Spring til hovedindhold

Forslag

Jurister med flair for persondataret og informationssikkerhed til Juridisk Afdeling i Politiets Efterretningstjeneste

Søborg, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste

Har du lyst til at være en del af en gruppe dygtige og engagerede jurister i PET, som arbejder tæt sammen med andre faggrupper i efterretningstjenesten om løsningen af komplekse opgaver i konstant udvikling. Er du fortrolig med persondataret, og har du forståelse for den juridiske side af informationssikkerhed? Er du god til at aflæse forretningsbehov og omsætte dem til håndgribelig juridisk rådgivning? Er it-systemer ikke ukendt land for dig?

PET søger en eller flere jurister der har lyst til at arbejde med databeskyttelsesregler, også i relation til it-systemer i konstant udvikling.

Dine opgaver
I juridisk afdeling arbejder du med at sikre, at den juridiske ramme for PET’s arbejde iagttages, og du er med til at udnytte de muligheder, som rammen giver.

Dine opgaver er alsidige med vægt på databeskyttelse og informationssikkerhed. Det indebærer, at du:
• Indgår i it-projekter og design af løsninger
• Rådgiver i forhold til persondataretlige opgaver
• Fortolker og sikrer overholdelse af gældende lovgivning, interne bestemmelser og standarder, herunder ISO 27001
• Udarbejder databehandleraftaler
• Udarbejder retningslinjer mv.
• Løser Compliance-opgaver generelt

Du arbejder selvstændigt og som en del af et team, og du inddrager de relevante kolleger mv. undervejs, så du kommer godt i mål med dine opgaver. Du repræsenterer endvidere juridisk afdeling i interne og eksterne arbejdsgrupper og bliver en aktiv del af afdelingens og PET’s udvikling.

Juridisk afdeling
Juridisk afdeling er en aktiv medspiller for alle dele af PET’s virksomhed, og vi er opdelt i et sekretariat og to centre. Du ansættes i sekretariatet.

Vi arbejder med PET’s efterforskninger, hvor vi bistår i relation til straffeprocessuelle tvangsindgreb og andre efterforskningsskridt mv., som rejser juridiske spørgsmål. Vi arbejder også med PET-lovgivningen, PET’s behandling af personoplysninger, med informationshåndtering og intern kontrol i PET og med samarbejdet med Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Vi behandler også sager om aktindsigt, sager om sikkerhedsgodkendelse og sager om udlændinge, der kan udgøre en fare for statens sikkerhed, ligesom vi besvarer folketingsspørgsmål og øvrige høringer og bistår andre myndigheder i forbindelse med lovforberedende arbejde af betydning for PET’s virksomhed.

Endelig udarbejder vi interne retningslinjer samt besvarer diverse juridiske spørgsmål, som opstår i forbindelse med opgaveløsningen i PET’s øvrige afdelinger.

Vil giver dig et udviklende job på en dynamisk arbejdsplads. Vi har et stærkt og uhøjtideligt socialt fællesskab. Vi har fokus på udvikling, og du vil kunne sparre med og søge inspiration hos dygtige kolleger og ledere.

Dig
Du er en dygtig jurist med stærke skriftlige og mundtlige formuleringsevner. Du har erfaring med persondataret og it-systemer, god it-teknisk forståelse og gerne kendskab til databehandleraftaler. Du er teoretisk og metodisk velfunderet. Du kan samarbejde og rådgive på mange forskelige niveauer, du kan arbejde under pres, og du har humor.

Du er analytisk stærk, helhedsorienteret og får afsluttet dine opgaver. Du ser muligheder og løsninger, og du forstår at anvende juraen, så problemstillingerne håndteres både korrekt og pragmatisk. Derudover har du gennemslagskraft og fungerer godt i en travl hverdag, ligesom du er en god kollega.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst, og du vil blive indplaceret som fuldmægtig eller specialkonsulent på baggrund af kvalifikationer. Såfremt du er ansat på Justitsministeriets ansættelsesområde, beholder du dit brede ansættelsesområde. Turnus i stillingen er muligt.

Dit arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1 i Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at du som ansøger ikke videregiver oplysninger om din ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces hos PET. Ved eventuel ansættelse vil yderligere vejledning om fortrolighed blive givet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Christina Fløystrup på telefon 22 66 51 32. Du kan finde information om Politiets Efterretningstjeneste på www.pet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt job. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og cv bedes du oploade dit eksamensbevis. Du skal oploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 14.

Ansøgningsfrist: 29. marts 2019
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikker-hedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.

Nej tak til cookie