Spring til hovedindhold

Forslag

It i politiet

Som it-professionel er du med til at levere de moderne værktøjer, vi har brug for i hele organisationen.

Ny teknologi, agile metoder og sikkerhed

It-opgaverne dækker alt fra understøttelse af interne forretningsgange til digitaliseret understøttelse af efterforskningsarbejdet og decideret it-efterforskning

 

Læs videre, hvis du vil have et indtryk af den faglige bredde blandt vores ca. 300 it-professionelle, som overvejende er ansat i Rigspolitiet.

 

Se vores ledige stillinger

Fagområder inden for it
I systemudvikling skaber vi de værktøjer, som politiet og de administrative funktioner har brug for i deres arbejde. Sikkerhed er vigtig, men vi går også meget op i, at de systemer, vi leverer er brugervenlige og lette at opdatere. Vi er både programmører, databasefolk og testere, og vi arbejder tæt sammen med hele organisationen for at sikre, at vi leverer de rigtige løsninger.
I Nationalt Center for Cyber Crime (NC3), som hører under Politiområdet i Rigspolitiet, arbejder vi med efterforskning og forebyggelse af it-kriminalitet. Vi arbejder fx med sager om hacking, børneporno, svindel og chikane. Vi bistår desuden politiets efterforskning, fx i sager om organiseret eller økonomisk kriminalitet. Vores team består af specialister inden for it-sikkerhed og digitalt efterforskningsarbejde, ligesom vi har en række administrativt ansatte, som organiserer de sager, vi arbejder med, og løser forskellige rutineopgaver.
Vi driver både interne udviklingsprojekter og anskaffer nye systemer. Det gør, at vi på alle niveauer har brug for projektledere, som kan styre komplekse projekter fra idéfasen til færdigt system. Vi arbejder med enkle forretningsværktøjer og agile udviklingsmetoder for at skabe maksimal værdi i vores projekter.
Vores arkitekter hjælper både på de projekter, vi driver i Rigspolitiet, og som konsulenter ude i politikredsene. Som arkitekt sikrer du, at vi vælger de rigtige løsninger, og at de bliver struktureret på en måde, så de er fremtidssikrede og vedligeholdsvenlige. Du er således en vigtig del af at højne kvaliteten af politiets it-løsninger.
Sikkerhed er en vigtig del af politiets it-strategi. Vi skal sikre, at vores systemer ikke kan tilgås eller påvirkes af udefrakommende, og derfor arbejder vi tæt sammen med udviklere, projektledere og arkitekter for at sikre, at vores løsninger er sikre. Politiet vægter sikkerhed meget højt og afsætter derfor væsentlige midler til dette område.
Vores help desk varetager alle supportforespørgsler i politiet. Det foregår både over telefon og via vores interne sagssystem. I første omgang tager it-supportere imod forespørgslerne. Er der tale om komplicerede situationer, giver de sagen videre til en mere erfaren kollega eller specialist.
Som støtte til vores help desk har vi et team af on-site supportere, som hjælper med it-support ude på vores lokationer. Det er fx hvis der er tale om hardwareproblemer eller problemer, som gør, at vi ikke tilgå enheden via fjernsupport. Endelig står On-site support for opsætning af nye computere og enheder.
Vores it-afdeling har en stærk specialistfaglighed inden for indkøb af it-systemer. Sammen med vores centrale indkøbsafdeling sikrer vi, at vi får gode løsninger og de rigtige priser. Som en del af it-indkøb skal du have et skarpt teknologisk overblik og kunne etablere gode samarbejder med vores leverandører.
Vores driftsafdeling sikrer, at it-systemer og platforme i dansk politi kører optimalt, og at de enkelte systemer lever op til den aftalte standard. Som en del af systemdrift har du også ansvaret for, at politiets infrastruktur og it-systemer vedligeholdes og til stadighed er driftsmæssigt stabile.