Spring til hovedindhold

Forslag

Automatisk Nummerpladegenkendelse

Automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) er et intelligent system med nummerpladescannere, som kan alarmere politiet, hvis et køretøj, som er registreret i politiets systemer, passerer et kamera.

Værd at vide

Det primære formål med ANPG er bekæmpelse af grænseoverskridende og alvorlig kriminalitet, men ANPG bidrager bl.a. også til at øge færdselssikkerheden.

 

ANPG bruges til at efterforske alt fra fx terrorhændelser, drab samt rocker- og bandekriminalitet til fx narkotikasmugling, indbrudskriminalitet og færdselslovsovertrædelser.

Der er både mobilt og stationært ANPG-udstyr. ANPG fungerer ved, at kameraer, som enten er monteret på en patruljevogn (mobilt udstyr), på en trefod (mobilt udstyr) eller på master ved vejene (stationært udstyr), optager billeder af de køretøjer, der passerer kameraet.

 

De oplysninger, politiet indsamler ved brug af ANPG-udstyret, lagres enten i ANPG's hit-del eller no-hit-del.

 

Hit-delen indeholder oplysninger om de køretøjer, som er registreret på en såkaldt hotliste i ANPG. Hotlisterne modtager data fra forskellige registre i politiet.

 

Derudover kan et køretøj registreres manuelt på en hotliste, hvis vi vurderer, at køretøjet er interessant for politiet. I så fald skal visse betingelser være opfyldt.

 

No-hit-delen indeholder oplysninger om de køretøjer, der passerer ANPG-kameraerne, men som ikke er registreret på en hotliste.

 

Det bagvedliggende system kan ud fra en logik aflæse og genkende nummerplader på de køretøjer, der passerer kameraerne, og sammenholde nummerpladeoplysningerne med hotlisterne i ANPG.

 

Hvis køretøjet er registreret på en hotliste, får politiet en notifikation. Systemet gemmer i en begrænset periode et billede af køretøjet og nummerpladen, så aflæsningen efterfølgende kan verificeres.

 

Der er altså ikke tale om, at politiet sidder og følger med i, hvad borgerne foretager sig. Det er et automatisk system, der reagerer, hvis det genkender en nummerplade, som vi af den ene eller anden grund har registreret på en hotliste.

 

Hvis en patruljevogn, der er udstyret med ANPG-udstyr, får et hit, kan medarbejderne i patruljevognen reagere på hittet med det samme. Hvis et af de stationære ANPG-kameraer får et hit, bliver der sendt en besked herom til politikredsen, der herefter kan reagere på hittet.

Politiet kan registrere en nummerplade på en hotliste, hvis nummerpladen:

 

 • skal inddrages på grund af manglende syn,
 • skal inddrages på grund af manglende forsikring,
 • er tilknyttet køretøjer, der er afmeldt eller i øvrigt ikke må anvendes på færdselslovens område,
 • er efterlyst, tabt eller anvendes uberettiget,
 • er tilknyttet virksomheder, der konkret er mistænkt for visse overtrædelser af reglerne om cabotagekørsel,
 • er tilknyttet virksomheder, der konkret er mistænkt for at overtræde reglerne om brug og anvendelse af takografer inden for vejtransport,
 • er tilknyttet virksomheder, der konkret er mistænkt for at overtræde reglerne om brug og anvendelse af anlæg, der er monteret som en del af det typegodkendte køretøj til at reducere emissionen fra køretøjet,
 • er tilknyttet efterlyste køretøjer,
 • er tilknyttet personer, hos hvem førerretten er inddraget eller frakendt ubetinget,
 • formodes at være forfalskede eller falske,
 • er tilknyttet brugsstjålne køretøjer,
 • er knyttet til personer, der konkret er mistænkt for lovovertrædelser, som kan straffes med fængsel i mindst et år og seks måneder,
 • er tilknyttet personer, der er eftersøgt af humanitære grunde eller eftersøgt til afsoning eller tilsigelse til retsmøder,
 • er registreret i Schengeninformationssystemet med henblik på diskret eller målrettet kontrol,
 • er registreret i Schengeninformationssystemet med henblik på beslaglæggelse eller anvendelse som bevismiddel i en straffesag,
 • er knyttet til personer, der konkret er mistænkt for grove strafbare handlinger omfattet af kriminalitetskravet for registrering i Schengeninformationssystemet med henblik på diskret overvågning, og
 • er tilknyttet personer, der er dømt, sigtet eller konkret mistænkt for at være involveret i alvorlig og organiseret kriminalitet inden for de områder, der efter Rigspolitiets bestemmelse er undergivet systematisk politimæssig monitering.
Politikredsene er udstyret med kameraer til i alt 70 patruljekøretøjer. Derudover er der monteret stationære kameraer 48 steder rundt om i landet.

Oplysninger, der registreres i ANPG's no-hit-del, slettes 24 timer efter registreringen.

 

Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne er registreret som led i en målrettet politiindsats. I så fald må de opbevares i 30 dage. En målrettet politiindsats kan fx vedrøre indbrudskriminalitet i et bestemt område.

 

Data indsamlet i forbindelse med patruljekørsel eller ved brug af stationært udstyr, der ikke understøtter en målrettet politiindsats, slettes således 24 timer efter indsamlingen.

 

Oplysninger, der registreres i ANPG's hit-del opbevares i henholdsvis tre måneder, et år og to år afhængig af, på hvilket grundlag oplysningerne er blevet registreret på en hotliste.

 

I helt ekstraordinære situationer, fx i tilfælde af terrorangreb eller lignende alvorlige hændelser, kan rigspolitichefen beslutte, at slettefristerne på henholdsvis 24 timer og 30 dage kan udskydes.