Spring til hovedindhold

Forslag

Børn i bilen

Her finder du information om, hvordan du overholder færdselsloven, når du har børn med i bilen.

Værd at vide
Ifølge færdselsloven skal børn under 15 år spændes fast, hvis der er sikkerhedsseler i bilen. Føreren har ansvaret for, at børn under 15 år er fastspændt.

Hvis der ikke er sikkerhedsseler i bilen, fordi din bil er indregistreret, før krav om montering af seler blev indført (biler indregistreret første gang før den 1. juli 1969), må børn under tre år ikke medbringes, og børn på tre år og derover og med en højde under 135 cm skal benytte bagsædet.

Børn på 135 cm eller derover må gerne bruge bilens almindelige sikkerhedssele uden selepude, men det anbefales, at du bruger selepuden, hvis der er behov for det.
Børn under tre år og børn under 135 cm skal anbringes i barnestol eller i sikkerhedsudstyr, der er tilpasset barnets højde og vægt.

Hvis kun forsædet i bilen er forsynet med sikkerhedsseler, skal du placere barnet på forsædet i en fastspændt barnestol, som passer til barnets højde og vægt.

Du må kun anvende en bagudvendt barnestol på forsæde med en frontairbag, hvis airbaggen er deaktiveret.

Hvis hverken forsæde eller bagsæde har sikkerhedssele, hvor der kan monteres særligt tilpasset sikkerhedsudstyr, må børn under tre år ikke medbringes. Børn på tre år og derover med en højde på under 135 cm skal benytte bagsædet.
Det anbefales, at du bruger en babystol ved transport i bil helt fra barnet er nyfødt. I tilfælde af kollision er sikkerheden størst, hvis babystolen er fastspændt med ryggen mod kørselsretningen.

Vær opmærksom på, at du kun må anvende en bagudvendt barnestol på forsæde med en frontairbag, hvis airbaggen er deaktiveret.
Sikkerhedsudstyr til børn skal være godkendt, monteret og anvendt som foreskrevet i brugsanvisningen til udstyret. I Danmark skal sikkerhedsudstyr være godkendt og mærket efter bestemmelserne i ECE 44- eller ECE 129-regulativet.

Sikkerhedsudstyr, der er godkendt efter bestemmelserne i ECE 44-regulativet, skal være forsynet med et E-mærke, og talrækken under eller efter E-mærket skal begynde med enten 03 eller 04.

Er autostolen fastmonteret, hedder godkendelsen ECE (R) 44-05, og i dette tilfælde skal E-mærket begynde med 05. Autostole uden E-mærke er ikke lovlige i Danmark, dog undtaget autostole med den nye standard i-Size mærkning.

Sikkerhedsudstyr, der er godkendt efter ECE 129-regulativet/I-size, omfatter autostole, der fastgøres i et iso-fix beslag. Autostolen skal være forsynet med i-size logoet. Hvis bilen er udstyret med isofixbeslag, er det mest sikkert at bruge en barnestol eller babystol, der kan fastgøres i beslagene.
Du kan finde information om ECE-mærkaten på Færdselsstyrelsens hjemmeside.
Børn på tre år og derover kan lejlighedsvist og over korte afstande medbringes i biler, selvom der ikke er særligt tilpasset sikkerhedsudstyr til rådighed i bilen.

Barnets forældre (herunder stedforældre og plejeforældre) er ikke omfattet af reglen om lejlighedsvis kørsel, og det er et krav, at der ikke må være tale om fast kørsel en eller flere gange om ugen.

Begrebet "korte afstande" defineres i Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 112 af 7. juli 2009 som afstande, der ikke overstiger 50 km. Ved lejlighedsvis kørsel, som beskrevet ovenfor, skal barnet benytte bagsædet og anvende sikkerhedssele.
Du kan lovligt medbringe ét barn i bilen på tre år eller derover på bagsædet og under anvendelse af sikkerhedssele, hvis to øvrige medbragte børn benytter særligt tilpasset sikkerhedsudstyr på bagsædet, og der ikke er plads til at montere sikkerhedsudstyr til det tredje barn.
Kører du med børn på motorcykel eller knallert, som har passagersæder med sikkerhedsseler, skal du overholde samme regler for fastspænding, som gælder ved kørsel i bil, jf. denne vejledning.
Børn på tre år og derover med en højde på under 135 cm skal spændes fast med sikkerhedssele eller andet godkendt sikkerhedsudstyr, i det omfang siddepladsen i bussen er forsynet hermed. Der er ikke krav om, at børn under tre år fastspændes ved kørsel i bus.
Børn under tre år må medbringes på bagsædet af en taxa uden særligt tilpasset sikkerhedsudstyr og uden brug af sikkerhedssele. Børn på tre år og under 135 cm kan medbringes i en taxa uden særligt tilpasset sikkerhedsudstyr, hvis barnet sidder på bagsædet og bruger sikkerhedssele.
Information om, hvornår og hvordan børn skal spændes fast i biler og busser, kan du finde i færdselslovens § 80

I bekendtgørelsen om brug af sikkerhedsseler, som er et supplement til færdselsloven, kan du læse reglerne for at medbringe børn ved taxikørsel, reglerne for lejlighedsvis kørsel med børn og om, at et tredje barn kan benytte en siddeplads på bagsædet, hvis der ikke er plads til at montere sikkerhedsudstyr til dette.

Fortolkning af ovennævnte regler findes i cirkulæreskrivelse om sikkerhedsseler, sikkerhedsudstyr til børn og antallet af passagerer, der lovligt kan befordres.

Reglerne om, at det anvendte sikkerhedsudstyr til børn i biler skal være godkendt og mærket efter særlige regulativer mv. og monteret korrekt, finder du i bekendtgørelse om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler.

Hvis du har yderligere spørgsmål om fastgørelse af børn i bilen, kan du kontakte Færdselsstyrelsen, da regelsættet hører under Transport- og Bygnings- og Boligministeriets område.

Transport- og Bygnings- og Boligministeriet
Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Tlf.: 7221 8899
E-mail info@fstyr.dk
 
Du kan desuden finde mere information på Færdselsstyrelsens hjemmeside, hvor reglerne om sikkerhedsstyr til børn og bil i bus ligeledes er beskrevet.


Senest opdateret: 1. marts 2018