Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld digitale sexkrænkelser

Anmeld, hvis andre - uden din tilladelse - har delt billeder eller videoer, hvor du optræder nøgen eller i en seksuel situation. Du kan også anmelde, hvis du modtager krænkende eller stødende billeder eller videoer af seksuel karakter, fra en anden person.

Fra 20. maj til 22. maj modtager vi ikke din anmeldelse

Hvis du skal anmelde en hastesag, skal du istedet ringer 1-1-4. 

Grundet en teknisk opgradering vil politiet først modtage din anmeldelse eller ansøgning mandag d. 23. maj, idet vore selvbetjeningsløsning er delvis lukket fra 20. til 22. maj. Du kan stadig gennemføre selvbetjeningen, men vi vil først kunne modtage og behandle den fra mandag d. 23. maj.

Hvis du ikke har NemID/MitID, kan du stadig lave en anmeldelse - brug da løsningen nedenfor. 

Politiet opfordrer dig til at anmelde digitale sexkrænkelser. Du kan både anmelde på vegne af dig selv og andre, ligesom du kan anmelde en anden person, hvis denne har sendt krænkende materialer til dig. 

 

Du kan også ringe 114 eller henvende dig personligt på en politistation.

Du bedes have følgende oplysninger klar

Hvis du har NemID/MitID, skal du have det parat

Evt. oplysninger om den mistænkte, f.eks. personligt navn, brugernavn på sociale medier eller hjemmeside, e-mail-adresse og/eller telefonnummer

Navne på de platforme eller sociale medier, hvor krænkelsen evt. har fundet sted (fx Facebook eller Snapchat)

Link til hjemmesiden (hjemmesidens www-adresse, også kaldet URL), eller navn på det eller de websteder, hvor krænkelsen er sket

Det sker der, når du har indsendt din anmeldelse
Der kan gå nogle dage, før en digital anmeldelse er registreret. 
Du kan downloade din anmeldelse fra skærmen, når den er udfyldt og sendt til politiet.
Du, eller den du anmelder for, modtager en kvittering i e-Boks fra den politikreds, der behandler din anmeldelse.
Vi kontakter dig, eller den du anmelder på vegne af, så hutigt det er muligt.
Værd at vide om digitale sexkrænkelser

En digital sexkrænkelse er typisk en handling, hvor nøgenbilleder eller video/billeder af seksuel karakter bliver delt eller offentliggjort uden tilladelse fra den afbildede person.

 

Billederne og videoerne deles typisk ofte via internettet, mobiltelefoner m.v.

En digital sexkrænkelse er strafbar og efterforskes af politiet. Vi opfordrer alle, der har været udsat for en digital sexkrænkelse, til at anmelde det.
 
Du kan anmelde en digital sexkrænkelse ved at møde op på din lokale politistation, ved at kontakte politiet på 114 eller ved at foretage en anmeldelse digitalt.
 
Hvis du henvender dig på din lokale politistation, sørger politiet for, at du kan indgive din anmeldelse under diskrete rammer.

Når din anmeldelse skal behandles, kan det være afgørende, at den digitale sexkrænkelse kan dokumenteres. Det hjælper politiet til at afdække, hvad der konkret er sket, og hvilke af straffelovens bestemmelser der kan være overtrådt.
 
Det er politiets ansvar at dokumentere det strafbare forhold. Billeder og videoer på internettet kan dog være flygtige og dermed være forsvundet, når vi vil sikre materialet. Du kan derfor hjælpe os ved at downloade eller tage screenshots af det krænkende materiale på den hjemmeside, hvor du er afbilledet.
Sørg gerne for, at alle informationer på skærmen er synlige. Du kan finde vejledninger til, hvordan du tager skærmbilleder herunder. Vælg den enhed, du anvender:

 

Windows-computer

Mac-computer

iPhone eller iPad

 

Hvis du anvender en telefon eller tablet med Android, afhænger proceduren af mærke og model, men du kan som regel finde hjælp på producentens hjemmeside.
 
