Spring til hovedindhold

Forslag

Klager og aktindsigt

Klag over din bøde, eller søg aktindsigt for at se, hvad der er sket i din sag. Du kan få din sag behandlet af en dommer i et retsmøde.

Klag over din bøde

Du kan få sagen behandlet af en dommer i et retsmøde, hvis du kontakter politiets bødekontor. Din bøde vil derefter blive sendt til retten, og du vil blive indkaldt til et retsmøde. Vælger du at møde i retten med en advokat, skal du selv betale for sagsomkostninger til advokaten.  

 

Søg aktindsigt

Alle har som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning, jf. Offentlighedsloven. Du kan søge aktindsigt ved at kontakte politiet.  

Kontakt politiets bødekontor

Har du spørgsmål til din bøde, eller ønsker du at betale på en anden måde?

Kontakt os
hav følgende oplysninger parat

NemID, hvis du kontakter os via Digital Post

Journalnummer på din bøde

Oplysninger om, hvilken politikreds der har udstedt bøden

Samtykkeerklæring, hvis du henvender dig på vegne af en anden person

Om klager og aktindsigt - og hvad du skal gøre
Dommeren kan bestemme, at du skal betale sagsomkostninger i din egen sag. Sagsomkostninger kan fx være salær til din forsvarer, tekniske undersøgelser, transport af køretøjer mm.
Hvis du ikke betaler din bøde, og du ikke kontakter politiet inden betalingsfristens udløb, bliver din sag sendt til retten. Sker det, kan retten dømme dig til at betale bøden, uden at du er til stede ved retsmødet. Du kan ikke anke dommen, og du kan ikke få nedsat din bøde. 

 

Retten vil sende dommen til dig i din e-Boks. Betalingsoplysningerne vil blive sendt til dig i et særskilt brev fra politiet. Hvis du stadig ikke betaler, vil din bøde blive overført til Gældsstyrelsen. Bøden vil herefter fremgå af din årsopgørelse.

Har du kørt spiritus- og narkotikakørsel, bliver det straffet med en bøde eller en fængselsstraf. Vær opmærksom på, at du kun kan få nedsat en bøde for spiritus- og narkokørsel, hvis din indtægt har ændret sig væsentligt siden gerningstidspunktet. I så fald kan du få genberegnet din bøde.
Afvis cookies