Spring til hovedindhold

Forslag

Bliv praktikant i Rigspolitiets kommunikationsafdeling

København, Rigspolitiet, Koncernstyring

Politiet er den mest medieeksponerede myndighed i Danmark, og hver dag kommunikerer vi med mange tusinder borgere. Vi søger ambitiøse og dygtige universitetspraktikanter, som har lyst til prøve kræfter med arbejdet i Danmarks travleste kommunikationsafdeling. Vi dækker en bred vifte af kommunikationsdiscipliner fra pressehåndtering og sociale medier til employer branding, kampagner og forandrings- og lederkommunikation.

Der går ikke én dag, hvor der ikke skrives om politiet i medierne. Det gælder alt fra større ulykker til bandekonflikt, drabssager og indbrud eller indførelse af grænsekontrol, håndtering af hadfor-brydelser, bandekonflikt m.v.

I vores afdeling håndterer vi disse pressesager, samtidig med at vi skriver interne nyheder, produ-cerer indhold til sociale medier og Politimuseet, arbejder med forandrings- og lederkommunikati-on, employer branding, forebyggelseskampagner og meget mere.

Som praktikant får du mulighed for at få indblik i både det eksterne og interne kommunikationsar-bejde. Vi har masser af store projekter, som vi ikke har tid til at løfte, så vi har helt sikkert noget, der passer til dine interesser og det, du brænder for. Og hvis du selv har idéer til et projekt, du kan arbejde på i dit praktikforløb herinde, så er det også en mulighed.

Vi forventer, at du:
• Har flair for kommunikation og skriver godt og korrekt.
• Er en holdspiller, der har lyst til at arbejde sammen med engagerede medarbejdere, der både har et stærkt fagligt og socialt sammenhold.
• Ikke forventer at blive holdt i hånden hele tiden, men kan arbejde selvstændigt.
• Det er ikke så vigtigt, om du læser kommunikation, statskundskab eller noget helt tredje, så længe der er lys i pæren på øverste etage, og du ikke er bange for at tage fat. Opgaverne er mange, og vi har aldrig en stille dag, så vi forventer, at du bidrager, hvor der er behov.

Ansættelsesforhold

Praktikopholdet er ulønnet.

Praktikstillingen varer et semester, og der er en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Det er et krav, at praktikken er meritgivende.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Polititorvet 14, 1780 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse. Vores ansættelsesprocedurer kan godt være lidt lange, og vi anbefaler derfor, at du søger i god tid.

Kontakt

Koncernkommunikation består af tre afdelinger: Intern Kommunikation herunder kampagner og employer branding, Ekstern kommunikation og Politimuseet.

Afhængig af faglig interesse ved et evt. praktikforløb er du velkommen til at kontakte nedenståen-de for at høre nærmere.

Pressechef Thomas Kristensen tjk004@politi.dk / 41747426

Kommunikationschef Ida Strand ist004@politi.dk / 29349006

Leder af Politimuseet Frederik Strand FJS001@POLITI.DK / 29904204

Student Ida Lydom Thomsen ith007@politi.dk / 20161695

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis samt indskrivningsbevis for nuværende uddannelse. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2020
Søg stillingen

Om Rigspolitiet
I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse og politiet i Grønland og på Færøerne. Vi udvikler strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, indkøb af politiets udstyr og køretøjer, personale og uddannelse, internationalt samarbejde, kriminalteknik og efterforskningsopgaver.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Afvis cookies