Spring til hovedindhold

Forslag

Centerchefer til Afdelingen for Kontraterrorisme

Søborg, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste

PET søger to centerchefer til Center for Tværgående Analyse og Visitationscentret.

Tværgående analyse
Center for Tværgående Analyse opbygger og vedligeholder efterretnings- og trusselbilledet fra militant islamisme og politisk ekstremisme. Det indebærer:
• Analyser af udvikling i trussels- og efterretningsbilledet,
• Analyser af forhold af betydning for landets sikkerhed og centrale enkeltsager,
• Identifikation af målpersoner, operative muligheder og fremadrettede tiltag.
Centret leverer efterretningsprodukter, der fungerer som beslutningsstøtte på operativt, taktisk og strategisk niveau.

Visitationscentret
Visitationscenteret gennemfører visitation, vurdering og prioritering af indkomne oplysninger til PET, herunder trusler mod Danmark, danskere og danske interesser i udlandet. I hovedtræk foretager Visitationscentret:
• Nærmere undersøgelse og validering af indkomne oplysninger
• Farlighedsvurderinger med henblik på videre håndtering og sagsbehandling
• Visitation af oplysninger og sager til øvrige operative centre.
Centret rummer mange forskellige fagligheder og kompetencer med henblik på at kunne foretage relevante undersøgelser og vurderinger af de indkomne oplysninger.

Om dig
Du har solid ledelseserfaring fra en efterretningskontekst og dokumenteret erfaring med koordination, styring og implementering af efterretningsprocesser. Derudover har du stor faglig viden indenfor indhentning- og efterretningsvirksomhed på det centers fagområde, som du søger.

Som person har du et højt drive og personlig gennemslagskraft. Du trives med at drive tværgående processer og lede i en stærk operativ kultur og kontekst, hvor du agerer og træffer beslutninger i sammenhænge præget af usikkerhed. Opgaven kræver et skarpt blik for efterretningsarbejde og en evne til at navigere sikkert med de muligheder og risici, som efterretningsarbejdet indebærer.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat pr. 1.4.2020

Du ansættes på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation som chefkonsulent med ledelsesansvar.

Dit nye arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad ad diskretion. Ved eventuel ansættelse vil yderligere vejledning omkring fortrolighed blive givet.

Kontakt

Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 20. januar 2020
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.

Afvis cookies