Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om betalingsaftale

Hvis du har svært ved at betale din bøde, kan du ansøge om at få bøden nedsat, at få betalingen udsat eller at betale via en afdragsordning.

Ansøg om betalingsaftale som borger

Du kan sende din ansøgning om en betalingsaftale til bødeafdelingen via e-boks. Du skal bruge dit NemID for at logge ind.

Udfyld og send ansøgning

Ansøg om betalingsaftale som virksomhed

Du kan sende din ansøgning om en betalingsaftale til bødeafdelingen via e-boks. Du skal bruge dit medarbejder-NemID for at logge ind.

Udfyld og send ansøgning
hav følgende oplysninger parat

NemID, hvis du kontakter os via Digital Post

Journalnummer på din bøde

Oplysninger om, hvilken politikreds der har udstedt bøden

Samtykkeerklæring, hvis du henvender dig på vegne af en anden person

 

Kontakt bødeafdelingen

Har du spørgsmål til din bøde, eller ønsker du at betale på en anden måde?

Kontakt os
Om betalingsmuligheder, og hvad du skal gøre
Du kan få nedsat din bøde til det halve, hvis du har en særlig lav indkomst. Bøden vil dog ikke kunne blive sat ned til mindre end 500 kr. Du kan få nedsat din bøde, hvis din gennemsnitlige indkomst er mindre end 14.316,25 kr. per måned eller 171.795 kr. per år (2020) før skat.   
 
Du kan dog ikke få din bøde nedsat, hvis bøden allerede er fastsat på baggrund af din indkomst, eksempelvis i sager om spirituskørsel, kørsel i påvirket tilstand, kørsel i frakendelsestiden m.v. Indkomstbestemte bøder bliver fastsat ud fra din indtægt i senest afsluttede kalenderår. Hvis din indtægt på gerningstidspunktet har ændret sig væsentligt i forhold hertil, skal du kontakte bødeafdelingen for at få genberegnet din bøde.

I bødeafdelingen vurderer vi dine muligheder for at få nedsat din bøde ved hjælpe af oplysninger fra Gældsstyrelsen. Du skal først betale bøden, når du har fået svar på din ansøgning.
 
Når vi skal vurdere, om du kan få nedsat din bøde, tager vi udgangspunkt i din samlede indkomst i det senest afsluttede kalenderår. Du kan få din bøde nedsat, hvis din samlede indkomst sidste år var højst 171.795 kr. (2020). 

Hvis du mener, at der er sket markante ændringer i din indkomst siden årsskiftet, indhenter vi nye oplysninger fra Skattestyrelsen. Ud fra disse oplysninger vurderer vi, om din indkomst i gerningsmåneden var atypisk i forhold til din normale indkomst. 

Hvis vi vurderer, at din indkomst i gerningsmåneden svarer til din normale indkomst, kan du få nedsættelse, hvis indkomsten i gerningsmåneden var højst 14.316,25 kr. (2020). 

Hvis vi vurderer, at din indkomst i gerningsmåneden afviger væsentligt fra din normale indkomst, kigger vi på din indkomst i det løbende år frem til og med gerningsmåneden. Du kan så få nedsættelse, hvis din indtægt i denne 12-måneders periode var højst 171.795 kr. (2020).

Du kan henvende dig til bødeafdelingen via e-Boks og oplyse, at du vil klage over afgørelsen. Her skal du medsende dokumentation for, at din indtægt er anderledes end det, bødeafdelingen har brugt til beregning af din ansøgning.

Se kontaktoplysninger

Hvis du har svært ved at betale hele bøden på én gang, kan du søge om at betale din bøde via en afdragsordning. Afdragsordningen kan maksimalt løbe over seks måneder. Fx kan en bøde på 3.000 kr. afdrages med 500 kr. om måneden i seks måneder. 

Hvis du har svært ved at betale bøden nu, kan du også søge om at få udsat betalingen af din bøde. Bøden skal dog være betalt senest efter seks måneder. 

 

Du kan ansøge om både nedsættelse og udsættelse, men bøden skal være betalt inden for seks måneder. Det betyder, at du eksempelvis kan få udsættelse i tre måneder og derefter afdrage din bøde i løbet af de efterfølgende tre måneder.

 

Du skal først betale bøden, når du har fået svar på din ansøgning. 

Når du har fået en afdragsordning, vil du modtage en opkrævning i din e-Boks. Der kommer en opkrævning hver måned, indtil hele bøden er betalt.
Det er desværre ikke muligt at tilmelde en afdragsordning til Betalingsservice. Du skal derfor selv sørge for at betale afdragene hver måned, indtil hele bøden er betalt.
Hvis du ikke betaler din bøde, og du ikke kontakter politiet inden betalingsfristens udløb, bliver din sag sendt til retten. Sker det, kan retten dømme dig til at betale bøden, uden at du er til stede ved retsmødet. Du kan ikke anke dommen, og du kan ikke få nedsat din bøde.

 

Retten vil sende dommen til dig i din e-Boks. Betalingsoplysningerne vil blive sendt til dig i et særskilt brev fra politiet. Hvis du stadig ikke betaler, vil din bøde blive overført til Gældsstyrelsen. Bøden vil herefter fremgå af din årsopgørelse.

Afvis cookies