Spring til hovedindhold

Forslag

Coronavirus/covid-19: Regeringen opfordrer virksomheder til at sende medarbejdere hjem

Antallet af smittede med corona-virus er steget markant de seneste dage, og derfor arbejder myndighederne fokuseret på at forsinke yderligere smitte i befolkningen. For at afbøde konsekvenserne af en covid-19-epidemi i Danmark, skifter regeringen nu gear og tager mere drastiske tiltag i brug. Vi skal fortsat holde hjulene i gang, men i et lavere tempo.

Flere af de nye tiltag har konsekvenser for både medarbejdere og arbejdsgivere i det private erhvervsliv.

 

Private virksomheder bør sende medarbejdere hjem og begrænse møder

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport og leverancer. Endvidere opfordres til, at der alene afholdes fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt, og at der tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen. Det forudsættes, at der sikres opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

 

Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud mv. lukker 

Alle offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter lukkes hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 i foreløbigt to uger. Udbydere af public service er undtaget.

Alle private udbydere, selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund mv. opfordres kraftigt til at gøre det samme.

 

Forbud mod at samle mere end 100 mennesker indendørs på vej

Der udstedes forbud mod, at arrangører, forlystelser, restaurationsvirksomheder mv. samler flere end 100 personer indendørs. Forbuddet udstedes, så snart hastelovgivningen er trådt i kraft i starten af uge 12. Indtil forbuddet er udstedt opfordres til, at det følges, og at der generelt sikres mulighed for at holde passende afstand mellem gæster, besøgende mv. Det anbefales ligeledes, at der heller ikke under private former samles flere end 100 personer indendørs.

 

Yderligere restriktioner ved indrejse i Danmark

Regeringen undersøger muligheden for at indføre yderligere restriktioner ved indrejse i Danmark. Det gælder bl.a. mulighed for tvungen helbredsundersøgelse ved ankomst, mulighed for tvungen karantæne ved ankomst fra røde områder, mulighed for afvisning af udlændinge fra røde og orange områder ved grænsen. Endvidere mulighed for generelt at forbyde passagerer på skibe, herunder krydstogtskibe, at gå i land. 

Eventuelle tiltag gennemføres under behørigt hensyn til opretholdelsen af de nødvendige forsyningskæder, herunder fødevareforsyning og til dagligvaremarkedet, og så de så vidt muligt ikke hindrer virksomhedernes muligheder for at modtage leverancer fra eller eksportere varer til udlandet. 

Følg de nyeste rejsevejledninger på UM.dk og hold dig opdateret om udbruddet af corona-virus på coronasmitte.dk. Hvis du er virksomhedsejer, så læs mere på Virksomhedsguiden.dk eller kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 72200034.
 
Afvis cookies