Spring til hovedindhold

Forslag

Test og smitteopsporing

Oftest stillede spørgsmål og svar om, hvordan du kan blive testet for COVID-19. Desuden information om myndighedernes teststrategi og smittesporing.

 

Sådan bliver du testet for COVID-19
En virustest kan vise, om du lige nu er smittet med coronavirus/COVID-19. Den kan ikke vise, om du tidligere har haft sygdommen.

Voksne bosiddende i Danmark

Alle personer over 18 år med et dansk cpr-nummer kan bestille tid til en test på coronaprover.dk. Hvis du ikke har adgang til at bestille en tid, kan du kontakte Regionernes testcentre. Find links under punktet "Regionernes testcentre". Når du har fået foretaget en test, vil du automatisk blive tildelt en ny rekvisition, således at du altid kan bestille tid til en test.

 

Børn bosiddende i Danmark

Børn ned til 12 år med et dansk cpr-nummer har automatisk adgang til test. Unge i alderen 15-17 år, der har NemID, kan selv bestille tid til test via coronaprover.dk. Forældre kan bestille tid til børn i alderen 12-14 år på coronaprover.dk.

 

For at teste børn under 12 år kræver det, at der er personale til stede, der er særligt uddannet til dette. Børn under 12 år kan derfor alene testes efter henvisning fra læge.

 

Øvrige voksne

Hvis du som dansker bosiddende i udlandet, turist eller udlænding, der arbejder i Danmark, ønsker at blive testet i forbindelse med et ophold i Danmark, er der også mulighed for det.

 

Hvis du fx fordi du betaler skat i Danmark har et administrativt cpr-nummer og NemID, kan du logge på coronaprover.dk og se, om du selv kan bestille en tid.

 

Ellers kan du under dit ophold i Danmark rette henvendelse på et af de teststeder, der tilbyder drop-in test. Find links under punktet "Regionernes testcentre". Du vil i forbindelse med testen få oplysninger om, hvordan du får resultatet af din test. 

 

Øvrige børn

Børn af danskere, der er bosiddende i udlandet, turister eller udlændinge, der arbejder i Danmark, kan også blive testet på de teststationer, der tilbyder såkaldte drop-in test. Dette gælder børn i alderen 12-17 år. For at teste børn under 12 år kræver det, at der er personale til stede, der er særligt uddannet til dette. Børn under 12 år kan derfor alene testes efter henvisning fra læge.

 

Repræsentativt udsnit af befolkningen

Med henblik på at følge smittetrykket i befolkningen inviterer Statens Serum Institut via en e-mail i e-Boks et repræsentativt udsnit af befolkningen til test.

 

Personer, som er inviteret til test, skal selv gå ind på coronaprover.dk og bestille tid til test.

Hvis du har symptomer på coronavirus/COVID-19, skal du testes på en af sygehusenes testklinikker. De mest almindelige symptomer er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, hovedpine, tør hoste og feber.

 

Hvis du har symptomer, skal du straks isolere dig selv fra andre. Hvis du er hjemme, så hold god afstand til andre i husstanden. Er du på arbejde eller ude i det offentlige rum, når du bliver syg, så gå straks hjem.

 

Tag dernæst kontakt til egen læge, så du kan blive henvist til en test for, om du er smittet med coronavirus. Lægen vil vurdere, om du skal undersøges nærmere, eller om du blot skal testes. Hvis din læge henviser dig direkte til test, skal du testes på en af sygehusenes testklinikker og kan selv bestille tid på coronaprover.dk.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig, når du har symptomer, og mens du venter på svar på din test, i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus - og til dig, der skal testes.

 

Hvis du ikke har egen læge i Danmark

Hvis du er dansker bosiddende uden for Danmark, er turist, udlænding der arbejder i Danmark og derfor ikke har egen læge, kan du kontakte en læge efter eget valg med henblik på at blive testet. Lægen vil henvise til et sted, hvor du kan blive testet, og du vil blive informeret om, hvordan du får svar på, om din test er positiv.

Hvis du ikke har symptomer og vil testes for coronavirus/COVID-19, skal du bestille tid på coronoprover.dk eller benytte dig af et af de teststeder der tilbyder drop-in test.

Testen foregår i et af Testcenter Danmarks telte. Du kan frit vælge mellem teststederne, og det behøver ikke være det sted, der er tættest på din bopæl. Når du bestiller tid, kan du se adresserne på teststederne.

 

Testcentrene har normalt åbent i tidsrummet kl. 09.00-17.00, men der kan være regionale forskelle, herunder kortere åbningstid om søndagen. Testcentrene i lufthavnene har udvidede åbningstider.

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Syddanmark (log på coronaprover.dk for at finde adresserne på teststederne)
Region Nordjylland

Regionernes mobile teststationer kommer også rundt i landet og tilbyder test til personer, som anbefales at få foretaget en test. Det kan fx være på større arbejdspladser eller i forlystelsesparker eller andre steder, hvor mange mennesker er forsamlet.

 

Hvis du fx er ansat i sundhedsvæsenet eller er indkaldt til test, fordi du har en aftale på et sygehus, kan du dog opleve at skulle testes på en af sygehusenes testklinikker og ikke i Testcenter Danmark, selvom du ikke har symptomer. Når du skal vælge en tid til test på coronaprover.dk, kan du se, hvor du kan blive testet.

Du får svar på din test ved at logge på sundhed.dk eller MinSundhed-appen med dit NemID. De fleste vil få svar inden for 24-48 timer.

Hvis du ikke selv kan gå på sundhed.dk og se svaret, kan du kontakte din egen læge. Hvis du hverken har adgang til sundhed.dk eller har egen læge – fx fordi du ikke er bosiddende i Danmark – vil du i forbindelse med testen få information om, hvordan du får svar på, om din test er positiv.

