Spring til hovedindhold

Forslag

Fælles hotline til generelle spørgsmål om coronavirus/covid-19

OBS! Pt har vi tekniske problemer med den fælles hotline. Vores leverandører arbejder på at stabilisere forbindelsen igen.
Uddannede frivillige håndterer hver dag et meget stort antal henvendelser fra borgere, der vil vide mere om corona/viruscovid-19.

Det seneste døgn har myndighedernes fælles hotline modtaget ca. 7500 opkald. Døgnet før var der ca. 3000 opkald til hotlinen. Det viser den store efterspørgsel efter information om den smitsomme sygdom.

 

Hotlinen bemandes af frivillige fra Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet og de har en sundhedsfaglig person, som kan konsulteres ved tvivlsspørgsmål.

 

Kommunikationsdirektør Anders Frandsen fra Rigspolitiet understreger, at hotlinen på 7020 0233 er til de generelle spørgsmål om rejsebegrænsninger, hygiejne og lignende.

 

"Sidder man og har mistanke om, at man er syg, eller har spørgsmål til sine symptomer, så er det ikke den myndighedsfælles hotline, man skal ringe til. Så er det egen læge eller vagtlæge/akuttelefon i resten af døgnet", siger Anders Frandsen.

 

De frivillige modtager en introduktion til opgaven, før de starter på hotlinen, de har spørge/svar-beredskaber at støtte sig til, og der er en sundhedsfaglig ekspertise, de kan trække på, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.

 

"De mange opkald viser, at der var behov for med meget kort varsel at etablere en hotline, som borgerne kan ringe til om de generelle spørgsmål. Coronavirussen er en meget stor opgave at håndtere for hele sundhedsberedskabet, så derfor skal vi bruge de sundhedsfaglige ressourcer, hvor der er mest brug for dem. Derfor har vi valgt at bemande hotlinen med frivillige, som vi uddanner til opgaven", siger kommunikationsdirektøren.

 

"Når der er så mange, der ringer ind om mange forskellige emner, så kan det desværre ske, at nogle oplever, at de ikke får en fuldt tilstrækkelig information. Men vi arbejder på hele tiden at blive bedre og forberede personalet så godt som overhovedet muligt på opgaven", siger han videre.