Spring til hovedindhold

Forslag

Teststrategi og smitteopsporing

Overblik over teststrategi og smitteopsporing fra Sundheds- og Ældreministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed

Teststrategi i flere faser

 • Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en samlet teststrategi, der dækker det kommende kvartal af genåbningen.
 • En markant øget testning bredt i befolkningen i kombination med selvisolation af smittede samt effektiv smitteopsporing skal understøtte en kontrolleret og gradvis genoptagelse af aktiviteter i samfundet, herunder med den størst mulige beskyttelse af sårbare grupper.
 • Regeringen vil senere fremlægge en teststrategi for efteråret.

 

Teststrategi for det kommende kvartal

 • Med teststrategien anlægges en mere offensiv tilgang med bredere testning af både symptomatiske og asymptomatiske personer.
 • Den danske testkapacitet er nu oprustet betydeligt og udbygges yderligere i de kommende uger. Regionerne har aktuelt kapacitet til ca. 10.000 test pr. dag og søges udvidet yderligere.
 • Som et supplement er der iværksat yderligere en testindsats – det såkaldte TestCenter Danmark, hvor der er kapacitet til ca. 10.000 test pr. dag.
 • Arbejdet med at udbygge testkapaciteten vil fortsætte – dog under hensyntagen til fortsatte udfordringer med opbygning af testkapacitet (indkøb, tilstrækkeligt personale m.v.)
 • Testning af symptomatiske personer og ansatte og patienter på sygehusene sker i regionerne (sundhedssporet) og test af en række grupper af asymptomatiske personer sker i udgangspunktet i TestCenter Danmark (samfundssporet).
 • Målgrupper for test samt omfanget og tilgangen til test vil ændre sig løbende, så det danske test set-up følger epidemiens udvikling.

 

Udmøntning af teststrategi

 • Når en borger er smittet med COVID-19 skal der hurtigt og effektivt iværksættes smitteforebyggende tiltag såsom selvisolation og identifikation af kontakter. Den kommende smittesporings-app vil indgå denne indsats- Der arbejdes desuden på at oprette frivillige isolationsfaciliteter, som kan tilbydes borgere, der har vanskeligt ved at opretholde velfungerende selvisolation.
 • Den styrkede testkapacitet anvendes derudover bl.a. til en repræsentativ stikprøve af befolkningen med henblik på at styrke overvågningen af smittespredningen yderligere.
 • Afpasset efter udnyttelsen af testkapaciteten vil yderligere grupper kunne komme i betragtning til test, herunder bl.a. vandrende arbejdstagere – i første omgang sundhedsfagligt personale bosat i udlandet, der arbejder i Danmark. 

 

Bestil tid til COVID-19-prøve (coronaprover.dk)

COVID-19: Teststrategi

Faktaark: Bedre muligheder for selvisolation

Faktaark: Smitteopsporing

Faktaark: Testcenter Danmark

Faktaark fra pressemødet 12. maj 2020: Styrket samfundsmæssigt beredskab

Sundhedsstyrelsen: Information til dig, der er testet positiv for ny coronavirus – og til dig, der skal testes

 

 

Kontaktopsporing

Den Myndighedsfælles Hotline varetager kontaktopsporing på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den Myndighedsfælles Hotline varetager desuden rådgivning af nære kontakter, når tidspunktet for kontakt til en COVID-19-positiv er kendt.

 

I kontaktopsporingen kan patienten med ny coronavirus blive bedt om at indsende kontaktoplysninger på nære kontakter. Følgende skema kan, efter vejledning fra Den Myndighedsfælles Hotline, indsendes med sikker mail til Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktopsporing@stps.dk.  

Skema til kontaktopsporing: Oversigt over nære kontakter
Den Myndighedsfælles Hotline

Styrelsen for Patientsikkerhed: Covid-19-positive kan få hjælp til og vejledning om kontaktopsporing

 

 

Find regionernes testcentre

 

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Midtjylland 
Region Nordjylland 
Region Syddanmark

 
Afvis cookies