenrigsministeriet: Astrid Krag forlænger nødovernatning for hjemløse under coronaudbruddetSocial- og Indenrigsministriet: Nye anbefalinger for at beskytte sårbare borgere på rusmiddelcentre mod coronasmitteSundhedsstyrelsen: Nye retningslinjer til håndtering af coronavirus/COVID-19 hos gravide og fødendeFødevarestyrelsen: Corona-lukkede restauranter får nemmere ved at begynde salg af take away

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Daglige tal for, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig

Børne- og Undervisningsministeriet:Angreb på UniLogin er afværget

Børne- og Undervisningsministeriet: Angreb på UniLogin giver lange svartider

Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen har lavet nye plakater til butikker og supermarkeder

Invitation: Myndighedsfælles pressebriefing i Eigtveds Pakhus klokken 14.00

Lægemiddelstyrelsen: Global aktion mod ulovlig medicin og medicinsk udstyr

Styrelsen for Patientsikkerhed: Tilsyn, varslinger og høringer i april måned er aflyst

Finansministeriet:Regeringen og alle Folketingets partier er enige om omfattende hjælpepakke til dansk økonomi

Transport- og Boligministeriet: Transportministeren og ældreorganisationer opfordrer ældre til at undgå offentlig transport

 

18. marts 2020

 

Virksomhedsguiden: Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Virksomhedsguiden: Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige

Transport- og Boligministeriet: Ny aftale sikrer færgependlere mellem Helsingør og Helsingborg 

Center for Cybersikkerhed: Ekstraordinær opdatering til Windows 10 

Virksomhedsguiden: Hvad gør jeg, hvis min medarbejder udviser sygdomstegn?

Anklagemyndigheden: Bødetakster for overtrædelse af forbud mod større forsamlinger som følge af COVID-19 

Social- og Indenrigsministeriet: Kommuner skal fortsat sikre hjemløse hjælp efter forbud mod forsamling af 10 personer

Social- og Indenrigsministeriet: Nyt om test for coronavirus på socialområdet

Sundhedsstyrelsen: Håndtering af covid-19 indsatser på landets rusmiddelcentre

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Visse typer af fravær, der skyldes COVID-19, giver udvidet ret for arbejdsgivere til refusion og for selvstændige erhvervsdrivende til sygedagpenge

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: : Ændring af frister for indsendelse af regnskaber for tilskud

Transport- og Boligministeriet: Betjent billetsalg i busser sættes på pause 

Erhvervsstyrelsen: Ny artikel i Virksomhedsguiden henviser til erhvervshusene 

Erhvervsstyrelsen: Skal du midlertidigt lukke din forretning for kunder?

Erhvervsstyrelsen: Hvad kan du gøre for at forebygge coronavirus/covid-19 i din virksomhed?

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Svar på spørgsmål fra medarbejdere om coronavirus/covid-19

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Ansættelsesretlig rådgivning om coronavirus/covid-19 (opdateret)

Invitation: Myndighedsfælles pressebriefing i Eigtveds Pakhus klokken 14.00

Lægemiddelstyrelsen: EMA: Ingen dokumentation for, at Ibuprofen skulle forværre COVID19

Finansministeriet: Regeringen præsenterer støttepakke til dansk erhvervsliv

Styrelsen for Patientsikkerhed: Vigtig information om begrænsning af besøg på sygehuse, plejehjem, bosteder m.v.

Kriminalforsorgen: Kriminalforsorgen lukker for besøg til indsatte og udgang grundet coronavirus

Rigspolitiet: Politiet advarer mod falske sundhedsmedarbejdere

Sundhedsstyrelsen: Ny udgivelse om håndtering af coronavirus/covid-19, information til politi og frontpersonel uden for sundhedssektoren

 

17. marts 2020

 

Transport- og Boligministeriet: Ophævelse af flyveforbud – men fortsat indrejseforbud 

Sundhedsstyrelsen: Hvordan skal institutioner med risikogrupper forholde sig til besøg fra pårørende?

Sundhedsstyrelsen: Feber og smerter ved virusinfektion i luftvejene - hvilken håndkøbsmedicin kan du vælge?

