Spring til hovedindhold

Forslag

Sikkerhedsseler

Alle i en bil skal have sikkerhedssele på.

Som udgangspunkt må der ikke transporteres flere personer i en bil, end der er siddepladser med sikkerhedsseler til. Børn med en højde på under 135 cm skal anvende særlig tilpasset sikkerhedsudstyr.
Værd at vide

Regler for børn i bilen 

- samt motorcykel og knallert med passagersæder med sikkerhedsseler.

 • Børn med en højde under 135 cm skal anvende særligt godkendt sikkerhedsudstyr, tilpasset barnets højde og vægt. 
 • Børn må ikke befordres i en barnestol som vender bagud på en passagersiddeplads med frontairbag, medmindre airbaggen er deaktiveret.

Undtagelser (bekendtgørelsens § 4 og § 5):

 1. Taxikørsel: Pligten i § 80a, stk. 1, gælder ikke, når der ikke er særligt tilpasset sikkerhedsudstyr til rådighed og børn under tre år benytter bagsædet, eller børn over tre år benytter bagsædet og anvender sikkerhedssele. 
 2. Lejlighedsvis befordring over korte afstande: Pligten i § 80a, stk. 1, gælder ikke ved befordring af børn på tre år og derover, som foretages af en anden end barnets forældre, hvis der ikke er særligt tilpasset sikkerhedsudstyr til rådighed og barnet benytter bagsædet og anvender sikkerhedssele. 
 3. Der er ikke plads til at montere særligt tilpasset sikkerhedsudstyr: Situationen, hvor to børn benytter særligt tilpasset sikkerhedsudstyr på bagsædet, og der ikke er plads til at montere sikkerhedsudstyr til det tredje barn. § 80a, stk. 1, kan i disse tilfælde fraviges for så vidt angår børn på tre år og derover, når barnet benytter bagsædet og anvender sikkerhedssele.

Regler for børn i biler, der ikke har monteret sikkerhedsseler eller kun delvist er forsynede med seler

 • Børn under tre år må ikke befordres i bilen. 
 • Børn på tre år og derover, og som er under 135 cm høje, må kun befordres på bagsædet. 
 • I de tilfælde, hvor forsædet er forsynet med sikkerhedsseler, men ikke bagsædet, skal barnet benytte en siddeplads på forsædet og anvende særligt sikkerhedsudstyr. 

Busser

Børn på tre år og derover med en højde på under 135 cm skal anvende sikkerhedssele eller andet godkendt sikkerhedsudstyr, i det omfang siddepladsen er forsynet hermed. Der er ikke krav om fastspænding af børn under tre år ved befordring i busser.

 
 

Antallet af passagerer, der befordres i en bil, må ikke overstige antallet af passagersiddepladser forsynet med sikkerhedsseler. Er bilen f.eks. udstyret med fire sikkerhedsseler, må du kun transportere fire personer i bilen.

 

Undtagelser

 • Hvis bilens forsæde ikke er forsynet med seler, må der befordres flere passagerer end siddepladser med seler på forsædet. 
 • Hvis bilens bagsæde eller bagsæderne ikke er forsynet med seler, må der befordres flere passagerer end siddepladser med seler på bagsædet. 

 

Undtagelser (bekendtgørelsens §8)

 1. Befordring af passagerer, som af lægelige årsager er fritaget for at anvende sikkerhedsudstyr.
 2. Politiets, militærpolitiets, forsvarets og redningsberedskabets befordring af passagerer under betingelserne nævnt i § 8, nr. 2.
 3. Befordring af passagerer i bybusser og busser, der er indrettet med mindst 20 procent ståpladser og anvendes til rutekørsel.
 

Det koster et klip i kørekortet, hvis man som fører ikke påser, at:

 • personer under 15 år anvender sikkerhedssele (færdselslovens § 80, stk. 4) 
 • børn under 135 cm anvender godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt (færdselslovens § 80 a, stk. 1) 
 • børn under tre år ikke må befordres i andre biler end busser uden sikkerhedssele (færdselslovens § 80a, stk. 2) 
 • børn, der er over tre år og under 135 cm, alene må befordres på bagsædet i andre biler end busser, der ikke er forsynet med sikkerhedsseler (færdselslovens § 80 a, stk. 2), og 
 • børn under 15 år ikke må befordres i strid med reglerne om antallet af passagerer, der lovligt kan befordres (færdselslovens § 80b, stk. 1). 

Læs mere om klip i kørekortet.