Spring til hovedindhold

Forslag

Betalingsaftaler

Søg om at få din bøde nedsat, udsat eller at få mulighed for at betale din bøde via en afdragsordning.

Søg om nedsættelse

Du kan få nedsat din bøde til det halve, hvis du har en særlig lav indkomst. Bøden vil dog ikke kunne blive sat ned til mindre end 500 kr. Du kan få nedsat din bøde, hvis din gennemsnitlige indkomst er mindre end 14.153,75 kr. per måned eller 169.845 kr. per år (2019) før skat.  

 

I bødekontoret vurderer vi dine muligheder for at få nedsat din bøde ved at søge i Gældsstyrelsens systemer. Du skal først betale bøden, når du har fået svar på din ansøgning.

 

Søg om afdragsordning eller udsættelse

Du kan søge om at betale din bøde via en afdragsordning. Afdragsordningen kan maksimalt løbe over seks måneder. Fx kan en bøde på 3.000 kr. afdrages med 500 kr. om måneden i seks måneder. 

 

Du kan også søge om at få udsat betalingen af din bøde. Bøden skal dog være betalt senest efter seks måneder. Du skal først betale bøden, når du har fået svar på din ansøgning. 

Kontakt politiets bødekontor

Har du spørgsmål til din bøde, eller ønsker du at betale på en anden måde?

Kontakt os
hav følgende oplysninger parat

NemID, hvis du kontakter os via Digital Post

Journalnummer på din bøde

Oplysninger om, hvilken politikreds der har udstedt bøden

Samtykkeerklæring, hvis du henvender dig på vegne af en anden person

Om betalingsmuligheder, og hvad du skal gøre
Politiets bødekontor tager udgangspunkt i din indkomst på gerningstidspunktet, medmindre du i den pågældende måned har haft en markant højere eller lavere indkomst end sædvanligt. Hvis det er tilfældet, ser vi på din samlede årsindkomst, der ikke må overstige 169.845 kr. per år (2019) før skat.
Har du kørt spiritus- og narkotikakørsel, bliver det straffet med en bøde eller en fængselsstraf. Vær opmærksom på, at du kun kan få nedsat en bøde for spiritus- og narkokørsel, hvis din indtægt har ændret sig væsentligt siden gerningstidspunktet. I så fald kan du få genberegnet din bøde.
Hvis du ikke betaler din bøde, og du ikke kontakter politiet inden betalingsfristens udløb, bliver din sag sendt til retten. Sker det, kan retten dømme dig til at betale bøden, uden at du er til stede ved retsmødet. Du kan ikke anke dommen, og du kan ikke få nedsat din bøde.

 

Retten vil sende dommen til dig i din e-Boks. Betalingsoplysningerne vil blive sendt til dig i et særskilt brev fra politiet. Hvis du stadig ikke betaler, vil din bøde blive overført til Gældsstyrelsen. Bøden vil herefter fremgå af din årsopgørelse.

Afvis cookies