Vær opmærksom på ikke at opsøge eller downloade krænkende materiale, der afbilder andre, da det kan være en overtrædelse af straffeloven.
 
Du kan sende dokumentationen til politiet på to måder. Anmelder du digitalt, får du i formularen oplyst den e-mailadresse, du kan bruge til at sende din dokumentation.
 
Anmelder du på din lokale politistation, kan dokumentationen afleveres her eller fremsendes på en e-mailadresse, som din sagsbehandler oplyser.

 
Når politiet har modtaget din anmeldelse, begynder den egentlige sagsbehandling. I politiet vil vi også hjælpe dig med at få fjernet det krænkende materiale. Vi tager derfor på dine vegne kontakt til den eller de internetplatform(e), hvor det krænkende materiale befinder sig. Vi beder om, at materialet bliver fjernet, og at platformen i muligt omfang sikrer data om den person, som har uploadet materialet.
 
De fleste etablerede platforme er som regel villige til at efterkomme politiets anmodninger. Erfaringen viser dog, at der også er platforme, det kan være svært at få etableret kontakt til.
 
Der er desuden tilfælde, hvor det ikke er muligt for politiet at få fjernet det krænkende materiale, fx fordi indholdet ikke er ulovligt i det land, hvor internetplatformen er hjemmehørende.
 
Der kan også være tilfælde, hvor politiet kun kan rette henvendelse til internetplatformen gennem internationalt retshjælpssamarbejde. I disse tilfælde kan der desværre forekomme længere sagsbehandlingstid.
 
Det følger af databeskyttelsesreglerne, at du har ret til at anmode søgemaskiner (fx Google, Bing, Yahoo mv.) om at få fjernet søgeresultater, som fremkommer ved søgning på dit navn e.l. (også kaldet afindeksering).
 
Det hjælper vi dig med, når du anmelder en sag om digitale sexkrænkelser til politiet. På den måde kan du få fjernet henvisninger til krænkende billeder eller videoer af dig, som er forbundet med dit navn.
 
Det kan være særligt krænkende, hvis dit navn er koblet til de billeder, videoer mv. om dig, som er delt uden dit samtykke på internettet. I så fald vil søgninger på dit navn via internetsøgemaskiner såsom Google og Bing føre til, at billederne kommer frem i søgeresultatet.
 
Du har efter databeskyttelsesreglerne ret til at anmode Google og andre søgemaskiner om at få fjernet søgeresultatet, som fremkommer ved søgning på dit navn e.l.
 
Når søgemaskiner fjerner søgeresultater, fjerner de kun de links, der fører hen til hjemmesider på internettet. Søgemaskinerne fjerner ikke indholdet fra internettet, men sletter det kun fra de relevante søgeresultater.
 
Da reglerne kun gælder for EU, vil en søgning efter billederne m.v., som foretages af nogen, der befinder sig uden for EU - eller via en server, som befinder sig uden for EU - stadig kunne indebære, at billederne m.v. fortsat er del af søgeresultatet.
 
Vær opmærksom på, at hvis det krænkende materiale på ny deles på internettet, efter det er blevet fjernet fra søgeresultatet på en søgemaskine, vil det generere en ny indeksering, og du skal på ny bede om at få materialet fjernet.
 

Gå til søgemaskinen og brug klageformularen

For at få fjernet et søgeresultat fra en søgemaskine kan du bede den pågældende søgemaskine om at få fjernet søgeresultatet via en særlig formular.

 

Formularer for de største søgemaskiner:

 

Googles formular

 

Bings formular 

 

Yahoos formular 

 

Mulighed for at klage til Datatilsynet

Hvis søgemaskinen nægter at fjerne søgeresultatet, kan du klage til Datatilsynet.

Har du brug for at tale med nogen, kan du anonymt kontakte Offerrådgivningen, som tilbyder personlige samtaler til dig og dine pårørende. Offerrådgivningen vejleder også om, hvilken hjælp der findes og om muligheden for at søge om erstatning.

 

Når du henvender dig hos Offerrådgivningen, har den person, du taler med, tavshedspligt. Offerrådgivningen kan kontaktes døgnet rundt.