Spring til hovedindhold

Forslag

Om bøder

Du kan blive straffet økonomisk med en bøde, hvis du overtræder færdselsloven, straffeloven eller en særlov.

Du får bøden i din e-Boks, og den betales senest 30 dage fra den dato, der står på bøden. 

 

Sådan betaler du din bøde

Betalingsmuligheder

Kontakt politiets bødekontor

Har du spørgsmål til din bøde, eller ønsker du at betale på en anden måde?

Kontakt os
hav følgende oplysninger parat

NemID, hvis du kontakter os via Digital Post

Journalnummer på din bøde

Oplysninger om, hvilken politikreds der har udstedt bøden

Samtykkeerklæring, hvis du henvender dig på vegne af en anden person

Værd at vide om bøder

Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser eller trafikofre. Bidraget opkræves sammen med din bøde. Du skal betale et bidrag på 500 kr. til Offerfonden, hvis du:

  • Accepterer bøden eller idømmes straf for overtrædelse af straffeloven, forvaring eller ungdomssanktion
  • Idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller ungdomssanktion for overtrædelser af andre love end straffeloven
  • Accepterer eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten
  • Accepterer eller idømmes kørselsforbud, eller hvor den pågældende lovovertrædelse efter færdselsloven indebærer et såkaldt klip i kørekortet

Der kan være tilknyttet sagsomkostninger til din forseelse. Eksempler på sagsomkostninger kan være en hunds ophold på internat eller udtagelse af blodprøve i forbindelse med spiritus- eller narkokørsel. Eventuelle sagsomkostninger vil blive opkrævet sammen med din bøde.

Hvis du ikke betaler din bøde, og du ikke kontakter politiet inden betalingsfristens udløb, bliver din sag sendt til retten. Sker det, kan retten dømme dig til at betale bøden, uden at du er til stede ved retsmødet. Du kan ikke anke dommen, og du kan ikke få nedsat din bøde. 

 

Retten vil sende dommen til din e-Boks. Betalingsoplysningerne vil blive sendt til dig i et særskilt brev fra politiet. Hvis du stadig ikke betaler, vil din bøde blive overført til Gældsstyrelsen. Bøden vil herefter fremgå af din årsopgørelse.

Har du kørt spiritus- og narkotikakørsel, bliver det straffet med en bøde eller en fængselsstraf. Vær opmærksom på, at du kun kan få nedsat en bøde for spiritus- og narkokørsel, hvis din indtægt har ændret sig væsentligt siden gerningstidspunktet. I så fald kan du få genberegnet din bøde.
Hvis du har modtaget post vedrørende kørselsforbud eller en ubetinget eller betinget frakendelse af førerretten og har brug for vejledning, skal du kontakte den politikreds, der har sendt brevet. Du skal kun kontakte politiets bødekontor, hvis du har spørgsmål til opkrævningen af bødebeløbet.
Afvis cookies