Spring til hovedindhold

Forslag

Hastighedsregler

Er du i tvivl om, hvor hurtigt du må køre? Her finder du information om, hvilke hastighedsgrænser, der gælder på de forskellige veje

Generelle hastighedsregler

Du skal afpasse hastigheden efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Du skal tage hensyn til:

 

  • Vej- og vejrforholdene
  • Sigtbarheden 
  • Køretøjets tilstand 
  • Hvor meget køretøjet er læsset med 
  • Færdselsforholdene i øvrigt.

Hastigheden må aldrig blive højere, end at du bevarer fuldt herredømme over din bil.

 

Du skal kunne nå at standse på den vejstrækning, der er foran køretøjet. Hvis du blænder ned fra fjernlys til nærlys, skal du tilpasse hastigheden til den kortere sigtbarhed, før du blænder ned.

 

Hastighedsgrænser

Følgende hastighedsgrænser gælder, medmindre der lokalt er skiltet med en anden hastighed, eller hvis der er forhold, der kræver nedsat hastighed.

 

   Personbiler, varebiler og 
busser med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg
 
 Køretøjer med tilladt 
totalvægt over 3.500 kg
 
   Uden påhængskøretøj  Med påhængskøretøj  (*1)  Busser   Andre køretøjer
(lastbiler) samt
vogntog (*2)
Motorvej   130 km/t  80 km/t  80 km/t  80 km/t
Motortrafikvej og landevej  80 km/t  80 km/t  80 km/t  80 km/t
Tættere bebygget område (byzone)  50 km/t  50 km/t  50 km/t  50 km/t
Tempo 100-tilladelse3) – motorvej   -  100 km/t  100 km/t  -
 Tempo 100-tilladelse – landevej og motortrafikvej  -  80 km/t  80 km/t  -

 

(1) Påhængskøretøjer er påhængsvogne (ex. trailere), sættevogne og påhængsredskaber (ex. campingvogne) – Motorcykel m/påhængskøretøj kan ikke tempo-100 godkendes.

(2) Vogntog er en lastbil eller en bus, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg med et registreringspligtigt påhængskøretøj.

 

(3) Siden 1. juli 2016 har det været muligt at få en Tempo 100-godkendelse i Danmark. Med en sådan godkendelse må du køre med 100 km/t på motorvej og 80 km/t på landevej og motortrafikvej med en bil med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn.

(4) Hvis du har tilkoblet et påhængskøretøj til din bil, varebil, lastbil eller motorcykel må du aldrig indenfor byzone, på landeveje eller motortrafikveje køre med en hastighed på mere
end 80 km/t. Heller ikke selv om der skulle være skiltet med en højere hastighed. Busser må følge den fastsatte hastighedsbegrænsning indtil 80 km/t.

 

Regler om hastighed

Du kan læse reglerne om hastighed i færdselslovens § 41.

De generelle hastighedsbegrænsninger findes i færdselslovens § 42, og i § 43 er der fastsat hastighedsregler for særlige typer af køretøjer som bus og lastbiler, biler med trailer og Tempo 100-godkendte køretøjer.

 

Færdselsloven