Spring til hovedindhold

Forslag

Hvad er takografkort?

Læs om takografkortet her - hvad er et takografkort, hvem skal have et, og hvordan får du fat i et.

Takografkort er chipkort, der bruges sammen med den digitale takograf, og som gør det muligt for takografen at identificere kortindehaveren samt overføre og gemme data. Der er fire typer takografkort:

 • Førerkort
 • Virksomhedskort
 • Værkstedskort
 • Kontrolkort

 

Hvem skal have takografkort

Føreren skal have et førerkort, som udstedes til føreren personligt, og som skal anvendes, når vedkommende skal føre et køretøj, der er udstyret med en digital takograf.

 

Transportvirksomheden skal have et virksomhedskort, der udstedes til virksomheden, og som skal anvende det til at sikre, at data i takografen registreres som tilhørende virksomheden.

 

Det autoriserede værksted, der skal servicere takografen, skal have værkstedskort, som udstedes til værkstedet og personificeres til den mekaniker, der skal udføre arbejdet, og som er uddannet hertil.

 

Kontrolmyndigheden, der skal kontrollere, at køre- og hviletidsreglerne overholdes, skal have kontrolkort.

 

Hvor finder du reglerne for udstedelse af takografkort

Reglerne om udstedelse af takografkort kan du finde i bekendtgørelse om udstedelse af takografkort.

Hvordan anvendes takografkort

Regler for, hvordan føreren og transportvirksomheden skal bruge takografkort og den digitale takograf, findes i Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport, og de vedhæftede forordninger samt i Forskrifter for brug af kontrolapparater (pdf).

Hvilke regler er der for fornyelse af takografkort?

 

Førerkort

 • Der kan tidligst søges om nyt førerkort to måneder før udløbsdatoen.
 • Der skal senest 15 dage før udløbsdatoen søges om nyt fartskriverkort (hvis man vil være sikker på at have det fornyede førerkort til anvendelsesdatoen træder i kraft).
 • Det nye (fornyede) førerkort gælder dagen efter, at det gamle udløber.
 • Det gamle førerkort skal ikke afleveres, hvis der er tale om fornyelse.

Virksomhedskort

 • Samme tidsfrist som for ansøgning af førerkort gælder.
 • Bemærk, at virksomheden skal udfylde en ansøgningsblanket for hvert virksomhedskort, de ønsker at forny. Proceduren er anderledes i forhold til førstegangsudstedelse af virksomhedskort, hvor man blot kan anføre, hvor mange kort man ønsker. Dette skyldes, at virksomhedskortet bliver forsynet med et unikt nummer, som får et "gentagelsesnummer".
 • Det gamle virksomhedskort skal ikke afleveres, hvis der er tale om fornyelse.

Værkstedskort

 • Samme tidsfrister som for ansøgning af førerkort gælder.
 • Det gamle værkstedskort skal ikke afleveres, hvis der er tale om fornyelse.

 

Takografkort (førerkort) til færøske chauffører

Ved bekendtgørelse nr. 724 af 14. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort er det gjort muligt for chauffører bosat på Færøerne at få udstedt et førerkort i Danmark.

Det bemærkes i den forbindelse, at enkelte af de bogstaver, der kan indgå i navnene på de færøske chauffører, ikke kan gengives i de danske førerkort. Chaufførens navn på førerkortet kan derfor fremstå med andre bogstaver, end chaufførens navn på kørekortet.

Endvidere har færøske personnumre færre cifre end danske personnumre. Det er kun muligt at udstede førerkort til chauffører med danske personnumre, og færøske chauffører vil derfor få tildelt et dansk personnummer i forbindelse med ansøgningen om førerkort i Danmark. Det personnummer der fremgår af førerkortet, vil derfor være et andet, end det færøske personnummer der fremgår af chaufførens kørekort.

 
Afvis cookies