Spring til hovedindhold

Forslag

Økonomi i politiet

Styring, strategi og økonomi er fundamentet for at udvikle politiet.

Specialisering og tværfagligt samspil

Både i økonomiafdelingen og bredt i organisationen har vi specialiserede funktioner, og de bedste løsninger opstår i samspillet mellem faglighederne.

Her får du et indtryk af den faglige bredde inden for økonomi, strategi og styring i politiet. De fleste af disse stillinger er i Rigspolitiet.

Se vores ledige stilinger

Fagområder inden for økonomi
Vi sikrer den bedst mulige anvendelse af politiets samlede ressourcer ved at holde et skarpt øje med den aktuelle udvikling i vores omkostningsstrukturer. Vi sammenholder aktuelle tal med budgetter og undersøger årsagen til eventuelle afvigelser, så vi kan budgettere bedre fremover og reagere på udsving.
De indkøbsfaglige medarbejdere, primært i Rigspolitiet, sikrer, at politiet får de bedste aftaler, når der skal indkøbes materiel og serviceydelser. Vi arbejder både med større udbudsprojekter og mindre indkøb, men har hele vejen igennem fokus på at sikre den rette afvejning af pris og kvalitet, så vi i sidste ende får mest muligt politi for pengene.
En vigtig del af arbejdsgrundlaget er den grundlæggende bogføring og regnskabsføring, som giver os de relevante nøgletal. Med en stor og kompleks organisation er det helt centralt at indhente og registrere de rette oplysninger på det rette tidspunkt, så vi kan træffe informerede beslutninger ud fra et præcist datagrundlag.
Som analytiker skaber du grundlaget for vigtige beslutninger. Vi arbejder med både økonomiske og organisationsorienterede analyser, som skal skabe klarhed over fx arbejdsgange, ressourceforbrug og investeringsmuligheder. Det betyder, at du skal kunne håndtere mange informationer og evne at overskue en kompleks organisation.
Opgaven går ud på at udvikle og fremtidssikre politiet, så vi har effektive og holdbare strukturer, der sikrer, at politiet også i fremtiden kan skabe mest mulig sikkerhed og tryghed for de danske borgere.
Der er altid plads til forbedring – især i en stor og kompleks organisation som vores. Vi arbejder løbende med at opdatere og udvikle den måde, vi arbejder på, så vi bliver mere effektive og til stadighed leverer god service til borgerne.
Medarbejdere inden for facility management står for anlæg og drift af de bygninger politiet benytter. Ved at være med i hele processen fra projektering til drift sikrer vi, at netop vores faglige behov tilgodeses. Dermed skaber vi brugbare, trygge og effektive rammer for vores kolleger, hvilket i sidste ende er en af forudsætningerne for at løse politiets samfundsopgaver.