Spring til hovedindhold

Forslag

Skateboard, løbehjul og rulleskøjter

Færdselsregler for kørsel på skateboard, hoverboard, løbehjul og rulleskøjter.

Værd at vide

Når du løber på rulleskøjter eller kører på ikke-motoriseret løbehjul, betragtes du efter færdselsloven som gående, og du skal derfor følge færdselsreglerne herfor.

 

Det vil sige, at du skal færdes på arealer, der er bestemt for gående, og derfor ikke må færdes på cykelstier og kørebaner, men må og skal færdes på fortov, gangsti eller rabat.

 

Cykelsti eller kørebane må kun benyttes, hvis der ikke er fortov, gangsti eller rabat.

Motoriseret løbehjul er et elektrisk to-akslet køretøj med styr, men uden siddeplads eller pedaler.

 

Du skal være fyldt 15 år for køre på motoriseret løbehjul, og du skal generelt følge færdselsreglerne for cykler og cyklister. Det betyder, at du skal køre på cykelstien, hvis der er en cykelsti og følge cyklistsignaler og -skiltning.

 

Du skal køre med lys hele døgnet, og lygterne skal sidde på køretøjet. Forlygten skal lyse hvidt eller gult, og baglygten skal lyse rødt. Alle lygter skal kunne ses på mindst 300 meters afstand.

 

Det motoriserede løbehjul skal også være forsynet med reflekser, så der er mindst én hvid foran, én rød bagpå og én gul eller hvid, der er synlig fra siderne.

 

Et motoriseret løbehjul må højst kunne køre 20 km/t ved egen kraft.

 

Spirituskørsel og kørsel i narkotika- eller medicinpåvirket tilstand på motoriseret løbehjul straffes efter reglerne for sådan kørsel på lille knallert, hvor promillegrænsen er 0,5.

 

Gode råd ved kørsel på motoriseret løbehjul og ledsagelse af børn, der kører på motoriseret løbehjul

Motoriserede skateboards, hoverboards eller segboards er typisk små en- eller to-akslede elektriske køretøjer uden styr, siddeplads og pedaler, hvor hastighed og retning justeres via førerens balance og vægt.

 

Du skal være fyldt 15 år for køre på køretøjerne, og du må kun køre på cykelstier. Hvis du kører inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højst 50 km/t, må du køre på kørebanen, hvis der ikke findes en cykelsti. Du skal i øvrigt generelt følge færdselsreglerne for cykler og cyklister.

 

Du skal køre med lys hele døgnet, og lygterne skal sidde på dig eller på køretøjet. Forlygten skal lyse hvidt eller gult og baglygten skal lyse rødt. Alle lygter skal kunne ses på mindst 300 meters afstand.

 

Køretøjet eller føreren skal også være forsynet med reflekser, så der er mindst én hvid foran, én rød bagpå og én gul eller hvid, der er synlig fra siderne.

 

Køretøjerne må højst kunne køre 20 km/t ved egen kraft.

 

Spirituskørsel og kørsel i narkotika- eller medicinpåvirket tilstand på selvafbalancerende køretøj og motoriseret skateboard straffes efter reglerne for sådan kørsel på lille knallert, hvor promillegrænsen er 0,5.

 

Gode råd ved kørsel på køretøjerne og ledsagelse af børn, der kører på motoriseret skateboard, hoverboard eller segboard


Hvis du løber på et ikke-motoriseret skateboard, betragtes du som gående og skal derfor følge reglerne for gående og færdes på færdselsarealer, der er bestemt for gående.

 

Det vil sige, at du ikke må færdes på cykelstier og kørebaner, men må og skal færdes på fortov, gangsti eller rabat.

 

Cykelsti eller kørebane må kun benyttes, hvis der ikke er et fortov, gangsti eller rabat.

Du bliver betragtet som gående, når du løber på løbehjul, rulleskøjter eller skateboard. Gående skal benytte fortov, gangsti, eller rabat, og cykelsti eller kørebane må kun benyttes, hvis der ikke er et fortov.

Færdselsloven

 

Når det gælder motoriserede løbehjul, motoriserede skateboards og selvbalancerende køretøjer som fx hoverboards og segboards, findes reglerne i to bekendtgørelser, der handler om forsøgsordninger for køretøjerne.

 

Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul

Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard

Forsøgsordninger for små motoriserede køretøjer

 

Mere information

Hvis du har yderligere spørgsmål om motoriserede skateboards, hoverboards, og løbehjul og hvor du må køre på dem, kan du kontakte Færdselsstyrelsen, da regelsættet hører under Transport- og Bygnings- og Boligministeriets område:

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Tlf.: 7221 8899
E-mail info@fstyr.dk