Spring til hovedindhold

Forslag

Politikutteren SISAK III søger en styrmand

Nuuk, Grønlands Politi

Politikutteren SISAK III, der har base i Qaqortoq, søger en styrmand med forventet ansættelse den 1. april 2019 eller efter nærmere aftale.

Som styrmand skal du være i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis som bedstemand eller bedstemand i fiskeskibe.

Det vil være en fordel, såfremt du har sønæringsbevis som kystskipper eller fiskeskipper af 3. grad.

Herudover skal ansøgeren have følgende gyldige certifikater/beviser:

• GMDSS Radiocertifikat LRC eller højere
• ARPA/ECDIS
• Røgdykker kursus
• Søfartsbog opdateret med tidligere tjeneste

Vores nye styrmand kan efter sin ansættelse få fornyet sit sundhedsbevis for søfarende (Blå bog), og såfremt ansøgeren ikke har været på §16 kursus, kan dette erhverves gennem politiets uddannelsesprogram.

Ansættelsesforhold

Aflønningen sker i henhold til cirkulære indgået mellem Finansministeriet og Atorfillit Kattuffiat (AK) om ”overenskomst for skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland af 15. april 2009”. I henhold til overenskomsten er det muligt at give den kommende styrmand ud fra den pågældendes kvalifikationer i øvrigt, et personligt tillæg som supplement til bruttolønnen.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilket der betales depositum og husleje efter de til enhver tid gældende regler. Såfremt du er boende udenfor Nuuk ydes der tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning efter gældende regler, ligesom vakantbolig stilles til rådighed indtil personalebolig er fremskaffet.

Dobbelt sproget ansøgere foretrækkes, men det er ikke noget krav.

Kontakt

Nærmere oplysninger om stillings indhold og øvrige ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til Kst. politikommissær Carl Sværd på tlf. +299 365111, eller pr. mail på: GRL-OPA-OG-KRIMINALPRAEVENTIV-Stab@politi.dk.

Ønsker du at vide mere om politiet generelt, besøg vores hjemmeside www.politi.dk, hvor du også kan oploade din ansøgning. Du skal vedhæfte dokumentation for uddannelse, tidligere beskæftigelse og kopi af relevante certifikater.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores
rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger i politiet, skal du vedlægge en motiveret ansøgning, et CV og uddannelsespapirer ved hver stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger.

Ansøgningsfrist: 15. februar 2019
Søg stillingen

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT
Ataatsimut toqqissisimatitsivugut

GRØNLANDS POLITI
Sammen skaber vi trygheden

Nej tak til cookie