Spring til hovedindhold

Forslag

Ugens tal fra politiet

Regeringen har besluttet at udvide den midlertidige grænsekontrol og indført forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler. Rigspolitiet offentliggør de seneste tal på ugebasis.

Fra og med den 26. maj 2020 opdateres tallene fra politiet på ugebasis om mandagen. Er mandagen en helligdag, som fx. anden påskedag og pinsedag, opdateres tallene på første efterfølgende hverdag.

 

Forbud og påbud

18. marts 2020 trådte bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og et forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler som led i håndtering af coronavirus/COVID-19 i kraft. 

 

20. april 2020 trådte endnu en bekendtgørelse i kraft med videreførelse af disse tiltag.

 

11. maj 2020 gik den kontrollerede genåbning af Danmark ind i fase 2, og endnu en bekendtgørelse trådte i kraft (Ændringsbekendtgørelse 593).

 

Det betyder, at nogle erhvervstyper fortsat skal holde lukket, og at politiet kan udstede et påbud til personer, om at de skal forlade stedet, hvis der er flere end 10 personer forsamlet på ét sted.

 

Tal for overtrædelse af påbud og forbud

 

Callcenter

Myndighedernes fælles hotline modtog 20. september 2020 1521 opkald.

 

Politiets indrejse hotline modtog 20. september 2020 0 opkald

 

Grænsetal

Regeringen har besluttet at udvide den midlertidige grænsekontrol til at omfatte kontrol ved samtlige af Danmarks grænser - herunder lufthavne. Dette trådte i kraft 14. marts kl. 12.00.

 

Personer, der ønsker at rejse ind i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, fx hvis den pågældende bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer til Danmark.

 

Tal for grænsekontrol

Hvis du skal rejse ind i eller via Danmark

 
Afvis cookies