Spring til hovedindhold

Forslag

Arrangører af drive-in arrangementer skal have tilladelse af politiet

Justitsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen gælder for alle drive in-arrangementer, som ønskes afholdt hen over sommeren.

Hent sideindhold som pdf

 

Eksempler på drive in-arrangementer kan være forevisning af sportsbegivenheder på storskærm, teater- eller danseforestillinger, foredrag, koncerter, bankospil, gudstjenester mv.

 

Bekendtgørelsen indebærer, at der skal udstedes en tilladelse efter forlystelsesbekendtgørelsen til sådanne arrangementer, og at politiet vil kunne stille vilkår for udstedelse af en tilladelse.

Eksempler på vilkår kan være udarbejdelse af en sikkerhedsplan, godkendelse af arrangementspladsen, dokumentation for tilladelse til at bruge arealet, forsikring, vagter, evakueringsplan og plan for trafikafvikling.

Politiet kan ved fastsættelsen af vilkår i tilladelsen inddrage hensynet til at reducere risikoen for smittespredning med COVID-19.

Alle arrangører af drive in-arrangementer skal kontakte politiet i den politikreds, hvor arrangementet er planlagt til at finde sted. Man skal som arrangør være opmærksom på, at der må forventes en vis sagsbehandlingstid hos politiet.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft. Kravet om tilladelse fra politiet gælder først for arrangementer, der finder sted efter den 26. april 2020, men politiet har ifølge bekendtgørelsen mulighed for at meddele påbud om afviklingen af drive in-arrangementer fra ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen til og med den 26. april, hvis det findes nødvendigt for at begrænse risikoen for smittespredning med COVID-19.

 

Læs politiets svar på ofte stillede spørgsmål om tilladelse til drive-in arrangementer:

Rigspolitiet: Drive-in arrangementer skal have tilladelse fra politiet
Justitsministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 509 af 24. april 2020 om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af COVID-19. Bekendtgørelsen henviser til §§ 1-8 og 24 i bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 med senere ændringer, om offentlige forlystelser.
Bekendtgørelsen gælder for drive in-arrangementer, som ønskes afholdt i perioden fra 26. april og foreløbigt frem til 1. september 2020.
Bekendtgørelsen indebærer, at der skal udstedes en tilladelse efter forlystelsesbekendtgørelsen til sådanne arrangementer, og at politiet vil kunne stille vilkår til udstedelse af en tilladelse, herunder at der til visse arrangementer udarbejdes en sikkerhedsplan.

Der kan stilles vilkår såvel til at reducere risikoen for smittespredning som til hensyn til ro og orden.

 

Ikke udtømmende eksempler på vilkår er:

 

  • Godkendelse af arrangementspladsen
  • Dokumentation for tilladelse til at bruge arealet
  • Forsikring
  • Vagter
  • Evakueringsplan
  • Plan for trafikafvikling

En sikkerhedsplan består af tre dele:

 

  • En beskrivelse af arrangementet
  • En risikovurdering
  • En beredskabsplan

 

Rigspolitiet har i 2015 i samarbejde med Dansk Live udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af en sikkerhedsplan:

 

 Vejledning til udarbejdelse af en sikkerhedsplan

Bekendtgørelsen er trådt i kraft, men kravet om tilladelse fra politiet gælder først fra arrangementer, der finder sted efter den 26. april 2020, men politiet har ifølge bekendtgørelsen mulighed for at stille vilkår af hensyn til smittespredning til og med den 26. april.

Alle arrangører af drive in-arrangementer opfordres til at kontakte politiet i den politikreds, hvor arrangementet planlægges til at finde sted.

 

Som arrangør skal man være opmærksom på, at der vil være en vis sagsbehandlingstid i politiet.

Bekendtgørelsen betyder, at alle drive in-arrangementer som udgangspunkt vil være omfattet af kravet om en tilladelse efter forlystelsesbekendtgørelsen.

Afvis cookies