Spring til hovedindhold

Forslag

Gennemførelse af køre- og teoriprøver ift. COVID-19

Politiets afvikling af køre- og teoriprøver genoptages fra 29. april 2020. Her er retningslinjer for gennemførelse ift. Covid-19-situationen.

Afvikling af køreprøver

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

 

Konkret i forhold til afvikling af køreprøver indebærer de generelle retningslinjer, uanset køretøjets art, at:

 

 • Prøvesagkyndige skal foretage en besigtigelse og en følgende vurdering af prøvetager inden køreprøven. Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, tages der en samtale om udsættelse af prøven. Kompetencen til at afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige. Den prøvesagkyndige skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor køreprøven afsluttes/ej indledes.
 • Skolevognen skal være tydeligt rengjort umiddelbart før køreprøven.
 • Skolevognens fælles kontaktpunkter (herunder bakspejl, rat, gearstang, håndbremse, håndtag, lyskontakter, paneler m.m.) rengøres/afsprittes i overværelse af prøvesagkyndig umiddelbart før prøven. Sundhedsstyrelsen betragter ikke sædebetræk, som kontaktpunkt. Det er kørelærerens ansvar, at der er sprit/desinfektion og papir til rådighed for rengøring af kontaktpunkter.
 • Prøvesagkyndige skal som minimum vaske hænder eller bruge håndsprit inden hver køreprøve.
 • Prøvetager skal vaske hænder eller bruge håndsprit umiddelbart før køreprøve.
 • Tiden med tæt kontakt mellem prøvesagkyndig og prøvetager mindskes, fx ved at indledende forklaring og instruktion finder sted uden for bilen.
 • Undgå at give hånd til prøvetager.

Der skal ikke benyttes værnemidler under køreprøven.

 

Afvikling af teoriprøver

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

 

 • Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, kan vedkommende ikke deltage i teoriprøven. Der tages i så fald en samtale med prøvetager om udsættelse af prøven. Kompetencen til afslutte, ej indlede, prøven ligger hos den prøvesagkyndige/tilsynsførende. Den prøvesagkyndige/tilsynsførende skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor teoriprøven afsluttes/ej indledes.
 • Lokaler indrettes, så der kan holdes afstand mellem prøvesagkyndige/tilsynsførende og mellem prøvedeltagere, fx ved at fordele prøvedeltagere i mindre hold eller over flere lokaler m.v.
 • Der bør som minimum være to meters afstand mellem prøvedeltagernes pladser i test- og ventelokaler.
 • Der må maksimalt tillades adgang for en person per 4 m2 gulvareal og højest 10 personer i lokalet.
 • Det påhviler de ansvarlige for den enkelte lokalitet at sikre ovenstående.
 • Prøvedeltagerne instrueres i at møde præcis og respektere afstand, så de undgår fælles ventetid og overholder afstand inden/under/efter prøveaflæggelse.
 • Prøvedeltagerne instrueres i at iagttage god håndhygiejne inden prøve.

Der skal sikres jævnlig rengøring af teoriprøvelokaler, og herunder rengøring af kontaktflader, fx håndtag, lyskontakter, bordoverflader, kuglepenne m.v. mellem hver prøveafvikling.

Afvis cookies