Virksomhedsguiden: Sikker hjemmearbejdsplads 

Udenrigsministeriet: Arbejdet med at hjælpe danskere i udlandet intensiveres

Sundhedsstyrelsen: Nyhed og ny udgivelse om, hvilke indsatser der skal opretholdes i sundheds- og ældreplejen under coronavirus-epidemien

Fødevarestyrelsen: Vi skal passe på hinanden, når vi handler

Rigspolitiet: Dagens tal på afviste personer ved grænserne

Social- og Inderigsministeriet: Minister opretter ny hotline om corona på socialområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed: Ny COVID-19-hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet

Ingen myndighedsfælles pressebriefing i dag

Lægemiddelstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen forkorter sagsbehandling af ansøgninger om covid-19.medicinforsøg

Statens Serum Institut: Statens Serum Institut opretholder de centrale diagnostiske funktioner på human- og veterinærområdet under corona-udbruddet

Erhvervsstyrelsen: Virksomhedsguiden er opdateret med artiklen om lønkompensation

 

16. marts 2020

 

Lægemiddelstyrelsen: COVID-19: Se listen over godkendte danske forsøg med medicin mod COVID-19

Skatteministeriet: Små og mellemstore virksomheder får en markant forbedring af deres likviditet 

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Regeringen vil yde hurtigt tilskud til coronarelateret forskning

Færdselsstyrelsen: Midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i forbindelse med ugehvil

Rigspolitiet: Politiet klar til at holde et ekstra vågent øje med hospitaler og akutmodtagelser

Rigspolitiet: Dagens tal på afviste personer ved grænserne

Regeringen udvider overvågning af arbejdsmarkedet som følge af corona-udbredelsen i Danmark

Sundhedsstyrelsen: Når en ansat i sundheds- og ældresektoren tilhører en særlig risikogruppe - hvad så?

PostNord: Coronavirus påvirker posten til udlandet

Statens Serum Institut: Sådan undgår du, at coronavirus smitter via dine hænder

Invitation: Myndighedsfælles pressebriefing i Eigtveds Pakhus klokken 14.00

 

15. marts 2020

 

Tyskland lukker grænsen til Danmark

Videoer fra pressemøde i Statsministeriet den 15 marts 2020 

Sundhedsstyrelsen: Hvordan skal pårørende, personale og arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren hjælpe med at hindre smittespredning med COVID-19?

Børne- og Undervisningsministeriet: Regler på vej til skoler og institutioner 

Virksomhedsguiden: Lønkompensationsordningen

Styrelsen for Patientsikkerhed:  I denne uge er inddæmningsstrategien erstattet af en afbødningsstrategi

Finansministeriet: Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere 

Center for Cybersikkerhed: Cybertruslen ved hjemmearbejde set i lyset af COVID-19-situationen

Lægemiddelstyrelsen: Godkendelser af vacciner og medicin mod COVID-19 og om forsyning af lægemidler og medicinsk udstyr

Social- og Indenrigsministeriet: Anbragte børn skal kunne blive i deres hjem trods coronasmitte

 

14. marts 2020

 

Sundhedsstyrelsen: Prioritering bliver nødvendig under en coronavirus epidemi

Social- og Indenrigsministeriet: Minister: Alle udsatte skal have information om coronavirus

Udlændinge- og Integrationsministeriet: COVID-19: Regeringen vil forebygge smittespredning fra asylansøgere

Region Hovedstaden: Første patient i Region Hovedstaden med coronasmitte afgået ved døden

Invitation: Myndighedsfælles pressebriefing i Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet kl. 14.00

Banedanmark: Togtrafikken begrænses væsentligt ved landets grænser

 

13. marts 2020

 

Sundhedsstyrelsen: Gode råd til beskyttelse mod coronavirus/COVID-19 oversat til syv sprog

Børne- og Undervisningsministeriet: Her er de planlagte kriterier for nødpasning

Transport- og Boligministeriet: Akutte initiativer til sikring af vareforsyning

Der indføres nye indrejserestriktioner som led i indsatsen mod coronavirus/covid-19

Virksomhedsguiden: Sygedagpenge/løn til medarbejdere og selvstændige

Virksomhedsguiden: Garantiordninger

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Info til virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Hotline til virksomheder med spørgsmål til de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udenrigsministeriet: Udenrigsministeriet fraråder nu alle unødvendige rejser 

Beredskabsstyrelsen: Støtte til myndighedernes corona-håndtering

Forsvarskommandoen: Forsvarsministeren tager kontakt til telesektoren om cybersikkerhed

Statens Serum Institut: COVID-19 overvågningsrapporten med data fra den 13. marts 2020

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Ansættelsesretlig rådgivning om COVID-19

Rigspolitiet: Pas på online corona-svindel

Transport- og Boligministeriet: Regeringen vil gøre det nemmere hurtigt at få varer ud i butikkerne

Medarbejder og Kompetencestyrelsen: FAQ til hjemsendte medarbejdere om deres arbejdsvilkår

 

12. marts 2020

 

Erhvervsstyrelsen: Information om arrangementer og større forsamlinger

Sundhedsstyrelsen: Hvad kan jeg som borger gøre for at undgå selv at blive smittet og for at undgå at smitten spredes?

