Spring til hovedindhold

Forslag

Sådan betaler du en bøde

Betal din bøde senest 30 dage fra den dato, der står på bøden. Du modtager bøden i e-Boks og skal betale den via din netbank . I nogle tilfælde skal du betale offerbidrag og sagsomkostninger.

Betal bøde

Du modtager din bøde i din e-Boks. Bøden skal betales senest 30 dage fra datoen på den medsendte opgørelse. Hvis du i forbindelse med en Automatisk Trafikkontrol har modtaget en bøde på en bil, du ejer, men ikke selv har kørt, skal du først oplyse, hvem der er fører af bilen. Herefter vil du modtage den endelige bøde med betalingsoplysninger.

 

Betalingsmuligheder

Du har flere muligheder for at få en aftale om betaling af din bøde:

  • Nedsættelse af bøden, hvis du har en særlig lav indkomst
  • Afdragsordning over seks måneder
  • Udsættelse af betalingen i op til et halvt år

Kontakt Politiets Administrative Center

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til betalingen af din bøde, eller hvis du ønsker at gøre brug af en anden betalingsmulighed.

Kontakt os
hav følgende oplysninger parat

NemID, hvis du kontakter os via Digital Post

Journalnummer på din bøde

Oplysninger om, hvilken politikreds der har udstedt bøden

Samtykkeerklæring, hvis du henvender dig på vegne af en anden person

Værd at vide om betaling af en bøde

Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser eller trafikofre. Bidraget opkræves sammen med din bøde. Du skal betale et bidrag på 500 kr. til Offerfonden, hvis du:

  • Accepterer bøden eller idømmes straf for overtrædelse af straffeloven, forvaring eller ungdomssanktion
  • Idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller ungdomssanktion for overtrædelser af andre love end straffeloven
  • Accepterer eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten
  • Accepterer eller idømmes kørselsforbud, eller hvor den pågældende lovovertrædelse efter færdselsloven indebærer et såkaldt klip i kørekortet

Der kan være tilknyttet sagsomkostninger til din forseelse. Eksempler på sagsomkostninger kan være en hunds ophold på internat eller udtagelse af blodprøve i forbindelse med spiritus- eller narkokørsel. Eventuelle sagsomkostninger vil blive opkrævet sammen med din bøde.

Du vil få en opkrævning i din e-Boks. På side et finder du et betalings-id, der starter med +71, som du skal bruge til at betale fra din netbank. Hvis du er værge, vil betalingsoplysningerne fremgå på din søn eller datters bøde.

 

Hvis du har fået en dom fra retten, finder du betalingsoplysningerne på en særskilt opkrævning fra bødekontoret. Hvis du bor i udlandet, skal du bruge IBAN-nummeret og SWIFT-adressen, der fremgår af bøden.

Hvis du kommer til at betale for meget eller betale bøden to gange, så vil det overskydende beløb automatisk blive returneret til din NemKonto. Det kan tage nogle uger, inden du kan se pengene på din konto.
Når du har fået en afdragsordning, vil du modtage en opkrævning i din e-Boks. Der kommer en opkrævning hver måned, indtil hele bøden er betalt.
Du kan henvende dig til bødekontoret via e-Boks og oplyse, at du vil klage over afgørelsen. Her skal du medsende dokumentation for, at din indtægt er anderledes end det, bødekontoret har brugt til beregning af din ansøgning.
Det er ikke muligt at tilmelde en afdragsordning til Betalingsservice.

Hvis du ikke betaler din bøde, og du ikke kontakter politiet inden betalingsfristens udløb, bliver sagen sendt til retten. I det tilfælde kan retten dømme dig til at betale bøden, uden at du er til stede ved retsmødet. Du kan ikke anke dommen, og du kan ikke få nedsat din bøde.

 

Retten vil sende dommen til dig i din e-Boks. Betalingsoplysningerne vil blive sendt til dig i et særskilt brev fra politiet. Hvis du stadig ikke betaler, vil din bøde blive overført til Gældsstyrelsen. Bøden vil herefter fremgå af din årsopgørelse.

Afvis cookies