Spring til hovedindhold

Forslag

Anklagere til advokaturerne for økonomisk kriminalitet i National enhed for Særlig Kriminalitet

Glostrup

Vil du være med til sikre strafforfølgelsen af de kriminelle, som hvert år svindler danske skatteborgere og virksomheder for et stort milliardbeløb? Har du specialviden inden for økonomisk kriminalitet, gode analytiske evner og lyst til at arbejde med de mest komplicerede straffesager om økonomisk kriminalitet? Så skal du søge en anklagerstilling hos os.

National enhed for Særlig Kriminalitet søger anklagere, senioranklagere og specialanklagere til behandlingen af komplekse og ofte store straffesager om bl.a. hvidvask, bedrageri og skattekriminalitet.


Din nye hverdag
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende enhed, som samler de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed. Vi efterforsker og behandler straffesager, der handler om den mest komplekse, økonomiske, organiserede og IT-relaterede kriminalitet.

De straffesager, der tidligere blev behandlet af bl.a. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og de to regionale efterforskningsfællesskaber Særlig Efterforskning Vest (SEV) og Særlig Efterforskning Øst (SEØ), bliver nu efterforsket og strafforfulgt af NSK. Vi er mere end 1.000 ansatte og har egne efterforskningsafdelinger og egen anklagemyndighed, der består af i alt fem advokaturer.

Fra årsskiftet skal NSK også overtage flere af de største og mest komplekse sager inden for økonomisk kriminalitet fra landets politikredse. Derfor styrkes Advokaturen for Organiseret og Økonomisk Kriminalitet i Vestdanmark og de to advokaturer for økonomisk kriminalitet i Østdanmark.

Du får ansvaret for behandlingen af større og komplicerede sager om økonomisk kriminalitet.

Straffesagerne bliver i vidt omfang behandlet ud fra en projektorienteret tilgang. Som anklager indgår du i et tæt og løbende samarbejde med efterforskerne om sagernes behandling.

Du vil få udfordret både dine juridiske og organisatoriske evner, idet arbejdsopgaverne på grund af sagernes karakter stiller store krav til organisering, effektivitet og tilrettelæggelse.

Dine opgaver bliver bl.a.:
• at deltage i forberedelsen af og gennemføre omfattende og komplekse straffesager inden for økono¬misk kriminalitet,
• at indgå aktivt i et tæt samarbejde med bl.a. efterforskere, revisorer og analytikere om tilrettelæggelsen af sagerne,
• at samarbejde med såvel indenlandske og udenlandske myndigheder inden for dit speciale.

Sagerne har ofte stor samfundsmæssig betydning. Du vil derfor føre straffesager, som følges tæt af medierne både under efterforskningen og i retten.

Du kommer til at indgå i en advokatur med et højt fagligt niveau og et godt samarbejde om sagerne, hvor det altid er muligt at sparre med andre dygtige anklagere. Vi prioriterer, at vores anklagere hele tiden udvikler sig fagligt og personligt. Vi vægter social trivsel højt, og vores omgangstone er uformel og åben. Derudover har vi stor fokus på, at der skal være god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Du må påregne rejseaktivitet i mindre omfang.

Vores nye kollega
Du er en dygtig jurist med relevant erfaring og kendskab til straffesagsbehandling eller til formue, insolvens- eller skatteret fra f.eks. advokatbranchen eller en offentlig myndighed.

Du har en høj faglig integritet med fokus på kvalitet og legalitet. Du er robust, ved¬holdende, har gennemslagskraft og evner at skabe resultater. Du inspirerer aktivt til høj faglighed i samarbejdet med andre. Du skal have gode formidlingsevner, kunne kommunikere på engelsk, være selvstændig og god til at samarbejde både internt og eksternt.

Det er en fordel, hvis du har retserfaring, men det er ikke noget krav. Vi skal nok sikre, at du får den rette uddannelse og bliver klædt tilstrækkeligt på til at varetage rollen.

Du arbejder kvalitetsbevidst, driftsorienteret og målrettet i et tæt tværfagligt samarbejde med efterforskere, specialkonsulenter, analytikere og administrative medarbejdere.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten. Du bliver indplaceret som fuldmægtig, special- eller chefkonsulent, og den konkrete lønindplacering, herunder eventuelle tillæg, vil afhænge af dine kvalifikationer.

Hvis du er tjenestemand i politiet, kan du bevare denne ansættelsesform.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til ’HEMMELIG’. Du kan pålægges at varetage funktioner, hvor sikkerhedsgodkendelsen til klassifikationsgraden ’YDERST HEMMELIG’ er nødvendig. Det er en forudsætning for ansættelsesforholdet, at du kan opretholde den nødvendige sikkerhedsgodkendelse.

Dit arbejdssted bliver National enhed for Særlig Kriminalitet øst med adresse på Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup.

Kontakt

Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte advokaturchef Nathalie Ghiorzi Elias på ngj003@politi.dk eller 6112 8054 eller advokaturchef Niels Kjærsgaard på ndk001@politi.dk eller 6112 2098.

Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk og om Anklagemyndigheden på www.anklagemyndigheden.dk

Stillingerne er til besættelse snarest muligt.
Vi forventer at holde løbende samtaler.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job.

Du bedes vedhæfte din motiverede ansøgning, CV, uddannelsesbevis, karakterudskrifter fra både din bachelor og kandidat samt eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere Vær opmærksom på, at dokumenterne kun kan vedhæftes i PDF-format.

Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så titlen, på den stilling du søger, fremgår. Du skal ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger flere forskellige job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 30. januar 2023
Søg stillingen

OM NATIONAL ENHED FOR SÆRLIG KRIMINALITET
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er etableret den 1. januar 2022.

NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IT-relateret kriminalitet og samler de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed.

NSK mere end 1.000 medarbejdere.

NSK er opbygget som en politikreds med en politisøjle, anklagemyndighed og en stabssøjle, og herudover er der også tilknyttet en operativ uafhængig enhed, Danmarks finansielle efterretningsenhed, Hvidvasksekretariatet.

NSK har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Karlslunde, København, Randers, Aarhus og Fredericia samt en midlertidig lokation i Silkeborg.

Du kan læse mere om National enhed for Særlig Kriminalitet på www.politi.dk/virksomheden/national-enhed-for-saerlig-kriminalitet.

Forslag