Spring til hovedindhold

Forslag

Analytikere til arbejdet med udenlandske direkte investeringer (FDI) i Danmark

Søborg, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste

Vil du være med til at beskytte Danmark? Ønsker du at blive national ekspert i at af-dække og vurdere, om direkte udenlandske investeringer (FDI) i Danmark udgør en trussel mod Danmarks sikkerhed? Og vil du indgå i et team, der vægter samarbejde, videndeling og løbende faglig og personlig udvikling højt? Så skal du søge denne stilling i PET.

Jobbet
Du bliver en del af PET’s Center for Statslige Aktører, der blandt andet arbejder med kontraproliferation og udenlandske direkte investeringer. Din opgave bliver at undersø-ge og vurdere, om FDI i Danmark og EU udgør en trussel imod Danmarks sikkerhed. Det er et område i rivende udvikling og med stor politisk bevågenhed. Sammen med dine kolleger kommer du til at indgå i et tæt samarbejde med en række nationale myn-digheder.

Du vil skulle omsætte din faglige viden og erfaring til gavn for centrets arbejde, og du vil komme til at arbejde med operativ analyse af konkrete efterretninger. Du vil i høj grad få mulighed for at påvirke udviklingen af arbejdsgange og opgaveløsningen. Stillingen giver mulighed for lejlighedsvist at repræsentere PET i nationale og internationale fora indenfor FDI-området.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse. Den præcise retning er mindre relevant, da vi lægger særlig vægt på, at du har erhvervserfaring med f.eks. økonomi-ske forhold, virksomhedsstrukturer, andre landes økonomiske og strategiske interesser i Danmark eller lignende. Stillingen kræver, at du kan arbejde både på et strategisk og et operativt plan, og at du trives med at veksle mellem selvstændig opgaveløsning og tæt samarbejde med dine kolleger. Det er en fordel, hvis du har både national og international erfaring med investeringsområdet. Det kan også være, at du har relevant erfaring fra statslige myndigheder, banker eller andre private virksomheder eller internationale organisationer.

Du skal have lyst til at opbygge kompetencer i brugen af eksterne erhvervsdatabaser. Der er en forudsætning, at du har gode engelsk- og IT-kundskaber.

Vi lægger vægt på at opretholde høj arbejdsglæde og et stærkt sammenhold. Vi søger derfor en engageret og samarbejdsdygtig person, der vil bidrage aktivt til centeret og bakke op om vores gode arbejdskultur.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Arbejdet omfatter tjenesterejser til udlandet og ind i mellem tilkalde- og rådighedsvagter udenfor almindelig arbejdstid.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed, hvilket du skal være opmærk-som på ‎i forbindelse med ansøgnings- og ansættelsesprocessen.

Kontakt

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte os på telefon 25 28 32 15 mellem 10 og 14 på hverdage. Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 11 og 12.

Ansøgningsfrist: 9. marts 2021
Søg stillingen

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod dan-skere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.