Spring til hovedindhold

Forslag

Tvangsruter

Transport af farligt gods skal ske ad bestemte ruter. Få et overblik her.

Politidirektøren i en politikreds kan bestemme, at transport af visse typer af farligt gods skal ske ad bestemte ruter, i tættere bebygget område, eller forbyde kørsel med samme i nærmere angivne zoner eller strækninger i og uden for tættere bebygget område.

Du må kun fravige lokalt fastsatte tvangsruter for farligt gods og køre i forbudszoner eller ad forbudsstrækninger, hvis du inden kørslen har fået dispensation af politiet. Farligt gods omfattet af tvangsruter fremgår af bilag 4 i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Ansøg om dispensation

 

Vælg den ønskede politikreds nedenfor og find de lokale tvangsruter:

Nej tak til cookie