Sundhedsstyrelsen: Hvad kan ældre og personer med kronisk sygdom gøre for at beskytte sig mod coronavirus/covid-19

Statens Serum Institut: Covid-19 i Danmark Epidemiologisk overvågningsrapport

Sundhedsstyrelsen: Opdaterede retningslinjer har fokus på at sikre god behandling til dem, der bliver syge med COVID-19 

Erhvervsstyrelsen: Information om afholdelse af generalforsamlinger

Styrelsen for Patientsikkerhed: Vigtig information til smittede med coronavirus/covid-19 og personer, der er sat i karantæne

Rigspolitiet: Myndighedernes corona-hotline vokser til fire lokaliteter

Banedanmark. Banedanmark sikrer jernbanedriften under inddæmningen af Corona-pandemiErhvervsstyrelsen: Opdateret spørgsmål og svar om kompensationsordning for arrangører af større arrangementer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Nyt om COVID-19: Beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet, borgere modtager fortsat ydelse

Forsvaret: Forsvaret opretholder kritisk beredskab og opgaveløsning

Lægemiddelstyrelsen: Begrænsning af salg af medicin på apoteker træder i kraft nu

 

11. marts 2020

 

Pressemøde, Statsministeriet den 11. marts 2020 (Video)

Erhvervsministeriet: Regeringen opfordrer virksomheder til at sende medarbejdere hjem

Social- og Indenrigsministeriet: Socialt udsatte skal stadigvæk have nødvendig hjælp

Nye tiltag mod covid-19

Transport- og Boligministeriet: Husk pladsbilletten når du rejser med tog

Pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet kl. 20.30 om COVID-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsen: Pas på falske mails med Sundhedsstyrelsen som afsender

Invitation: Pressebriefing i Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet kl. 14.00

Erhvervsstyrelsen: Virksomhedsguiden.dk er opdateret vedr. midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Erhvervsstyrelsen: Opdateret vejledning om coronavirus på virksomhedsguiden.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Corona-virus: Retningslinjer for beskæftigelsesindsatsen og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område

 

10. marts 2020

 

DSB: DSB understøtter myndighederne indsats mod Corona-virus

Film fra Sundheds- og Ældreministeriet: Den bedste omsorg er omtanke

Styrelsen for Patientsikkerhed: Covid-19-smittet var til fredagsbar på Panum Instituttet i København fredag 6. marts

Sundhedsstyrelsen: Ny rapport til sundhedsprofessionelle: Risikovurdering, strategi og tiltag i forbindelse med smittespredning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Det betyder det for dig - hvis dit fly eller arrangement er aflyst

Dagens myndighedsfælles pressebrief udgår

Rigspolitiet: Fælles hotline til generelle spørgsmål om coronavirus/covid-19

Transport- og Boligministeriet: Der skal ikke flyve tomme fly rundt i Europa

Transport- og Boligministeriet: Transportministeren forbyder flyvninger fra de hårdest coronaramte områder

Transport- og Boligministeriet: Regeringen opfordrer rejsende i den kollektive trafik til så vidt muligt ikke at rejse i myldretiden

 

9. marts 2020

 

Skærpet indsats mod spredning af coronavirus/covid-19

Grønland: Opfølgning på situationen i Kangerlussuaq

Erhvervsstyrelsen: Vejledning om hvad virksomhederne kan gøre for at forebygge coronavirus/covid-19 

Erhvervsstyrelsen: Vejledning til virksomheder om GDPR og coronavirus/covid-19

Sundhedsstyrelsen: Landeliste er opdateret

Syv tips hvis du benytter offentlig transport

Grønland: To passagerer med mistanke om coronavirus er i karantæne

Grønland: Mistanke om passagerer med coronavirus på flyet fra Danmark mod Kangerlussuaq

Stor efterspørgel efter myndighedernes corona-kommunikation

Lægemiddelstyrelsen: Alle sejl sat til for at mindske forstyrrelser i forsyningen af medicin og medicinsk udstyr

Invitation: Pressebriefing i Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet klokken 16.00

Styrelsen for Patientsikkerhed: 59 personer bekræftet smittet med coronavirus/covid-19

Forsvarskommandoen: To af Forsvarets chefer i karantæne

Styrelsen for Patientsikkerhed: En person, som er smittet med coronavirus/covid-19, har opholdt sig på Søpavillonen i København torsdag den 5. marts

Styrelsen for Patientsikkerhed: Rysensteen Gymnasium lukker midlertidigt på grund af to tilfælde af coronasmitte

 

8. marts 2020

 

Sundhedsstyrelsen: Landelisten er opdateret med information om Østrig (lokaliseret smittespredning i Tyrol)

Udenrigsministeriet har opdateret rejsevejledningerne 

Styrelsen for  Patientsikkerhed: Coronavirus/covid-19 påvist hos patient indlagt på Nordsjællands Hospital Hillerød

