Spring til hovedindhold

Forslag

Digital takograf

Den digitale takograf registrerer elektronisk oplysninger om køretøjets og førerens aktiviteter, fx køretider.

Alle nye køretøjer, som bliver taget i brug for første gang efter den 1. maj 2006, og som skal udføre kørsel, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, skal have installeret en digital takograf.

 

Hvordan virker den digitale takograf

Den digitale takograf registrerer elektronisk oplysninger om køretøjets og førerens aktiviteter, fx køretider. Den digitale takograf lagrer oplysningerne i et elektronisk datalager, som er indbygget i takografen, og på det førerkort, som føreren skal anvende i takografen.

 

Føreren

Føreren skal anvende et førerkort også kaldet et takografkort. På førerkortet registreres alle førerens aktiviteter i en periode på 28 dage. Når de 28 dage er gået, overskrives tidligere oplysninger på kortet.
Find blanketten til ansøgning om takografkort (førerkort)

 

Virksomheden

Virksomheden skal anvende et virksomhedskort også kaldet et takografkort. Virksomheden skal anvende virksomhedskortet for at sikre, at data i den digitale takograf registres som virksomhedens data, ligesom kortet skal anvendes, når virksomheden skal overføre, gemme og sikre data.
Find blanketten til ansøgning om takografkort (virksomhedskort)

Hvordan skal den digitale takograf og takografkort bruges

Regler for, hvordan føreren og transportvirksomheden skal bruge takografkort og den digitale takograf, findes i Bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om udstedelse af takografkort, med senere ændringer, og de vedhæftede forordninger samt i Forskrifter for brug af kontrolapparater.

 

Hvordan ansøges om takografkort

Reglerne for at ansøge om takografkort kan du finde i bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om udstedelse af takografkort, som er ændret ved bekendtgørelse 809 af 4. juli 2006.
Læs mere om udstedelse af takografkort her

 

Forskrifter for brug af takografer

I ”Forskrifter for brug af kontrolapparater” kan du læse, hvordan føreren og virksomheden skal anvende dels en analog takograf , dels en digital takograf.

I forskrifterne er det bl.a. beskrevet, hvordan føreren skal betjene takografen, foretage registreringer af tidsgrupper og forholde sig i særlige situationer, fx ved driftsforstyrrelser og nødstilfælde. Det fremgår endvidere, hvilke oplysninger der skal medbringes under kørslen til brug for politiets kontrol.

Transportvirksomhedens forpligtelser er også beskrevet i forskrifterne.
Forskrifter for brug af kontrolapparater