Spring til hovedindhold

Forslag

Registrer dine overvågningskameraer

I politiets kameraregister kan du som virksomhed eller borger registrere, hvor du har etableret eller har brugsret over overvågningskamera(er).

Når politiet efterforsker kriminalitet, kan tv-overvågning være af central betydning for efterforskningen.

 

Du kan hjælpe politiet ved at registrere dit eller din virksomheds tv-overvågningsudstyr, så vi hurtigt og effektivt kan få overblik over, hvor der er etableret videoovervågning, og hvem vi kan rette henvendelse til, hvis vi har brug for videomateriale fra et kamera i registeret.

 

Oplysningerne, du angiver, er udelukkende tilgængelige for politiet. Du skal kun registrere kameraer, du selv har etableret, og/eller kameraer, som du selv har brugsret til eller administrerer.

Sådan registrerer du dine kameraer

Du skal logge ind på kameraregistreringssiden med NemID enten som:

 

  • erhvervsdrivende (med NemID med medarbejdersignatur) eller som
  • privatperson: (med personlig NemID)

Du ledes herefter til registreringssiden.

Angiv din e-mailadresse (obligatorisk) og dit telefonnummer (frivilligt). Vi bruger din e-mailadresse til at sende en kvittering for din(e) registrering(er).

Indtast den adresse, som kameraet er placeret på og angiv, hvor kameraet er opsat (fx hovedindgang).

 

Hvis en adresse ikke giver et retvisende billede af kameraets placering, kan du i stedet markere placeringen ved at klikke direkte på kortet, der er på siden.

Angiv kontaktoplysninger på den person, som politiet kan rette henvendelse til for at få adgang til optagelser i forbindelse med en eventuel efterforskning.
Klik gem, videre og indsend.
Du vil efterfølgende modtage en e-mailkvittering for registrering af din(e) kamera(er).
Om registrering af overvågningskameraer
Kameraregisteret gør det muligt for politiet i forbindelse med efterforskning af strafbare forhold hurtigt at danne sig et overblik over, hvor der er etableret overvågningskameraer i de enkelte politikredse, og hvem politiet kan kontakte, hvis de har brug for adgang til videomateriale fra kameraerne.
Registrering af et kamera i registeret fritager dig ikke for ansvaret for at sikre, at tv-overvågningen er lovlig og korrekt opsat. Manglende efterlevelse af reglerne om tv-overvågning kan straffes.
Afvis cookies