 

7. marts 2020

 

Styrelsen for patientsikkerhed: Ingen verificerede smittetilfælde i Danmark, der ikke kan relateres tilbage til udlandet

Sundhedsstyrelsen: Yderligere fire personer er bekræftet smittet med corona/covid-19

Udenrigsministeriet: Ændring af rejsevejledninger til yderligere to norditalienske regioner

 

6. marts 2020

 

Udenrigsministeriet: Ændring af rejsevejledninger for at forebygge yderligere smitte i Danmark

Fem gode råd til hensigtsmæssig adfærd i hverdagen

Myndighedernes opfordring til deltagere i arrangementer og generelt

Myndighedernes opfordring til arrangører af arrangementer 

Udlændinge- og Integrationsministeriet: Ministeriet anbefaler kommuner at udsætte grundlovsceremonier

Sundhedsstyrelsen: Beskyt dig selv og andre mod smitte med ny coronavirus

Sundhedsstyrelsen: Forebyg smitte mod coronasmitte

 

5. marts 2020

 

Udenrigsministeriet: Oversigt over, i hvilke lande/områder sikkerhedsniveauet er ændret

Styrelsen for Patientsikkerhed: Fem nye personer er bekræftet smittet med covid-19

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne til sundhedspersonale

 

4. marts 2020

 

Statens Serum Institut: Nyhed om ny rapport fra WHO om udbruddet i Kina med ny coronavirus

Udenrigsministeriet: Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus

Statens Serum Institut: Ny rapport fra WHO om udbruddet i Kina med ny coronavirus

Styrelsen for Patientsikkerhed: Yderligere fem personer er bekræftet smittet med covid-19

 

3. marts 2020

 

Rigspolitiet: Få et overblik myndighedernes information om coronavirus på politi.dk

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Ansættelsesretlig rådgivning om covid-19

Sundhedsstyrelsen: covid-19: Nye krav til sundhedspersonalet

Sundhedsstyrelsen: covid-19: Nye anbefalinger til borgere

Styrelsen for Patientsikkerhed: Yderligere fire personer bekræftet smittet med covid-19

Statens Serum Institut: Yderligere fire personer bekræftet smittet med covid-19

Styrelsen for Patientsikkerhed: To nye personer bekræftet smittet med covid-19

Statens Serum Institut: To nye personer bekræftet smittet med covid-19

 

1. marts 2020

 

Sundhedsstyrelsen inviterer til pressebriefing om status på covid-19 i Danmark

Styrelsen for Patientsikkerhed: Endnu en dansker bekræftet smittet med covid-19

Statens Serum Institut: Endnu en dansker bekræftet smittet med covid-19

 

29. februar 2020

 

Styrelsen for Patientsikkerhed: Tredje danske person bekræftet smittet med covid-19

Statens Serum Institut: Tredje danske person bekræftet smittet med covid-19

 

28. februar 2020

 

Sundhedsstyrelsen: En person, der er blevet undersøgt på Rigshospitalet, er det andet bekræftede tilfælde af covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsen: Presse­meddelelse fra Udenrigs­ministeriet og Sundheds­styrelsen om ferieplanlægning

Udenrigsministeriet: Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen om ferieplanlægning

Sundheds­styrelsen inviterer til pressebriefing om status på covid-19 i Danmark

Styrelsen for Patientsikkerhed: Endnu en person bekræftet smittet med covid-19 i Danmark

Statens Serum Institut: Patient nummer to med covid-19 i Danmark

 

27. februar 2020

 

Fødevarestyrelsen: Coronavirus smitter ikke gennem maden

Sundhedsstyrelsen: Sundheds­styrelsen har i dag øget informations­indsatsen omkring covid-19

Sundhedsstyrelsen: Første dansker med covid-19 har det godt, og er i hjemmeisolation

Styrelsen for Patientsikerhed: Sådan foregår smitteopsporing af covid-19 (ny coronavirus)

Styrelsen for Patientsikkerhed: Første dansker er bekræftet smittet med covid-19 (ny coronavirus)

Statens Serum Institut: Første dansker testet positiv for covid-19

 

26. februar 2020

 

Statens Serum Institut: covid-19 – opdatering

 

25. februar 2020

 

Sundheds­­styrelsen ændrer risikovurdering og udsender nye retningslinjer for håndtering af covid-19

 

24. februar 2020

 

Sundhedsstyrelsen: Det danske beredskab tilpasses løbende for at forebygge smitte med covid-19

Statens Serum Institut: Det danske beredskab tilpasses løbende for at forebygge smitte med covid-19

Lægemiddelstyrelsen: Ny coronavirus (covid-19)

 
Afvis cookies