 

Hvis du er testet positiv for coronavirus, er det vigtigt at du følger myndighedernes anbefalinger, samt at du medvirker til at opspore eventuelle personer, som du kan have smittet.

 

Hvis der er noget, du er i tvivl om, skal du kontakte egen læge.

 

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er testet positiv for coronavirus, og om kontaktopsporing og nære kontakter:

 

Oftest stillede spørgsmål og svar om coronavirus/COVID-19

Kontaktopsporing er et centralt element i at nedbryde smittekæder hurtigt. Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvaret for kontaktopsporing af nære kontakter til personer, der er testet positiv for COVID-19. Styrelsens kontaktopsporingsenhed er bemandet af sundhedspersoner med relevante kompetencer, fx personer, der har erfaring med smitteopsporing fra inddæmningsfasen.

 

Sundhedspersonerne fra styrelsen ringer til personer, der er testet positiv for COVID-19, for at tilbyde rådgivning og hjælp til kontaktopsporingen. Det er frivilligt, om du tager imod tilbuddet om rådgivning eller hjælp til kontaktopsporing.

 

Skema til kontaktopsporing: Oversigt over nære kontakter

 

Send skemaet via sikker mail til kontaktopsporing@stps.dk

Der tilbydes for tiden ikke test for antistoffer.

 

Nogle borgere er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage i stikprøveundersøgelse om udbredelsen af COVID-19 i den danske befolkning eller i et forskningsprojekt. Hvis du indkaldes til stikprøveundersøgelse, får du direkte besked via Digital Post.

Flere lande har indført rejserestriktioner for at begrænse smitten med COVID-19, og det kan i nogle lande være en betingelse for karantænefri indrejse, at du kan fremvise en negativ test for COVID-19.

 

De borgere, der kan hente deres testresultat på sundhed.dk kan også hente et COVID-19-pas. Passet kan hentes, såfremt du inden for de seneste syv dage har fået foretaget en COVID-19-test med et negativt resultat.

 

Udenrigsministeriets vagtcenter og de lokale ambassader kan besvare spørgsmål om passet, hvis du har brug for, at dokumentets officielle status bliver bekræftet.

Det er ikke muligt for Udenrigsministeriets vagtcenter og ambassaderne at verificere, at testresultatet er korrekt, idet det vil kræve adgang til den enkeltes sundhedsoplysninger.

 

Find de danske ambassaders hjemmesider

Udenrigsministeriets vagtcenter tlf.: +45 3392 1112

 

Der kan gælde særlige regler i nogle lande, og der kan forekomme ændringer i disse regler med kort varsel. Nogle lande kræver fx, at du benytter deres nationale formular for testresultatet og får den underskrevet af en læge. I den situation skal du medbringe den underskrevne formular på rejsen, og kan bruge COVID-19-pas som supplerende dokumentation fra Danmark.

 

Det anbefales, at du som rejsende altid orienterer dig om de gældende regler på den danske ambassades hjemmeside i pågældende land.

Myndighedernes teststrategi

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en samlet teststrategi, der dækker det første kvartal (sommer 2020) af genåbningen.

 

"En markant øget testning bredt i befolkningen i kombination med selvisolation af smittede samt effektiv smitteopsporing skal understøtte en kontrolleret og gradvis genoptagelse af aktiviteter i samfundet, herunder med den størst mulige beskyttelse af sårbare grupper."

 

Regeringen vil senere fremlægge en teststrategi for efteråret.

 

COVID-19: Teststrategi

Faktaark: Bedre muligheder for selvisolation

Faktaark: Smitteopsporing

Faktaark: Testcenter Danmark

Faktaark fra pressemødet 12. maj 2020: Styrket samfundsmæssigt beredskab


Med teststrategien anlægges en mere offensiv tilgang med bredere testning af både symptomatiske og asymptomatiske personer.

 

Den danske testkapacitet er nu oprustet betydeligt og udbygges yderligere i de kommende uger. Regionerne har aktuelt kapacitet til ca. 10.000 test per dag og søges udvidet yderligere.

 

Som et supplement er der iværksat yderligere en testindsats – det såkaldte TestCenter Danmark, hvor der er kapacitet til ca. 10.000 test per dag.

 

Arbejdet med at udbygge testkapaciteten vil fortsætte – dog under hensyntagen til fortsatte udfordringer med opbygning af testkapacitet (indkøb, tilstrækkeligt personale m.v.)

 

Testning af symptomatiske personer og ansatte og patienter på sygehusene sker i regionerne (sundhedssporet) og test af en række grupper af asymptomatiske personer sker i udgangspunktet i TestCenter Danmark (samfundssporet).

 

Målgrupper for test samt omfanget og tilgangen til test vil ændre sig løbende, så det danske test set-up følger epidemiens udvikling.

Når en borger er smittet med COVID-19, skal der hurtigt og effektivt iværksættes smitteforebyggende tiltag såsom selvisolation og identifikation af kontakter. Smittesporings-app'en Smitte|stop vil indgå i denne indsats.

 

Der arbejdes desuden på at oprette frivillige isolationsfaciliteter, som kan tilbydes borgere, der har vanskeligt ved at opretholde velfungerende selvisolation.

 

Den styrkede testkapacitet anvendes derudover bl.a. til en repræsentativ stikprøve af befolkningen med henblik på at styrke overvågningen af smittespredningen yderligere.

 

Afpasset efter udnyttelsen af testkapaciteten vil yderligere grupper kunne komme i betragtning til test, herunder bl.a. vandrende arbejdstagere – i første omgang sundhedsfagligt personale bosat i udlandet, der arbejder i Danmark.

Afvis cookies